Mốc nạp và phần thưởng cụm máy chủ Cao Thủ

12-01-19

Các nhân sĩ tại cụm máy chủ Cao Thủ tham gia sự kiện Vạn Phúc Lễ Bao 2019 sẽ có cơ hội mang về vô vàn phần thưởng hấp dẫn sau đây:

Thời gian & điều kiện tham gia

  • Điều kiện tham gia: Toàn bộ nhân sĩ Kiếm Thế có tham gia quy đổi ZingXu sang tiền Đồng tại Kiếm Thế trong khoảng thời gian từ 00h00 ngày 16/02/2018 đến 23h59 ngày 31/03/2019.
  • Thời gian kiểm tra Đồng nạptừ 10h00 ngày 15/01/2019 đến 23h59 ngày 10/04/2019.
  • Thời gian nhận thưởng Vạn Phúc Lễ Bao 2019: từ 10h00 ngày 11/04/2019 đến 23h59 ngày 30/04/2019.
  • Thời gian nhập code trong game tại NPC SỨ GIẢ HOẠT ĐỘNG: đến 23h59 ngày 30/04/2019.
  • Trong thời gian sự kiện, hệ thống sẽ xác định mức phúc lợi tương ứng mà nhân sĩ đã đạt được và cho phép nhận code thưởng với mốc tương ứng. Mỗi nhân sĩ chỉ nhận được 1 mốc cao nhất đạt được.

Phần thưởng Vạn Phúc Lễ Bao 2019 - Cụm Cao Thủ

Mốc 1

Trong khoảng thời gian từ 00h00 ngày 16/02/2018 đến 23h59 ngày 31/03/2019, nhân sĩ Kiếm Thế đã quy đổi từ 5 vạn Đồng Kiếm Thế trở lên sẽ nhận được tất cả các phần thưởng sau:

Phần thưởng
Danh hiệu Thiếu Niên Anh Hùng (có hạn sử dụng)
1 Phi Phong Đại Thánh (khóa, 30 ngày)
1 Thú Cưỡi Phiên Vũ (không khóa, 30 ngày)
500 Mảnh Tiềm Năng-Cao (khóa, vĩnh viễn)
500 Chân Khí Hoàn (khóa, vĩnh viễn)
30 Rương Tu Vi (khóa, vĩnh viễn)
15 Xu Cổ (khóa, vĩnh viễn)
1 Túi quà Định Quốc An Bang/ Quốc Sắc Thiên Hương (Không khóa, 3 ngày)
Mốc 2

Trong khoảng thời gian từ 00h00 ngày 16/02/2018 đến 23h59 ngày 31/03/2019, nhân sĩ Kiếm Thế đã quy đổi từ 8 vạn Đồng Kiếm Thế trở lên sẽ nhận được tất cả các phần thưởng sau:

Phần thưởng
Danh hiệu Thiếu Niên Anh Hùng (có hạn sử dụng)
1 Phi Phong Đại Thánh (khóa, 30 ngày)
1 Thú Cưỡi Phiên Vũ (không khóa, 30 ngày)
700 Mảnh Tiềm Năng-Cao (khóa, vĩnh viễn)
700 Chân Khí Hoàn (khóa, vĩnh viễn)
35 Rương Tu Vi (khóa, vĩnh viễn)
20 Xu Cổ (khóa, vĩnh viễn)
1 Túi quà Định Quốc An Bang/ Quốc Sắc Thiên Hương (Không khóa, 3 ngày)
Mốc 3

Trong khoảng thời gian từ 00h00 ngày 16/02/2018 đến 23h59 ngày 31/03/2019, nhân sĩ Kiếm Thế đã quy đổi từ 16 vạn Đồng Kiếm Thế trở lên sẽ nhận được tất cả các phần thưởng sau:

Phần thưởng
Danh hiệu Nhân Trung Chi Long (có hạn sử dụng)
1 Phi Phong Siêu Thần (khóa, 30 ngày)
1 Thú Cưỡi Ức Vân (không khóa, 30 ngày)
1.000 Mảnh Tiềm Năng-Cao (khóa, vĩnh viễn)
1.000 Chân Khí Hoàn (khóa, vĩnh viễn)
40 Rương Tu Vi (khóa, vĩnh viễn)
25 Xu Cổ (khóa, vĩnh viễn)
1 Túi quà Định Quốc An Bang/ Quốc Sắc Thiên Hương (Không khóa, 7 ngày)
Mốc 4

Trong khoảng thời gian từ 00h00 ngày 16/02/2018 đến 23h59 ngày 31/03/2019, nhân sĩ Kiếm Thế đã quy đổi từ 32 vạn Đồng Kiếm Thế trở lên sẽ nhận được tất cả các phần thưởng sau:

Phần thưởng
Danh hiệu Nhân Trung Chi Long (có hạn sử dụng)
1 Phi Phong Siêu Thần (khóa, 30 ngày)
1 Thú Cưỡi Ức Vân (không khóa, 30 ngày)
1.500 Mảnh Tiềm Năng-Cao (khóa, vĩnh viễn)
1.500 Chân Khí Hoàn (khóa, vĩnh viễn)
50 Rương Tu Vi (khóa, vĩnh viễn)
50 Xu Cổ (khóa, vĩnh viễn)
1 Túi quà Định Quốc An Bang/ Quốc Sắc Thiên Hương (Không khóa, 7 ngày)
Mốc 5

Trong khoảng thời gian từ 00h00 ngày 16/02/2018 đến 23h59 ngày 31/03/2019, nhân sĩ Kiếm Thế đã quy đổi từ 64 vạn Đồng Kiếm Thế trở lên sẽ nhận được tất cả các phần thưởng sau:

Phần thưởng
Danh hiệu Nhân Trung Chi Long (có hạn sử dụng)
1 Phi Phong Trục Nhật Siêu Thần (khóa, 60 ngày)
1 Thú Cưỡi Tuyết Hôn - Anh Hùng (không khóa, 30 ngày)
2.000 Mảnh Tiềm Năng-Cao (khóa, vĩnh viễn)
2.000 Chân Khí Hoàn (khóa, vĩnh viễn)
60 Rương Tu Vi (khóa, vĩnh viễn)
70 Xu Cổ (khóa, vĩnh viễn)
1 Túi quà Định Quốc An Bang/ Quốc Sắc Thiên Hương (Không khóa, 15 ngày)
Danh vọng Già Lam Kinh - Tâng 1
Mốc 6

Trong khoảng thời gian từ 00h00 ngày 16/02/2018 đến 23h59 ngày 31/03/2019, nhân sĩ Kiếm Thế đã quy đổi từ 128 vạn Đồng Kiếm Thế trở lên sẽ nhận được tất cả các phần thưởng sau:

Phần thưởng
Danh hiệu Nhất Phi Trùng Thiên (có hạn sử dụng)
1 Phi Phong Lăng Thiên Siêu Thần (khóa, 60 ngày)
1 Thú Cưỡi Bôn Lôi - Anh Hùng (không khóa, 45 ngày)
2.500 Mảnh Tiềm Năng-Cao (khóa)
2.500 Chân Khí Hoàn (khóa, vĩnh viễn)
70 Rương Tu Vi (khóa, vĩnh viễn)
80 Xu Cổ (khóa, vĩnh viễn)
1 Túi quà Định Quốc An Bang/ Quốc Sắc Thiên Hương (Không khóa, 15 ngày)
Danh vọng Già Lam Kinh - Tầng 2
Danh vọng Cửu Dương Chân Kinh - Tầng 1
Mốc 7

Trong khoảng thời gian từ 00h00 ngày 16/02/2018 đến 23h59 ngày 31/03/2019, nhân sĩ Kiếm Thế đã quy đổi từ 320 vạn Đồng Kiếm Thế trở lên sẽ nhận được tất cả các phần thưởng sau:

Phần thưởng
Danh hiệu Nhất Phi Trùng Thiên (có hạn sử dụng)
1 Phi Phong Trục Nhật Trấn Thiên (khóa, 60 ngày)
1 Thú Cưỡi Trục Nhật - Anh Hùng (không khóa, 60 ngày)
4.000 Mảnh Tiềm Năng-Cao (khóa, vĩnh viễn)
4.000 Chân Khí Hoàn (khóa, vĩnh viễn)
100 Rương Tu Vi (khóa, vĩnh viễn)
100 Xu Cổ (khóa, vĩnh viễn)
1 Túi quà Định Quốc An Bang/ Quốc Sắc Thiên Hương (Không khóa, 15 ngày)
Cánh Tinh Linh (khóa, 15 ngày)
Danh vọng Già Lam Kinh - Tầng 2
Danh vọng Cửu Dương Chân Kinh - Tầng 2
Danh vọng Phu Tử Miếu - cấp 2
100 Vi Ngôn Tinh nghĩa
Mốc 8

Trong khoảng thời gian từ 00h00 ngày 16/02/2018 đến 23h59 ngày 31/03/2019, nhân sĩ Kiếm Thế đã quy đổi từ 640 vạn Đồng Kiếm Thế trở lên sẽ nhận được tất cả các phần thưởng sau:

Phần thưởng
Danh hiệu Duy Ngã Độc Tôn (có hạn sử dụng)
1 Phi Phong Lăng Thiên Trấn Thiên (khóa, 60 ngày)
1 Thú Cưỡi Lăng Thiên - Anh Hùng (không khóa, 60 ngày)
6.000 Mảnh Tiềm Năng-Cao (khóa, vĩnh viễn)
6.000 Chân Khí Hoàn (khóa, vĩnh viễn)
150 Rương Tu Vi (khóa, vĩnh viễn)
150 Xu Cổ (khóa, vĩnh viễn)
1 Túi quà Định Quốc An Bang/ Quốc Sắc Thiên Hương (Không khóa, 30 ngày)
Cánh Tinh Linh (khóa, 30 ngày)
Danh vọng Già Lam Kinh - tầng 2
Danh vọng Cửu Dương Chân Kinh - tầng 2
Danh vọng Phu Tử Miếu - cấp 3
300 Vi Ngôn Tinh nghĩa (khóa, vĩnh viễn)
1 lần đổi tên nhân vật
(quý nhân sĩ có nhu cầu đổi tên nhân vật vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ)
Mốc 9

Trong khoảng thời gian từ 00h00 ngày 16/02/2018 đến 23h59 ngày 31/03/2019, nhân sĩ Kiếm Thế đã quy đổi từ 1.280 vạn Đồng Kiếm Thế trở lên sẽ nhận được tất cả các phần thưởng sau:

Phần thưởng
Danh hiệu Cửu Ngũ Chí Tôn (có hạn sử dụng)
1 Phi Phong Trục Nhật Trấn Thiên (khóa, 120 ngày)
1 Thú Cưỡi Lăng Thiên - Anh Hùng (không khóa, 120 ngày)
7.000 Mảnh Tiềm Năng-Cao (khóa, vĩnh viễn)
7.000 Chân Khí Hoàn (khóa, vĩnh viễn)
170 Rương Tu Vi (khóa, vĩnh viễn)
200 Xu Cổ (khóa, vĩnh viễn)
2 Túi quà Định Quốc An Bang/ Quốc Sắc Thiên Hương (Không khóa, 30 ngày)
Cánh Tinh Linh (khóa, 45 ngày)
Danh vọng Già Lam Kinh - tầng 2
Danh vọng Cửu Dương Chân Kinh- tầng 2
Danh vọng Phu Tử Miếu - cấp 4
1.500 Vi Ngôn Tinh nghĩa (khóa, vĩnh viễn)
1 lần đổi tên nhân vật
(quý nhân sĩ có nhu cầu đổi tên nhân vật vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ)
Mốc 10

Trong khoảng thời gian từ 00h00 ngày 16/02/2018 đến 23h59 ngày 31/03/2019, nhân sĩ Kiếm Thế đã quy đổi từ 2560 vạn Đồng Kiếm Thế trở lên sẽ nhận được tất cả các phần thưởng sau:

Phần thưởng
Danh hiệu Thiên Hạ Vô Song (có hạn sử dụng)
1 Phi Phong Lăng Thiên Trấn Thiên (khóa, 120 ngày)
1 Thú Cưỡi Ức Vân - Anh Hùng (không khóa, 120 ngày)
10.000 Mảnh Tiềm Năng-Cao (khóa, vĩnh viễn)
10.000 Chân Khí Hoàn (khóa, vĩnh viễn)
300 Rương Tu Vi (khóa, vĩnh viễn)
300 Xu Cổ (khóa, vĩnh viễn)
2 Túi quà Định Quốc An Bang/ Quốc Sắc Thiên Hương (Không khóa, 30 ngày)
Cánh Tinh Linh (khóa, 60 ngày)
Danh vọng Già Lam Kinh - tầng 2
Danh vọng Cửu Dương Chân Kinh - tầng 2
Danh vọng Phu Tử Miếu - cấp 5
3.000 Vi Ngôn Tinh Nghĩa (khóa, vĩnh viễn)
1 lần đổi tên nhân vật
(quý nhân sĩ có nhu cầu đổi tên nhân vật vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ)