Phần thưởng

20-10-17

Đến hẹn lại lên, giải đấu được mong chờ nhất khắp chốn giang hồ Kiếm Thế - Bang Hội Tranh Đoạt Chiến 11 đã bắt đầu khởi động. Đây là cơ hội để các Bang hội có thể khẳng định vị thế, cũng như qua đó mang về các vật phẩm siêu hấp dẫn mà giải đấu mang lại. Và hôm nay, Bổn Trang xin được bật mí về hệ thống phần thưởng của mùa giải năm nay.

Phần thưởng giải đấu Bang Hội Tranh Đoạt Chiến 11

Lưu ý

- Phần thưởng Vũ Khí Anh Hùng sẽ được trao cho nhân vật được Bang chủ Bang Hạng 1 đăng ký với BĐH.

- Vũ Khí Anh Hùng được nâng cấp từ Vũ Khí Thần Sa của nhân vật được đăng ký, khóa vĩnh viễn, nhận tại Lễ Quan.

- Quý nhân sĩ nên chọn vũ khí tốt nhất của mình để nâng cấp.

Xếp HạngVật phẩm   Số lượng  Tính chất
Hạng 1 Hàng Long Phục Hổ Quán 1 Không khóa, vĩnh viễn
Vũ khí Anh Hùng 1 Khóa, vĩnh viễn
Hồng Ngọc Cấp 3 1 Không khóa, vĩnh viễn
Hồng Ngọc Cấp 2 1 Không khóa, vĩnh viễn
Hồng Ngọc Cấp 1 1 Không khóa, vĩnh viễn
Xích Dạ Thiên Tường 1 Không khóa, vĩnh viễn
Lam Ngọc Cấp 1 1 Không khóa, vĩnh viễn
Ức Vân Anh Hùng 1 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Bội 4 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Lưng 4 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Nhẫn 4 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Giày 4 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Tay 4 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Áo 4 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Phù 4 Không khóa, vĩnh viễn
Cánh Tinh Linh (Nam hoặc Nữ) 1 Không khóa, 60 ngày
Quan Ấn Hoàng Đế 1 Không khóa, 60 ngày
Phi Phong Trấn Thiên 5 Không khóa, 60 ngày
Anh Hùng Bảo Châu 60 Không khóa, vĩnh viễn
Mảnh Trung Hồn Thạch 200 Không khóa, vĩnh viễn
Hạng 2 Ức Vân Anh Hùng 1 Không khóa, vĩnh viễn
Lăng Thiên Anh Hùng 1 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Bội 2 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Lưng 2 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Nhẫn 2 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Giày 2 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Tay 2 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Áo 2 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Phù 2 Không khóa, vĩnh viễn
Cánh Tinh Linh (Nam hoặc Nữ) 1 Không khóa, 30 ngày
Quan Ấn Thừa Tướng 2 Không khóa, 30 ngày
Phi Phong Trấn Thiên 5 Không khóa, 30 ngày
Anh Hùng Bảo Châu 40 Không khóa, vĩnh viễn
Mảnh Trung Hồn Thạch 100 Không khóa, vĩnh viễn
Hạng 3 Lăng Thiên Anh Hùng 1 Không khóa, vĩnh viễn
Trục Nhật Anh Hùng 2 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Lưng 1 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Nhẫn 1 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Giày 1 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Tay 1 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Áo 1 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Phù 1 Không khóa, vĩnh viễn
Cánh Tinh Linh (Nam hoặc Nữ) 1 Không khóa, 30 ngày
Quan Ấn Thừa Tướng 1 Không khóa, 30 ngày
Phi Phong Trấn Thiên 5 Không khóa, 30 ngày
Anh Hùng Bảo Châu 20 Không khóa, vĩnh viễn
Mảnh Trung Hồn Thạch 50 Không khóa, vĩnh viễn
Hạng 4 Phiên Vũ Anh Hùng 2 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Nhẫn 1 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Giày 1 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Tay 1 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Áo 1 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Phù 1 Không khóa, vĩnh viễn
Cánh Tinh Linh (Nam hoặc Nữ) 1 Không khóa, 30 ngày
Anh Hùng Bảo Châu 10 Không khóa, vĩnh viễn
Phi Phong Trấn Thiên 5 Không khóa, 30 ngày
Khuyến khích
(4 giải)
Phiên Vũ Anh Hùng 1 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Tay 1 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Áo 1 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Phù 1 Không khóa, vĩnh viễn
Anh Hùng Bảo Châu 5 Không khóa, vĩnh viễn
Phi Phong Trấn Thiên 5 Không khóa, 7 ngày