Kiem the http://kiemthe.zing.vn Website: http://kiemthe.zing.vn 21h00: Bắt đầu nhận thưởng Phúc Lợi Nạp Thẻ http://img.zing.vn/wjx/images/modules/tintuc/100x57/ 21h00 - 04/08: Bắt đầu nhận thưởng Phúc Lợi Nạp Thẻ http://kiemthe.zing.vn/tin-tuc/chi-tiet.tin-tuc.21h00-bat-dau-nhan-thuong-phuc-loi-nap-the.5506.html 2015-08-04 Tin tức Dời thời gian nhận thưởng Phúc Lợi Nạp Thẻ http://img.zing.vn/wjx/images/modules/tintuc/100x57/ Dời thời gian nhận thưởng Phúc Lợi Nạp Thẻ http://kiemthe.zing.vn/tin-tuc/chi-tiet.tin-tuc.doi-thoi-gian-nhan-thuong-phuc-loi-nap-the.5505.html 2015-08-03 Tin tức Vừa chơi game vui - Vừa nói thỏa thích cùng ccTalk http://img.zing.vn/wjx/images/modules/tintuc/100x57/ Vừa chơi game vui - Vừa nói thỏa thích cùng ccTalk http://kiemthe.zing.vn/tin-tuc/chi-tiet.tin-tuc.vua-choi-game-vui-vua-noi-thoa-thich-cung-cctalk.5504.html 2015-07-29 Tin tức Hình ảnh đẹp mắt buổi trao giải Quay Số Tháng 6 http://img.zing.vn/wjx/images/modules/tintuc/100x57/ Hình ảnh đẹp mắt buổi trao giải Quay Số Tháng 6 http://kiemthe.zing.vn/tin-tuc/chi-tiet.tin-tuc.hinh-anh-dep-mat-buoi-trao-giai-quay-so-thang-6.5503.html 2015-07-28 Tin tức Kiếm Thế ra mắt sự kiện Phúc Lợi cực hot http://img.zing.vn/wjx/images/modules/tintuc/100x57/ Kiếm Thế ra mắt sự kiện Phúc Lợi Tháng 07 cực hot http://kiemthe.zing.vn/tin-tuc/chi-tiet.tin-tuc.kiem-the-ra-mat-su-kien-phuc-loi-cuc-hot.5502.html 2015-07-27 Tin tức Bán Kết rực lửa - Cập nhật kết quả ngay! http://img.zing.vn/wjx/images/modules/tintuc/100x57/ Bán Kết rực lửa - Oai dũng tiến vào vòng cuối cùng http://kiemthe.zing.vn/su-kien/2015-bhtdc9/giai-dau-bang-hoi-tranh-doat-chien-9.chi-tiet-tin.ban-ket-ruc-lua-oai-dung-tien-vao-vong-cuoi-cung.798.html?detail=detail 2015-07-27 Tin tức Tinh Hoạt Lực Đại giảm giá hấp dẫn từ 27/07 http://img.zing.vn/wjx/images/modules/tintuc/100x57/ Tinh Hoạt Lực Đại giảm giá hấp dẫn từ 27/07 http://kiemthe.zing.vn/tin-tuc/chi-tiet.tin-tuc.tinh-hoat-luc-dai-giam-gia-hap-dan-tu-27-07.5500.html 2015-07-27 Tin tức 14h00 - 26/07: Trực tiếp Bán Kết BHTDC9 http://img.zing.vn/wjx/images/modules/tintuc/100x57/ BHTDC9: Tường thuật trực tiếp Vòng Tứ Kết http://kiemthe.zing.vn/su-kien/2015-bhtdc9/giai-dau-bang-hoi-tranh-doat-chien-9.bai-viet.truc-tiep.850.html 2015-07-26 Giải đấu Kết quả Tứ Kết và lịch đấu Bán Kết BHTDC9 http://img.zing.vn/wjx/images/modules/tintuc/100x57/ Kết quả Tứ Kết và lịch đấu Bán Kết BHTDC9 http://kiemthe.zing.vn/su-kien/2015-bhtdc9/giai-dau-bang-hoi-tranh-doat-chien-9.chi-tiet-tin.ket-qua-tu-ket-va-lich-dau-ban-ket-bhtdc9.797.html#eventContent 2015-07-25 Giải đấu 25/07: Khởi tranh Vòng Tứ Kết giải đấu BHTDC9 http://img.zing.vn/wjx/images/modules/tintuc/100x57/ 25/07: Khởi tranh vòng Tứ Kết giải đấu BHTDC9 http://kiemthe.zing.vn/su-kien/2015-bhtdc9/giai-dau-bang-hoi-tranh-doat-chien-9.bai-viet.lich-dau-chung-ket.876.html?detail=detail 2015-07-24 Giải đấu