Kiem the http://kiemthe.zing.vn Website: http://kiemthe.zing.vn Thêm thời gian đăng ký chuyển server tháng 10 http://img.zing.vn/wjx/images/modules/tintuc/100x57/ Thêm thời gian đăng ký chuyển server tháng 10 http://kiemthe.zing.vn/tin-tuc/chi-tiet.tin-tuc.them-thoi-gian-dang-ky-chuyen-server-thang-10.5600.html 2015-10-09 Tin tức 09/10: Ngày cuối kích hoạt code Trấn Thiên Lệnh http://img.zing.vn/wjx/images/modules/tintuc/100x57/ 09/10: Kết thúc kích hoạt code Trấn Thiên Lệnh Bài http://kiemthe.zing.vn/su-kien/mini/dai-kiem-hoi-2015.chi-tiet-tin.nhanh-tay-kich-hoat-code-tran-thien-lenh-bai.819.html 2015-10-09 Tin tức Kiếm Thế khai mở đợt chuyển server tháng 10 http://img.zing.vn/wjx/images/modules/tintuc/100x57/ Kiếm Thế khai mở đợt chuyển server tháng 10 http://kiemthe.zing.vn/tin-tuc/chi-tiet.tin-tuc.kiem-the-khai-mo-dot-chuyen-server-thang-10.5599.html 2015-10-07 Tin tức Thêm phần thưởng sự kiện Ươm Mầm Hạnh Phúc http://img.zing.vn/wjx/images/modules/tintuc/100x57/ Thêm phần thưởng sự kiện Ươm Mầm Hạnh Phúc http://kiemthe.zing.vn/tin-tuc/chi-tiet.tin-tuc.them-phan-thuong-su-kien-uom-mam-hanh-phuc.5598.html 2015-10-06 Tin tức Tháng 10 vui hơn với sự kiện Ưu Đãi Chứng Thực http://img.zing.vn/wjx/images/modules/tintuc/100x57/ Tháng 10 vui hơn với sự kiện Ưu Đãi Chứng Thực http://kiemthe.zing.vn/su-kien/mini/uu-dai-chung-thuc-2015.bai-viet.chung-thuc-thang-10.928.html 2015-10-01 Tin tức Giảm ngay 5% khi mua ZingXu bằng MasterCard http://img.zing.vn/wjx/images/modules/tintuc/100x57/ Giảm ngay 5% khi nạp ZingXu bằng MasterCard https://123pay.vn/info/tin-tuc/giam_khi_mua_zingxu_online_bang_the_mastercard-162 2015-10-01 Tin tức 30/09: Ngày cuối nhận code Lục Niên Lệnh Bài http://img.zing.vn/wjx/images/modules/tintuc/100x57/ 30/09: Ngày cuối nhận code Lục Niên Lệnh Bài http://kiemthe.zing.vn/su-kien/mini/luc-nien-lenh-bai.chi-tiet-tin.nhanh-chong-nhan-code-luc-nien-ngay-hom-nay.818.html 2015-09-30 Tin tức Mau chóng nhận code Lục Niên Lệnh Bài http://img.zing.vn/wjx/images/modules/tintuc/100x57/ Sắp kết thúc giai đoạn nhận code Lục Niên Lệnh Bài http://khuyenmai.zing.vn/kiem-the/phat-code-luc-nien-lenh-bai/dang-nhap-287/ 2015-09-29 Tin tức Nhanh tay tham gia sự kiện Chứng Thực Tháng 9 http://img.zing.vn/wjx/images/modules/tintuc/100x57/ Nhanh tay tham gia sự kiện Chứng Thực Tháng 9 http://kiemthe.zing.vn/su-kien/mini/uu-dai-chung-thuc-2015.bai-viet.chung-thuc-thang-9.907.html 2015-09-28 Tin tức 26/09: Phúc Lợi Nạp Thẻ đặc biệt trong tháng 9 http://img.zing.vn/wjx/images/modules/tintuc/100x57/ http://kiemthe.zing.vn/tin-tuc/chi-tiet.tin-tuc.26-09-phuc-loi-nap-the-dac-biet-trong-thang-9.5591.html 2015-09-25 Tin tức