Mở Rộng Kinh Mạch

18-09-18

Quý nhân sĩ Kiếm Thế thân mến,

Muốn cho bản thân sức khỏe để phát huy tố chất, lĩnh hội võ học một cách hiệu quả, việc lưu thông kinh mạch là cực kỳ quan trọng. Tại Bản Cập Nhật tháng 09 này, sức mạnh quý cao thủ sẽ được tăng thêm vài bậc với việc mở rộng 2 kinh mạch mới. Thông tin chi tiết như sau:

Thời gian cập nhật tính năng

 • Sau bảo trì cập nhật tháng 09.

Nội dung chi tiết

Điều kiện kích hoạt
 • Nhân vật có trang bị 8 món Kim Long trở lên.
Giao diện
 • Mở rộng thêm 2 mạch: Âm Nghiêu, Dương Nghiêu. Mỗi mạch gồm nhiều huyệt vị khác nhau.
 • Chuyển hệ phái thì thuộc tính kinh mạch cũng sẽ chuyển theo tương ứng.

Kiếm Thế

Thu thập nguyên liệu
 • Mỗi ngày Chân Khí sẽ hồi lại dựa trên cấp chứng thực của nhân vật. Chứng thực Bạch Ngân hồi 1.500 Chân Khí, Hoàng Kim hồi 2.500 Chân Khí.
 • Nhân vật tối đa tích lũy 20.000 Chân Khí.
 • Ngoài ra, có thể sử dụng Chân Khí Hoàn để lập tức nhận được 5.000 Chân Khí.
 • Sử dụng Chân Khí Hoàn không bị giới hạn tích lũy Chân Khí.
Tăng cấp
 • Tăng cấp tiêu hao Chân Khí, cấp kinh mạch càng cao tiêu hao càng nhiều.
 • Giới hạn nâng cấp của mỗi huyệt vị:
  • Âm Nghiêu: 40 cấp
  • Dương Nghiêu: 45 cấp
 • Tăng huyệt đầu tiên đạt tối đa mới được tăng huyệt tiếp theo.
 • Tăng tối đa mạch trước mới được tăng mạch tiếp theo.
 • Mỗi lần tăng cấp có xác suất thất bại, thất bại vẫn giữ nguyên cấp kinh mạch hiện tại.
 • Mỗi lần tăng cấp giãn cách 30 phút, có thể dùng Tinh Hoạt Lực để tăng cấp nhanh mà không cần chờ đợi.