Phần Thưởng

16-10-18

Với mục đích mang đến nhiều sân chơi mới mẻ cho quý nhân sĩ, cũng như tạo cơ hội tập dượt chuẩn bị cho giải đấu lớn nhất năm đang đến gần, giải đấu Bang Hội Tứ Hùng sẽ được khai mở trong tháng 10 này.

Các thông tin liên quan về giải đấu sẽ được Bổn Trang sớm cập nhật trong các bản tin tiếp theo, còn ngay sau đây sẽ là hé mở về phần thưởng cực hấp dẫn của giải đấu lần này. Kính mời quý nhân sĩ theo dõi hệ thống phần thưởng xếp hạng bên dưới.

Phần thưởng

Phần Thưởng giải Cao Thủ
HạngVật phẩm  Số lượng  Tính chất
  Bích Long Anh Hùng Lưu Niên Bội hoặc Giày (+1 Kỹ năng) 1 Không khóa, vĩnh viễn
Ức Vân Anh Hùng 2 Không khóa, vĩnh viễn
Phá Ngọc Chùy 500 Không khóa, 30 ngày
Mảnh Trung Hồn Thạch 150 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Bội 3 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Liên 3 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Nhẫn 3 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Phù 3 Không khóa, vĩnh viễn
Phi Phong Phong Vân (14) 65 Khóa, 30 ngày
2 Lăng Thiên Anh Hùng 2 Không khóa, vĩnh viễn
Phá Ngọc Chùy 300 Không khóa, 30 ngày
Mảnh Trung Hồn Thạch 100 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Bội 2 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Liên 2 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Nhẫn 2 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Phù 2 Không khóa, vĩnh viễn
Phi Phong Phong Vân (14) 65 Khóa, 15 ngày
3 Lăng Thiên Anh Hùng 1 Không khóa, vĩnh viễn
Phá Ngọc Chùy 200 Không khóa, 30 ngày
Mảnh Trung Hồn Thạch 50 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Bội 2 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Liên 2 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Nhẫn 1 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Phù 1 Không khóa, vĩnh viễn
Phi Phong Phong Vân (14) 65 Khóa, 7 ngày
4 Lăng Thiên Anh Hùng 1 Không khóa, vĩnh viễn
Phá Ngọc Chùy 100 Không khóa, 30 ngày
Mảnh Trung Hồn Thạch 30 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Bội 1 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Liên 1 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Nhẫn 1 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Phù 1 Không khóa, vĩnh viễn
Phi Phong Phong Vân (14) 65 Khóa, 7 ngày
Phần Thưởng giải Tân Thủ
HạngVật phẩm  Số lượng  Tính chất
1 Phiên Vũ Anh Hùng 1 Không khóa, vĩnh viễn
Tiền Du Long 30.000 Không khóa, vĩnh viễn
Huyền Tinh 11 30 Không khóa, 30 ngày
Huyền Tinh 10 40 Không khóa, 30 ngày
Đồng Khóa 50.000 -
Phi Phong Đại Thánh (11) 65 Khóa, 30 ngày
2 Tiền Du Long 30.000 Không khóa, vĩnh viễn
Huyền Tinh 11 30 Không khóa, 30 ngày
Huyền Tinh 10 40 Không khóa, 30 ngày
Đồng Khóa 50.000 -
Phi Phong Đại Thánh (11) 65 Khóa, 30 ngày
3 Tiền Du Long 20.000 Không khóa, vĩnh viễn
Huyền Tinh 11 20 Không khóa, 30 ngày
Huyền Tinh 10 30 Không khóa, 30 ngày
Đồng Khóa 50.000 -
Phi Phong Đại Thánh (11) 65 Khóa, 15 ngày
4 Tiền Du Long 10.000 Không khóa, vĩnh viễn
Huyền Tinh 11 15 Không khóa, 30 ngày
Huyền Tinh 10 20 Không khóa, 30 ngày
Đồng Khóa 50.000 -
Phi Phong Đại Thánh (11) 65 Khóa, 15 ngày

Mọi khó khăn hoặc thắc mắc, nhân sĩ vui lòng liên hệ ngay đến trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 VNĐ/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.