Nội dung

dsdasd

Để vững bước trên đường chinh phục đỉnh cao võ học, ngoài chí hùng anh kiên định, quý đồng đạo cần phải luôn chuẩn bị vô vàn kỳ bảo hộ thân. Cảnh giới càng cao thì thử thách càng thêm phần trắc trở, bảo vật hộ thân phải thuộc hàng nhất phẩm, giá trị liên thành.

Liên Hoan Bảo Thạch tiếp tục trở lại từ 17h00 ngày 18/02/2014. Ngoài lượng kinh nghiệm khổng lồ, sự kiện còn mang đến cơ hội sở hữu những dị thạch với những công năng hữu dụng như Hỏa Phượng Liêu Nguyên (sát thương gây ra khuếch đại 03%), Mị Vũ Mê Ly (giảm 05% sát thương phải chịu), Thiên Hương Y Nhân (sát thương quái +9%), Nguyên Thạch cấp cao...

Thời gian và điều kiện tham gia

  • Diễn ra sự kiện: Từ 17h00 ngày 18/02 - 23h59 ngày 05/03/2014.
  • Điều kiện tham gia: Nhân sĩ trên toàn cõi Kiếm Thế (không giới hạn đẳng cấp, máy chủ tham gia).

Thu thập Rương Liên Hoan Bảo Thạch

02 cách thu thập:

Liên Hoan Bảo Thạch - Kiếm Thế

  • Mỗi ngày, khi điểm Năng Động của nhân vật đạt mốc nhất định thì sẽ nhận được Rương Liên Hoan Bảo Thạch.
Mốc điểm Năng Động (bội số của 30) Rương Liên Hoan Bảo Thạch
30 01
60 01
90 01
120 01
150 01
180 01
210 01
240 01
270 01
  • Mua Rương Liên Hoan Bảo Thạch tại NPC Diễm My (Lâm An, Phượng Tường) với giá 1 vạn 8.000 Bạc khóa/rương (không giới hạn số lượng mua).

Lưu ý

  • Rương Liên Hoan Bảo Thạch mua ở NPC Diễm My sẽ mang trạng thái khóa.
  • Rương Liên Hoan Bảo Thạch nhận được từ điểm Năng Động sẽ mang trạng thái không khóa, có thể giao dịch.

Phần thưởng

Mở 01 Rương Liên Hoan Bảo Thạch tiêu hao 01 Giải Ngọc Chùy hoặc 4.388 Tinh Hoạt Lực.
Máy chủ có thời gian mở ≥ 130 ngày

Mở Rương Liên Hoan Bảo Thạch thành công nhân sĩ sẽ nhận ngẫu nhiên 01 trong số những bảo vật sau đây:

Vật phẩm ngẫu nhiên (01 trong số)
Bảo Thạch cấp 3 (không khóa, ngẫu nhiên loại)
Bảo Thạch cấp 4 (không khóa, ngẫu nhiên loại)
Bảo Thạch cấp 5 (không khóa, ngẫu nhiên loại)
Hỏa Phượng Liêu Nguyên (không khóa,sát thương gây ra khuếch đại 03%)
Mị Vũ Mê Ly (không khóa, giảm 5% sát thương phải chịu)
Thiên Hương Y Nhân (không khóa, sát thương quái +9%)
Mông Trần Bảo Thạch (khóa)
3 Mông Trần Bảo Thạch (khóa)
10 Quang vũ Tinh Hoa (không khóa)
Ảnh Ngấn Tinh Hoa (khóa)
4 Ảnh Ngấn Tinh Hoa (khóa)
5.000.000 kinh nghiệm
3.000.000 kinh nghiệm
2.000.000 kinh nghiệm
Máy chủ có thời gian mở ≥ 80 ngày và < 130 ngày

Mở Rương Liên Hoan Bảo Thạch thành công nhân sĩ sẽ nhận ngẫu nhiên 01 trong số những bảo vật sau đây:

Vật phẩm ngẫu nhiên (01 trong số)
Nguyên Thạch cấp 3 (không khóa, ngẫu nhiên loại)
Nguyên Thạch cấp 4 (không khóa, ngẫu nhiên loại)
Nguyên Thạch cấp 5 (không khóa, ngẫu nhiên loại)
Hỏa Phượng Liêu Nguyên (không khóa, không khóa, sát thương gây ra khuếch đại 03%)
Thiên Hương Y Nhân (không khóa, sát thương quái +9%)
5.000.000 kinh nghiệm
2.500.000 kinh nghiệm
1.500.000 kinh nghiệm
Mông Trần Bảo Thạch (khóa)
Huyền Tinh cấp cấp 6 (không khóa)
Huyền Tinh cấp cấp 5 (khóa)
200 Ngũ Hành Hồn Thạch (khóa)
Huyền Tinh cấp cấp 7 (khóa)
Huyền Tinh cấp cấp 8 (khóa)
Máy chủ có thời gian mở < 80 ngày

Mở Rương Liên Hoan Bảo Thạch thành công nhân sĩ sẽ nhận ngẫu nhiên 01 trong số những bảo vật sau đây:

Vật phẩm ngẫu nhiên (01 trong số)
Nguyên Thạch cấp 2 (không khóa, ngẫu nhiên loại)
Nguyên Thạch cấp 3 (không khóa, ngẫu nhiên loại)
Nguyên Thạch cấp 4 (không khóa, ngẫu nhiên loại)
Mị Vũ Mê Ly (không khóa, giảm 05% sát thương phải chịu)
Thiên Hương Y Nhân (không khóa, sát thương quái +9%)
2.000.000 kinh nghiệm
5.000.000 kinh nghiệm
Huyền Tinh cấp 6 (không khóa)
Huyền Tinh cấp 6 ( khóa)
Huyền Tinh cấp 5 ( khóa)
Huyền Tinh cấp 7 ( không khóa)
Huyền Tinh cấp 7 ( khóa)
3 Ngân Phiếu (khóa, sử dụng 1 Ngân Phiếu nhận 2 vạn Bạc khóa)

Hình ảnh Bảo Thạch

Liên Hoan Bảo Thạch - Kiếm Thế

Bảo Thiên Hương Y Nhân

Liên Hoan Bảo Thạch - Kiếm Thế

Bảo Thạch Mị Vũ Mê Ly

Liên Hoan Bảo Thạch - Kiếm Thế

Bảo Thạch Hỏa Phượng Liêu Nguyên