Lưu ý khi đăng ký thành viên tham gia giải đấu ...

13-11-17

Quý nhân sĩ Kiếm Thế thân mến,

Thời gian đăng ký thông tin của các Bang Chủ đã kết thúc, hiện tại BTC đã ghi nhận đầy đủ thông tin của 8 Bang Chủ từ các Bang tham gia giải đấu lần này. Trong hôm nay, BTC sẽ tiếp tục tiến hành gửi mã Code đến các Bang Chủ để bắt đầu tiến hành đăng ký thành viên. Các nhân sĩ vui lòng chú ý:

  • BTC sẽ gửi 1 mã Code cho mỗi Bang hội thông qua email và sđt đã đăng ký, Bang Chủ tiến hành gửi mã Code mời các tuyển thủ tham gia vào Bang của mình.
  • Các thành viên sau khi có mã Code tiến hành đăng ký tại đây.
  • Thời gian đăng ký: từ lúc nhận Code đến hết 15h00 ngày 14/11/2017.
  • Số lượng tham gia mỗi Bang hội là 65 thành viên, Bang Chủ lưu ý không trao quá con số này.
  • Trong ngày mai - sau thời gian các thành viên đăng ký, Bang Chủ sẽ được kiểm tra lại một lần cuối trước khi chốt thành viên.

Khuyến cáo

  • Các Bang Chủ không được để lệ mã Code của Bang mình với những thành viên không phải trong Bang.
  • Mỗi nhân vật chỉ được đăng ký trong 1 đội duy nhất. Trường hợp một thành viên đăng ký tại nhiều Bang hội thì sẽ bị loại trong tất cả các Bang hội đăng ký, các Bang đó bắt buộc thi đấu thiếu người.
  • Mọi thông tin thắc mắc vui lòng liên hệ đến hotline của BTC: 01687882812
    Mã Code cũng được gửi đến Bang Chủ thông qua số điện thoại này.


BAN TỔ CHỨC GIẢI ĐẤU BANG HỘI TRANH ĐOẠT CHIẾN 11