Cường hóa Mật Tịch

12-01-19

CƯỜNG HÓA MẬT TỊCH

  • Sử dụng Nguyệt Ảnh Thạch để đổi Vi Ngôn Tinh Nghĩa tại Shop Long Ngũ Thái Gia.
  • Sử dụng 1 Liêu Nguyên Tinh Hỏa để chuyển đổi cấp cường hóa qua Mật tịch mong muốn bất kỳ. Nhân sĩ chỉ cần kích hoạt 1 lần duy nhất, các lần sau chuyển đổi sẽ không cần tiêu hao Liêu Nguyên Tinh Hỏa.
  • 1 Vi Ngôn Tinh Nghĩa = 2 Nguyệt Ảnh Thạch
  • 1 Liêu Nguyên Tinh Hỏa = 20 Nguyệt Ảnh Thạch
Danh Vọng Phu Tử MiếuMật Tịch cường hóa tối đa
Cấp 2 - Ngưỡng Mộ Cấp 11
Cấp 3 - Sùng Kính Cấp 21
Cấp 4 - Hiển Hách Cấp 31
Cấp 5 - Truyền Thuyết Cấp 41
Cấp cường hóa Mật TịchSố lượng Vi Ngôn Tinh Nghĩa tiêu hao cho 1 lần cường hóa
Từ 1 - 11 1
Từ 11 - 21 2
Từ 21 - 31 3
Từ 31 - 41 4
Cấp cường hóa Mật TịchSố lần cường hóa/ngày
Từ 1 - 10 50
Từ 11 - 20 100
Từ 21 - 30 250
Từ 31 - 40 300