Mở đấu trường kiểm tra nhân vật lần 2

22-11-17

Quý nhân sĩ Kiếm Thế thân mến,

Vào cuối tuần này, đấu trường Kiếm Thế lại sôi động trở lại với những trận đấu tiếp theo của giải Bang Hội Tranh Đoạt Chiến 11. Để hoàn tất khâu chuẩn bị, từ ngay bây giờ BTC sẽ cho mở đấu trường để các thành viên tham dự có thể vào tiến hành kiểm tra nhân vật. Thông tin chi tiết như sau:

  • Thời gian: Từ thời điểm này đến 21h00 ngày 24/11/2017.
  • Các tộc trưởng tiến hành cho thành viên gia tộc vào lại tộc như lần copy trước đó.
  • Tên của các bang hội khi vào đấu trường có thêm/bớt một số ký tự để phù hợp với điều kiện đấu trường (không ảnh hưởng đến quá trình thi đấu).

Các mốc thời gian chính

Hoạt độngThời gian
Copy dữ liệu nhân vật vào đấu trường lần 1 15/11/2017
Mở đấu trường kiểm tra nhân vật* 16/11/2017
Kết thúc kiểm tra đấu trường* 17/11/2017
Thi đấu loại trực tiếp - Mã Trận 1 - đấu trường 2 19/11/2017
Thi đấu loại trực tiếp - Mã Trận 2 - đấu trường 2 19/11/2017
Thi đấu loại trực tiếp - Mã Trận 3 - đấu trường 2 19/11/2017
Thi đấu loại trực tiếp - Mã Trận 4 - đấu trường 2 19/11/2017
Copy dữ liệu nhân vật vào đấu trường lần 2 21/11/2017
Mở đấu trường kiểm tra nhân vật 22/11/2017
Kết thúc kiểm tra đấu trường 23/11/2017
Thi đấu loại trực tiếp - Mã Trận 5 - đấu trường 2 25/11/2017
Thi đấu loại trực tiếp - Mã Trận 6 - đấu trường 2 25/11/2017
Tranh Giải Ba (Mã Trận 7 - đấu trường 2) 25/11/2017
Tranh Vô Địch (Mã Trận 8 - đấu trường 2) 25/11/2017


BAN TỔ CHỨC GIẢI ĐẤU BANG HỘI TRANH ĐOẠT CHIẾN 11