Tin Tức

Anh Hùng Tân Thủ Lệnh cho máy chủ Đao Kiếm Vô Tình

Quý nhân sĩ thân mến,

Nhằm giúp các đại hiệp mới tại máy chủ Đao Kiếm Vô Tình có thể bắt đầu làm quen thuận lợi hơn, Bổn Trang xin mang đến hệ thống Code Tân Thủ mới cho riêng vùng đất này. Thông tin chi tiết như sau:

  • Phạm vi áp dụng: máy chủ Đao Kiếm Vô Tình
  • Thời gian: từ 10h00 ngày 22/05/2020.

Phần thưởng miễn phí

Phần thưởng
1 Băng Cơ Ngọc Liên (khóa, 30 ngày)
1 Túi Thiên Tàm 24 ô (Khóa, vĩnh viễn)
5 vạn Đồng Khóa
200 vạn bạc khóa
5 Dây Thanh Ti (khóa, vĩnh viễn)
1 Ngựa Bôn Tiêu (Khóa, 30 ngày)
Lệnh bài mở rộng rương cấp 1, 2, 3 (Khóa, vĩnh viễn)
Luyện Hóa Đồ Bộ Tiêu Dao (Khóa, vĩnh viễn)
Luyện Hóa Đồ Bộ Trục Lộc (Khóa, vĩnh viễn)
Luyện Hóa Đồ Bộ Vũ Uy (Khóa, vĩnh viễn)
Luyện Hóa Đồ Bộ Thủy Hoàng (Khóa, vĩnh viễn)
Vũ Khí Thanh Đồng Luyện Hóa Đồ (Khóa, vĩnh viễn)
5 Võ Lâm Mật Tịch Sơ (Khóa, vĩnh viễn)
5 Tẩy Tủy Kinh Sơ (Khóa, vĩnh viễn)

 

Phần thưởng miễn phí khi đạt cấp 100

  • Phần thưởng miễn phí yêu cầu đạt cấp độ 100 trở lên:
Phần thưởng
4,000 Quy Nguyên Lệnh (Khóa, vĩnh viễn)
100,000 Đồng Khóa
50,000,000 Bạc Khóa
10 Huyền Tinh 12 (Khóa, vĩnh viễn)
50,000 Ngũ Hành Hồn Thạch  (Khóa, vĩnh viễn)
100,000 Tiền Du Long  (Khóa, vĩnh viễn)
30 Khoan Kim Cương  (Khóa, vĩnh viễn)
50 Huy Chương Gia Tộc Cao (Khóa, vĩnh viễn)
1 Ức Vân-Anh Hùng (khóa, 30 ngày)
500 Tinh Trần Khấu (Khóa, vĩnh viễn)
8,000 Túi giấy Tiêu Dao 3  (Khóa, vĩnh viễn)
2,000 Mảnh Tiềm Năng  (Khóa, vĩnh viễn)
1 Quyển kỹ Năng Khai Sáng Cấp 145  (Khóa, vĩnh viễn)
500 Sao Đồng  (Khóa, vĩnh viễn)
50 Sao Bạc (Khóa, vĩnh viễn)
100 Trục Cuốn Công Trạng (Khóa, vĩnh viễn)
100 Hàn Thiên Thúy Ngọc (Phòng cụ) (Khóa, vĩnh viễn)
100 Hàn Thiên Thúy Ngọc (Trang sức) (Khóa, vĩnh viễn)
100 Hàn Thiên Thúy Ngọc (Vũ Khí) (Khóa, vĩnh viễn)
1,000 Chân Khí Hoàn (Khóa, vĩnh viễn)
100 Tinh Phách Cấp 2 (Khóa, vĩnh viễn)
5 Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành Rương  (Khóa, vĩnh viễn)

Phần thưởng tiêu hao Kim Ngân Bảo

Tên Vật PhẩmĐiều kiện
Cấp độ 155 Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận được cấp 155.
Lệnh bài mở rộng rương cấp 4
(mở rương thứ 5) (Khóa, vĩnh viễn)
Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
20,000 Túi giấy Tiêu Dao 3
(Khóa, vĩnh viễn)
Tiêu hao 160 Kim Ngân Bảo nhận 4000 túi, tối đa 5 lần, mỗi ngày nhận 1 lần.
5 Túi Giấy Tiêu Dao 4
(Khóa, vĩnh viễn)
Tiêu hao 30 Kim Ngân Bảo nhận 1 túi, tối đa 5 lần, mỗi ngày nhận 1 lần.
1,000 Hàn Thiên Thúy Ngọc (Phòng cụ)
(Khóa, vĩnh viễn)
Tiêu hao 30 Kim Ngân Bảo nhận 200 cái, tối đa 5 lần, mỗi lần ngày nhận 1 lần.
 1,000 Hàn Thiên Thúy Ngọc (Trang sức)
(Khóa, vĩnh viễn)
Tiêu hao 20 Kim Ngân Bảo nhận 200 cái, tối đa 5 lần, mỗi lần ngày nhận 1 lần.
1,000 Hàn Thiên Thúy Ngọc (Vũ Khí)
(Khóa, vĩnh viễn)
Tiêu hao 40 Kim Ngân Bảo nhận 200 cái, tối đa 5 lần, mỗi lần ngày nhận 1 lần.
10,000 Chân Khí Hoàn
(Khóa, vĩnh viễn)
Tiêu hao 20 Kim Ngân Bảo nhận 2000 cái, tối đa 5 lần, mỗi lần ngày nhận 1 lần.
10 Rương Chân Nguyên Cao (xếp chồng)
(Khóa, vĩnh viễn)
Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 2 rương, tối đa 5 lần, mỗi ngày nhận 1 lần.
1 Bạn Đồng Hành Thiên Thiên (6 kỹ năng)
(Khóa, vĩnh viễn)
Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
1 Bích Huyết Chiến Y
(Khóa, vĩnh viễn)
Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
1 Bích Huyết Giới Chỉ
(Khóa, vĩnh viễn)
Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
1 Bích Huyết Hộ Uyển
(Khóa, vĩnh viễn)
Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
1 Bích Huyết Chi Nhẫn
(Khóa, vĩnh viễn)
Tiêu hao 1000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
1 Bích Huyết Hộ Thân Phù
(Khóa, vĩnh viễn)
Tiêu hao 1000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
1 Bích Huyết Chi Quán
(Khóa, vĩnh viễn)
Tiêu hao 1000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
1 Bích Huyết Bội
(Khóa, vĩnh viễn)
Tiêu hao 1000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.