Kiem the http://kiemthe.zing.vn Website: http://kiemthe.zing.vn Cập nhật mới thể lệ bầu chọn Tứ Đại Thống Lĩnh http://img.zing.vn/wjx/images/modules/tintuc/100x57/ Bổn Trang sẽ tiến hành điều chỉnh thể lệ bầu chọn đối tượng ứng cử Bang Chủ. http://kiemthe.zing.vn/tin-tuc/chi-tiet.tin-tuc.cap-nhat-moi-the-le-bau-chon-tu-dai-thong-linh.5343.html 2015-03-28 Tin tức 27/03: Bảo trì Nghênh Khách Đường TP HCM http://img.zing.vn/wjx/images/modules/tintuc/100x57/ Bổn Trang xin thông báo về việc bảo trì Nghênh Khách Đường TP HCM & hotline hỗ trợ http://kiemthe.zing.vn/tin-tuc/chi-tiet.tin-tuc.27-03-bao-tri-nghenh-khach-duong-tp-hcm.5342.html 2015-03-27 Tin tức Đã có thể nhận hỗ trợ lỗi sự kiện tháng 3 http://img.zing.vn/wjx/images/modules/tintuc/100x57/ http://kiemthe.zing.vn/tin-tuc/chi-tiet.tin-tuc.da-co-the-nhan-ho-tro-loi-su-kien-thang-3.5341.html 2015-03-25 Tin tức Kéo dài thời gian bảo trì đến 08h00 http://img.zing.vn/wjx/images/modules/tintuc/100x57/ Bổn Trang sẽ bảo trì hệ thống máy chủ Kiếm Thế vào sáng ngày 25/03/2015. http://kiemthe.zing.vn/tin-tuc/chi-tiet.tin-tuc.keo-dai-thoi-gian-bao-tri-den-08h00.5340.html 2015-03-24 Tin tức Hé lộ phần thưởng giải đấu Tứ Đại Thống Lĩnh http://img.zing.vn/wjx/images/modules/tintuc/100x57/ http://kiemthe.zing.vn/su-kien/mini/tu-dai-thong-linh.bai-viet.phan-thuong.836.html 2015-03-24 Giải đấu Ban Điều Hành cáo lỗi nhân sĩ về sự kiện tháng 3 http://img.zing.vn/wjx/images/modules/tintuc/100x57/ Nhằm đảm bảo quyền lợi của tất cả nhân sĩ cũng như giữ vững tính công bằng của Kiếm Thế, Ban Điều Hành sẽ có hướng khắc phục sự cố như sau. http://kiemthe.zing.vn/tin-tuc/chi-tiet.tin-tuc.ban-dieu-hanh-cao-loi-nhan-si-ve-su-kien-thang-3.5338.html 2015-03-24 Tin tức Cập nhật lại Ưu Đãi Chứng Thực & lỗi Du Xuân Tầm Bảo http://img.zing.vn/wjx/images/modules/tintuc/100x57/ http://kiemthe.zing.vn/tin-tuc/chi-tiet.tin-tuc.cap-nhat-lai-uu-dai-chung-thuc-loi-du-xuan-tam-bao.5337.html 2015-03-20 Tin tức Ứng cử Tứ Đại Thống Lĩnh cùng Du Xuân Tầm bảo http://img.zing.vn/wjx/images/modules/tintuc/100x57/ http://kiemthe.zing.vn/su-kien/mini/du-xuan-tam-bao.bai-viet.du-xuan-tam-bao.825.html 2015-03-20 Tin tức Bảo trì định kỳ từ 05h00 - 08h00 ngày 20/03/2015 http://img.zing.vn/wjx/images/modules/tintuc/100x57/ Bổn Trang sẽ bảo trì định kỳ toàn bộ máy chủ Kiếm Thế vào sáng ngày 20/03/2015. http://kiemthe.zing.vn/tin-tuc/chi-tiet.tin-tuc.bao-tri-dinh-ky-tu-05h00-08h00-ngay-20-03-2015.5335.html 2015-03-19 Tin tức Đang khắc phục lỗi Chiến Trường Viễn Chinh http://img.zing.vn/wjx/images/modules/tintuc/100x57/ Hiện tại, đội ngũ kỹ thuật đang tiến hành kiểm tra lỗi và sẽ cố gắng khắc phục trong thời gian sớm nhất. http://kiemthe.zing.vn/tin-tuc/chi-tiet.tin-tuc.dang-khac-phuc-loi-chien-truong-vien-chinh.5334.html 2015-03-19 Tin tức