Kiem the http://kiemthe.zing.vn Website: http://kiemthe.zing.vn Giảm giá 70% Tinh Hoạt Lực Đại từ 29/05 - 31/05 http://img.zing.vn/wjx/images/modules/tintuc/100x57/ http://kiemthe.zing.vn/tin-tuc/chi-tiet.tin-tuc.giam-gia-70-tinh-hoat-luc-dai-tu-29-05-31-05.5415.html 2015-05-29 Tin tức BHTĐC 9: Cập nhật thể lệ & thời gian bầu chọn http://img.zing.vn/wjx/images/modules/tintuc/100x57/ Ban Tổ Chức giải đấu sẽ tiến hành bổ sung thể lệ và cập nhật thời gian bầu chọn Vòng 2. http://kiemthe.zing.vn/tin-tuc/chi-tiet.giai-dau.bhtdc-9-cap-nhat-the-le-thoi-gian-bau-chon.5414.html 2015-05-28 Giải đấu Hiệp Lộ Lệnh Bài - Code hỗ trợ mới cho tân thủ Kiếm Thế http://img.zing.vn/wjx/images/modules/tintuc/100x57/ http://kiemthe.zing.vn/su-kien/mini/hiep-lo-lenh-bai.bai-viet.hiep-lo-lenh-bai.862.html 2015-05-28 Tin tức Dời thời gian trao giải Tứ Đại Thống Lĩnh http://img.zing.vn/wjx/images/modules/tintuc/100x57/ Ban Tổ Chức giải đấu xin chân thành cáo lỗi cùng quý nhân sĩ và mong nhận được sự thông cảm của chư vị về sự chậm trễ này. http://kiemthe.zing.vn/tin-tuc/chi-tiet.tin-tuc.doi-thoi-gian-trao-giai-tu-dai-thong-linh.5413.html 2015-05-26 Tin tức Bảo trì cập nhật Hộ Quốc Chiến Thần từ 17h00 - 18h00 http://img.zing.vn/wjx/images/modules/tintuc/100x57/ Bổn Trang sẽ tiến hành cập nhật một số nội dung trong Hộ Quốc Chiến Thần. http://kiemthe.zing.vn/tin-tuc/chi-tiet.tin-tuc.bao-tri-cap-nhat-ho-quoc-chien-than-tu-17h00-18h00.5412.html 2015-05-26 Tin tức Dời thời gian ra mắt Kiếm Bình Thiên Hạ đến 13h00 - 26/05 http://img.zing.vn/wjx/images/modules/tintuc/100x57/ Thời điểm ra mắt máy chủ Kiếm Bình Thiên Hạ sẽ được dời đến 13h00 ngày 26/05/2015. http://kiemthe.zing.vn/tin-tuc/chi-tiet.tin-tuc.doi-thoi-gian-ra-mat-kiem-binh-thien-ha-den-13h00-26-05.5411.html 2015-05-26 Tin tức 10h00 ngày 26/05: Kiếm Bình Thiên Hạ khai môn đón tân thủ http://img.zing.vn/wjx/images/modules/tintuc/100x57/ http://kiemthe.zing.vn/su-kien/mini/may-chu-moi-kiem-binh-thien-ha.bai-viet.ho-tro.856.html 2015-05-25 Tin tức Hộ Quốc Chiến Thần - Khởi động trước đại chiến http://img.zing.vn/wjx/images/modules/tintuc/100x57/ http://kiemthe.zing.vn/su-kien/mini/ho-quoc-chien-than.bai-viet.ho-quoc-chien-than.853.html 2015-05-22 Tin tức 21h15: Bảo trì đột xuất tất cả máy chủ http://img.zing.vn/wjx/images/modules/tintuc/100x57/ Như đã thông báo trong bản tin trước, Kiếm Thế sẽ được nâng cấp hệ thống để bảo mật tài khoản của Quý nhân sĩ tốt hơn. Để hoàn tất việc nâng cấp này, Ban Điều Hành mạn phép được bảo trì đột xuất toàn bộ máy chủ theo như lịch bên dưới. Rất mong Quý nhân sĩ thông cảm! http://kiemthe.zing.vn/tin-tuc/chi-tiet.tin-tuc.21h15-bao-tri-dot-xuat-tat-ca-may-chu.5407.html 2015-05-22 Tin tức Đăng nhập không thành công? Xem tại đây! http://img.zing.vn/wjx/images/modules/tintuc/100x57/ http://kiemthe.zing.vn/tin-tuc/chi-tiet.tin-tuc.dang-nhap-khong-thanh-cong-xem-tai-day.5406.html 2015-05-22 Tin tức