Kiem the http://kiemthe.zing.vn Website: http://kiemthe.zing.vn Bắt đầu cuộc đua tìm Đệ Nhất Cao Thủ Kiếm Thế http://img.zing.vn/wjx/images/modules/tintuc/100x57/ Bắt đầu cuộc đua tìm Đệ Nhất Cao Thủ Kiếm Thế http://kiemthe.zing.vn/tin-tuc/chi-tiet.tin-tuc.bat-dau-cuoc-dua-tim-de-nhat-cao-thu-kiem-the.5635.html 2015-11-20 Tin tức Bảo trì hotline và kênh hỗ trợ ccTalk từ 21/11 http://img.zing.vn/wjx/images/modules/tintuc/100x57/ Bảo trì hotline và kênh hỗ trợ ccTalk từ 21/11 http://kiemthe.zing.vn/tin-tuc/chi-tiet.tin-tuc.bao-tri-hotline-va-kenh-ho-tro-cctalk-tu-21-11.5634.html 2015-11-20 Tin tức 05h00 - 19/11: Bảo trì các máy chủ Kiếm Thế http://img.zing.vn/wjx/images/modules/tintuc/100x57/ 05h00 - 19/11: Bảo trì các máy chủ Kiếm Thế http://kiemthe.zing.vn/tin-tuc/chi-tiet.tin-tuc.05h00-19-11-bao-tri-cac-may-chu-kiem-the.5633.html 2015-11-18 Tin tức Tuyệt Bút Tôn Sư - Sự kiện hấp dẫn tháng 11 http://img.zing.vn/wjx/images/modules/tintuc/100x57/ Tuyệt Bút Tôn Sư - Sự kiện hấp dẫn tháng 11 http://kiemthe.zing.vn/su-kien/mini/tuyet-but-ton-su.bai-viet.440.html 2015-11-18 Tin tức 19/11: Kiếm Thế mở đợt chuyển server tháng 11 http://img.zing.vn/wjx/images/modules/tintuc/100x57/ 19/11: Kiếm Thế mở đợt chuyển server tháng 11 http://kiemthe.zing.vn/tin-tuc/chi-tiet.tin-tuc.19-11-kiem-the-mo-dot-chuyen-server-thang-11.5631.html 2015-11-18 Tin tức 18/11: Giảm giá 75% Tinh Hoạt Lực Đại http://img.zing.vn/wjx/images/modules/tintuc/100x57/ 18/11: Giảm giá 75% Tinh Hoạt Lực Đại http://kiemthe.zing.vn/tin-tuc/chi-tiet.tin-tuc.18-11-giam-gia-75-tinh-hoat-luc-dai.5630.html 2015-11-17 Tin tức Điều chỉnh thời gian nhận code Lục Niên Lệnh Bài http://img.zing.vn/wjx/images/modules/tintuc/100x57/ Điều chỉnh thời gian nhận code Lục Niên Lệnh Bài http://kiemthe.zing.vn/tin-tuc/chi-tiet.tin-tuc.dieu-chinh-thoi-gian-nhan-code-luc-nien-lenh-bai.5629.html 2015-11-17 Tin tức Lục Hợp Kiếm - Vùng đất mới đầy hứa hẹn http://img.zing.vn/wjx/images/modules/tintuc/100x57/ Lục Hợp Kiếm - Vùng đất mới đầy hứa hẹn http://kiemthe.zing.vn/su-kien/mini/may-chu-moi-luc-hop-kiem.bai-viet.439.html 2015-11-17 Tin tức 17/11: Điều chỉnh cụm máy chủ liên server http://img.zing.vn/wjx/images/modules/tintuc/100x57/ 17/11: Điều chỉnh cụm máy chủ liên server http://kiemthe.zing.vn/tin-tuc/chi-tiet.tin-tuc.17-11-dieu-chinh-cum-may-chu-lien-server.5625.html 2015-11-16 Tin tức Chào mừng 20/11 qua sự kiện tri ân hấp dẫn http://img.zing.vn/wjx/images/modules/tintuc/100x57/ Chào mừng 20/11 qua sự kiện tri ân hấp dẫn http://kiemthe.zing.vn/su-kien/mini/tui-qua-tri-an.bai-viet.438.html 2015-11-16 Tin tức