Mốc nạp và phần thưởng cụm máy chủ Hẹn Ước

12-01-19

Các nhân sĩ tại cụm máy chủ Hẹn Ước tham gia sự kiện Vạn Phúc Lễ Bao 2019 sẽ có cơ hội mang về vô vàn phần thưởng hấp dẫn sau đây:

Thời gian & điều kiện tham gia

  • Điều kiện tham gia: Toàn bộ nhân sĩ Kiếm Thế có tham gia quy đổi ZingXu sang tiền Đồng tại Kiếm Thế trong khoảng thời gian từ 00h00 ngày 16/02/2018 đến 23h59 ngày 31/03/2019.
  • Thời gian kiểm tra Đồng nạptừ 10h00 ngày 15/01/2019 đến 23h59 ngày 10/04/2019.
  • Thời gian nhận thưởng Vạn Phúc Lễ Bao 2019: từ 10h00 ngày 11/04/2019 đến 23h59 ngày 30/04/2019.
  • Thời gian nhập code trong game tại NPC SỨ GIẢ HOẠT ĐỘNG: đến 23h59 ngày 30/04/2019.
  • Trong thời gian sự kiện, hệ thống sẽ xác định mức phúc lợi tương ứng mà nhân sĩ đã đạt được và cho phép nhận code thưởng với mốc tương ứng. Mỗi nhân sĩ chỉ nhận được 1 mốc cao nhất đạt được.

Phần thưởng Vạn Phúc Lễ Bao 2019 - Cụm Hẹn Ước

Mốc 1

Trong khoảng thời gian từ 00h00 ngày 16/02/2018 đến 23h59 ngày 31/03/2019, nhân sĩ Kiếm Thế đã quy đổi từ 5 vạn Đồng Kiếm Thế trở lên sẽ nhận được tất cả các phần thưởng sau:

Phần thưởng
Danh hiệu Thiếu Niên Anh Hùng (có hạn sử dụng)
5 Hộp Quà May Mắn (khóa, vĩnh viễn)
Phi Phong Sồ Phượng (khóa, 30 ngày)
Thú Cưỡi Phiên Vũ (không khóa, 15 ngày)
5 Thiệp Bạc (khóa, vĩnh viễn)
1 Rương Chân Nguyên - 5 kỹ năng (khóa, vĩnh viễn)
Mốc 2

Trong khoảng thời gian từ 00h00 ngày 16/02/2018 đến 23h59 ngày 31/03/2019, nhân sĩ Kiếm Thế đã quy đổi từ 8 vạn Đồng Kiếm Thế trở lên sẽ nhận được tất cả các phần thưởng sau:

Phần thưởng
Danh hiệu Thiếu Niên Anh Hùng (có hạn sử dụng)
8 Hộp Quà May Mắn (khóa, vĩnh viễn)
Phi Phong Sồ Phượng (khóa, 30 ngày)
Thú Cưỡi Phiên Vũ (không khóa, 15 ngày)
15 Thiệp Bạc (khóa, vĩnh viễn)
2 Rương Chân Nguyên - 5 kỹ năng (khóa, vĩnh viễn)
Mốc 3

Trong khoảng thời gian từ 00h00 ngày 16/02/2018 đến 23h59 ngày 31/03/2019, nhân sĩ Kiếm Thế đã quy đổi từ 16 vạn Đồng Kiếm Thế trở lên sẽ nhận được tất cả các phần thưởng sau:

Phần thưởng
Danh hiệu Nhân Trung Chi Long (có hạn sử dụng)
16 Hộp Quà May Mắn (khóa, vĩnh viễn)
Phi Phong Tiềm Long (khóa, 30 ngày)
Thú Cưỡi Trục Nhật (không khóa, 15 ngày)
20 Thiệp Bạc (khóa, vĩnh viễn)
3 Rương Chân Nguyên - 5 kỹ năng (khóa, vĩnh viễn)
Mốc 4

Trong khoảng thời gian từ 00h00 ngày 16/02/2018 đến 23h59 ngày 31/03/2019, nhân sĩ Kiếm Thế đã quy đổi từ 32 vạn Đồng Kiếm Thế trở lên sẽ nhận được tất cả các phần thưởng sau:

Phần thưởng
Danh hiệu Nhân Trung Chi Long (có hạn sử dụng)
32 Hộp Quà May Mắn (khóa, vĩnh viễn)
Phi Phong Tiềm Long (khóa, 30 ngày)
Thú Cưỡi Trục Nhật (không khóa, 30 ngày)
100 Ảnh Ngấn Tinh Hoa (khóa, vĩnh viễn)
30 Thiệp Bạc (khóa, vĩnh viễn)
5 Rương Chân Nguyên - 5 kỹ năng (khóa, vĩnh viễn)
Mốc 5

Trong khoảng thời gian từ 00h00 ngày 16/02/2018 đến 23h59 ngày 31/03/2019, nhân sĩ Kiếm Thế đã quy đổi từ 64 vạn Đồng Kiếm Thế trở lên sẽ nhận được tất cả các phần thưởng sau:

Phần thưởng
Danh hiệu Nhân Trung Chi Long (có hạn sử dụng)
64 Hộp Quà May Mắn (khóa, vĩnh viễn)
Phi Phong Chí Tôn (khóa, 30 ngày)
Thú Cưỡi Tuyệt Thế Tuyết Vũ (không khóa, 30 ngày)
150 Ảnh Ngấn Tinh Hoa (khóa, vĩnh viễn)
50 Thiệp Bạc (khóa, vĩnh viễn)
5 Rương Chân Nguyên - 5 kỹ năng (khóa, vĩnh viễn)
1 Túi Quà Định Quốc An Bang/ Quốc Sắc Thiên Hương (Không khóa, 7 ngày)
2 Mảnh Lôi Đình Ấn (không khóa, vĩnh viễn)
Mốc 6

Trong khoảng thời gian từ 00h00 ngày 16/02/2018 đến 23h59 ngày 31/03/2019, nhân sĩ Kiếm Thế đã quy đổi từ 128 vạn Đồng Kiếm Thế trở lên sẽ nhận được tất cả các phần thưởng sau:

Phần thưởng
Danh hiệu Nhất Phi Trùng Thiên (có hạn sử dụng)
100 Hộp Quà May Mắn (khóa, vĩnh viễn)
Phi Phong Chí Tôn (khóa, 30 ngày)
Thú Cưỡi Tuyệt Thế Tuyết Vũ (không khóa, 45 ngày)
200 Ảnh Ngấn Tinh Hoa (khóa, vĩnh viễn)
1 Bạn Đồng Hành Thiên Thiên - 6 kỹ năng (khóa, vĩnh viễn)
10 Rương Chân Nguyên - 5 kỹ năng (khóa, vĩnh viễn)
1 Túi Quà Định Quốc An Bang/ Quốc Sắc Thiên Hương (Không khóa, 7 ngày)
5 Mảnh Lôi Đình Ấn (không khóa, vĩnh viễn)
Mốc 7

Trong khoảng thời gian từ 00h00 ngày 16/02/2018 đến 23h59 ngày 31/03/2019, nhân sĩ Kiếm Thế đã quy đổi từ 320 vạn Đồng Kiếm Thế trở lên sẽ nhận được tất cả các phần thưởng sau:

Phần thưởng
Danh hiệu Nhất Phi Trùng Thiên (có hạn sử dụng)
120 Hộp Quà May Mắn (khóa, vĩnh viễn)
Phi Phong Vô Song (khóa, 30 ngày)
Thú Cưỡi Tuyệt Thế Hỏa Vũ (không khóa, 60 ngày)
500 Ảnh Ngấn Tinh Hoa (khóa, vĩnh viễn)
1 Bạn Đồng Hành Yến Tiểu Lâu - 7 kỹ năng (khóa, vĩnh viễn)
5 Rương Chân Nguyên - 6 kỹ năng (khóa, vĩnh viễn)
1 Túi Quà Định Quốc An Bang/ Quốc Sắc Thiên Hương (Không khóa, 15 ngày)
Cánh Tinh Linh (khóa, 10 ngày)
10 Mảnh Lôi Đình Ấn (không khóa, vĩnh viễn)
Mốc 8

Trong khoảng thời gian từ 00h00 ngày 16/02/2018 đến 23h59 ngày 31/03/2019, nhân sĩ Kiếm Thế đã quy đổi từ 640 vạn Đồng Kiếm Thế trở lên sẽ nhận được tất cả các phần thưởng sau:

Phần thưởng
Danh hiệu Duy Ngã Độc Tôn (có hạn sử dụng)
150 Hộp Quà May Mắn (khóa, vĩnh viễn)
Phi Phong Vô Song (khóa, 30 ngày)
Thú Cưỡi Mị Vũ Thiên Hương - Linh (không khóa, 60 ngày)
1.000 Ảnh Ngấn Tinh Hoa (khóa, vĩnh viễn)
1 Bạn Đồng Hành Yến Tiểu Thanh - 7 kỹ năng (khóa, vĩnh viễn)
10 Rương Chân Nguyên - 6 kỹ năng (khóa, vĩnh viễn)
1 Túi Quà Định Quốc An Bang/ Quốc Sắc Thiên Hương (Không khóa, 15 ngày)
Cánh Tinh Linh (khóa, 15 ngày)
25 Mảnh Lôi Đình Ấn (không khóa, vĩnh viễn)
Danh vọng Già Lam Kinh - tầng 1
1 lần đổi tên nhân vật
(quý nhân sĩ có nhu cầu đổi tên nhân vật vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ)
Mốc 9

Trong khoảng thời gian từ 00h00 ngày 16/02/2018 đến 23h59 ngày 31/03/2019, nhân sĩ Kiếm Thế đã quy đổi từ 1.280 vạn Đồng Kiếm Thế trở lên sẽ nhận được tất cả các phần thưởng sau:

Phần thưởng
Danh hiệu Cửu Ngũ Chí Tôn (có hạn sử dụng)
300 Hộp Quà May Mắn (khóa, vĩnh viễn)
Phi Phong Đại Thánh (khóa, 30 ngày)
Thú Cưỡi Ngạo Ngô Hiên Viên (không khóa, 90 ngày)
3.000 Ảnh Ngấn Tinh Hoa (khóa, vĩnh viễn)
1 Bạn Đồng Hành Yến Tiểu Hà - 7 kỹ năng (khóa, vĩnh viễn)
20 Rương Chân Nguyên - 6 kỹ năng (khóa, vĩnh viễn)
1 Túi Quà Định Quốc An Bang/ Quốc Sắc Thiên Hương (Không khóa, 30 ngày)
Cánh Tinh Linh (khóa, 30 ngày)
50 Mảnh Lôi Đình Ấn (không khóa, vĩnh viễn)
Danh vọng Già Lam Kinh - tầng 1
Danh vọng Phu Tử Miếu - cấp 2
100 Vi Ngôn Tinh Nghĩa (khóa, vĩnh viễn)
1 lần đổi tên nhân vật
(quý nhân sĩ có nhu cầu đổi tên nhân vật vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ)
Mốc 10

Trong khoảng thời gian từ 00h00 ngày 16/02/2018 đến 23h59 ngày 31/03/2019, nhân sĩ Kiếm Thế đã quy đổi từ 2560 vạn Đồng Kiếm Thế trở lên sẽ nhận được tất cả các phần thưởng sau:

Phần thưởng
Danh hiệu Thiên Hạ Vô Song (có hạn sử dụng)
500 Hộp Quà May Mắn (khóa, vĩnh viễn)
Phi Phong Đại Thánh (khóa, 45 ngày)
Thú Cưỡi Trục Nhật - Anh Hùng (không khóa, 120 ngày)
10.000 Ảnh Ngấn Tinh Hoa (khóa, vĩnh viễn)
1 Bạn Đồng Hành Yến Tiểu Hà - 7 kỹ năng (khóa, vĩnh viễn)
30 Rương Chân Nguyên - 6 kỹ năng (khóa, vĩnh viễn)
2 Túi Quà Định Quốc An Bang/ Quốc Sắc Thiên Hương (Không khóa, 30 ngày)
Cánh Tinh Linh (khóa, 45 ngày)
100 Mảnh Lôi Đình Ấn (không khóa, vĩnh viễn)
Danh vọng Già Lam Kinh - tầng 1
Danh vọng Phu Tử Miếu - cấp 3
300 Vi Ngôn Tinh Nghĩa (khóa, vĩnh viễn)
1 lần đổi tên nhân vật
(quý nhân sĩ có nhu cầu đổi tên nhân vật vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ)

~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~

Sử dụng Hộp Quà May Mắn nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:

Phần thưởng ngẫu nhiên
2.000.000 kinh nghiệm
200 Ngũ Hành Hồn Thạch (khóa, vĩnh viễn)
1 Huyền Tinh 8 (khóa, vĩnh viễn)
5 Sao Đồng (không khóa, vĩnh viễn)
1 Sao Bạc (không khóa, vĩnh viễn)
1 Trục Cuốn Công Trạng (không khóa, vĩnh viễn)
1 Đồng Hành Tẩy Tủy Kinh - thường (khóa, vĩnh viễn)
1 Rương Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành (khóa, vĩnh viễn)