Vũ Khí - Phù Long Đằng

18-09-18

Quý nhân sĩ Kiếm Thế thân mến,

Trên con đường hành tẩu giang hồ ác liệt, đầy rẫy những kẻ thù, việc sở hữu cho bản thân những trang bị "khủng" không chỉ mang đến sức mạnh vượt trội cho nhân vật mà còn giúp quý đồng đạo khẳng định được vị thế của mình nơi cõi giang hồ. Và trong bản cập nhật tháng 09, quý nhân sĩ sẽ có cơ hội tăng tiến sức mạnh với trang bị đồng hành cấp 4 mới sau đây.

Thời gian cập nhật tính năng

 • Sau bảo trì cập nhật tháng 09.

Nội dung chi tiết

Thu thập nguyên liệu
Hình ảnh Mô tả
 • Vật phẩm: Long Đằng Bảo Hạp.
 • Nguồn gốc: Sinh ra từ boss Tần Thủy Hoàng và boss Hỏa Kỳ Lân.
 • Tính chất: Không khóa.
 • Chức năng: Mở rương ngẫu nhiên nhận được các loại mảnh Long Đằng Đồ Vũ Khí, Áo, Tay, Phù.
 • Vật phẩm: Long Đằng Châu.
 • Nguồn gốc: Mua từ Kỳ Trân Các hoặc tham gia tính năng.
 • Tính chất: Khóa.
 • Chức năng: Dùng để mở Long Đằng Bảo Hạp.
 • Vật phẩm: Long Đằng Chiến Y Đồ.
 • Nguồn gốc: Nhận được khi mở Long Đằng Bảo Hạp.
 • Tính chất: Không khóa.
 • Chức năng: Thu thập đủ 100 Long Đằng Chiến Y Đồ để ghép 1 Mảnh Long Đằng Chiến Y
 • Vật phẩm: Long Đằng Hộ Uyển Đồ.
 • Nguồn gốc: Nhận được khi mở Long Đằng Bảo Hạp.
 • Tính chất: Không khóa.
 • Chức năng: Thu thập đủ 100 Long Đằng Hộ Uyển Đồ để ghép 1 Mảnh Long Đằng Hộ Uyển.
 • Vật phẩm: Long Đằng Chi Nhẫn Đồ.
 • Nguồn gốc: Nhận được khi mở Long Đằng Bảo Hạp.
 • Tính chất: Không khóa.
 • Chức năng: Thu thập đủ 100 Long Đằng Chi Nhẫn Đồ để ghép 1 Mảnh Long Đằng Chi Nhẫn.
 • Vật phẩm: Long Đằng Hộ Thân Phù Đồ.
 • Nguồn gốc: Nhận được khi mở Long Đằng Bảo Hạp.
 • Tính chất: Không khóa.
 • Chức năng: Thu thập đủ 100 Long Đằng Hộ Thân Phù Đồ để ghép 1 Mảnh Long Đằng Hộ Thân Phù.
 • Vật phẩm: Mảnh Long Đằng Chi Nhẫn.
 • Nguồn gốc: Ghép từ Long Đằng Chi Nhẫn Đồ.
 • Tính chất: Không khóa.
 • Chức năng: Thu thập đủ 100 Mảnh Long Đằng Chi Nhẫn để ghép 1 Long Đằng Chi Nhẫn.
 • Vật phẩm: Mảnh Long Đằng Hộ Thân Phù.
 • Nguồn gốc: Ghép từ Long Đằng Hộ Thân Phù Đồ.
 • Tính chất: Không khóa.
 • Chức năng: Thu thập đủ 100 Mảnh Long Đằng Hộ Thân Phù để ghép 1 Long Đằng Hộ Thân Phù.
Hợp thành
 • Mảnh Long Đằng:
  • 100 Long Đằng Chiến Y Đồ = 1 Mảnh Long Đằng Chiến Y
  • 100 Long Đằng Hộ Uyển Đồ = 1 Mảnh Long Đằng Hộ Uyển
  • 100 Long Đằng Chi Nhẫn Đồ = 1 Mảnh Long Đằng Chi Nhẫn
  • 100 Long Đằng Hộ Thân Phù Đồ = 1 Mảnh Long Đằng Hộ Thân Phù
  • Thu thập đủ 100 mảnh, nhấn chuột phải vào vật phẩm để đổi
 • Trang bị Long Đằng:
  • 100 Mảnh Long Đằng Chi Nhẫn = 1 Long Đằng Chi Nhẫn
  • 100 Mảnh Long Đằng Hộ Thân Phù =  1 Long Đằng Hộ Thân Phù
  • Thu thập đủ 100 mảnh, nhấn chuột phải vào vật phẩm để đổi