Tính năng

"Bí kíp" có được Huyền Tinh "khủng"

26-02-2010

- "Bí kíp" kiếm Điểm kinh nghiệm và Huyền Tinh "khủng".

Một trong những hoạt động thu thập điểm kinh nghiệm rất đáng chú ý của Kiếm Thế là chiến đấu trong bí cảnh, giúp tăng từ gấp đôi đến gấp 4 lần điểm kinh nghiệm.

Kiếm Thế

Trong bản cập nhật mới nhất của Kỳ Trân Các trong Kiếm Thế, một vật phẩm mới là bản đồ Bí Cảnh đã được bổ sung nhằm giúp các game thủ dễ dàng kiếm thêm điểm kinh nghiệm khi đánh quái ở Bí Cảnh. Vật phẩm này có giá 1400 đồng Kiếm Thế, và khi sử dụng sẽ cho phép người chơi vào bản đồ Bí Cảnh để đánh quái tăng điểm kinh nghiệm từ gấp đôi đến gấp bốn.

Kiếm Thế

NPC Quan Quân Nhu tại các thôn

Yêu cầu để có thể vào Bí Cảnh là nhân vật phải có đẳng cấp từ 90 trở lên, khuyến khích tạo thêm party từ 3-4 đồng đội để tận dụng thêm điểm kinh nghiệm khi kích hoạt các đống lửa xuất hiện khá thường xuyên trong Bí Cảnh. Muốn vào Bí Cảnh – Vân Lĩnh, người chơi cần đến gặp Quan Quân Nhu Nghĩa Quân tại các thôn chính.
Kiếm Thế

Chọn vào Bí Cảnh

Kiếm Thế

Chọn số giờ tu luyện

Bản đồ Bí Cảnh sẽ do một thành viên trong đội mua và nhân vật này sẽ mặc nhiên trở thành đội trưởng trong tổ đội. Một bản đồ Bí Cảnh cho phép đến 6 người trong cùng một tổ độ tham gia đánh quái, và nếu là đội trưởng bạn sẽ thu thập điểm kinh nghiệm gấp đôi so với các thành viên còn lại trong nhóm. Bạn sẽ có ba lựa chọn thời gian tu luyện trong Bí Cảnh là 2g, 4g và 6g tùy theo số lượng bản đồ đã nộp. Trong trường hợp thoát ra khỏi Bí Cảnh, bạn vẫn có thể quay trở lại bằng cách trở về chính Quan Quân Nhu Nghĩa Quân tại thôn trấn trước đây mình đã vào để xin vào lại nếu như còn thời gian tu luyện.

Kiếm Thế

Đánh quái trong Bí Cảnh

Kiếm Thế

Đánh quái trong Bí Cảnh

Ngoài điểm kinh nghiệm “khủng”, Bí Cảnh cũng là nơi bạn thu thập Huyền Tinh khá hiệu quả. Đặc biệt với tổ đội nhiều người và kết hợp Tu Luyện Châu, bạn sẽ có nhiều cơ hội lấy điểm kinh nghiệm hơn khi tham gia Bí Cảnh so với các bãi quái bình thường.

Lưu ý

  • Đẳng cấp quái trong Vân Lĩnh và đẳng cấp của chủ nhân mở Vân Lĩnh có liên quan nhau.
  • Hàng ngày mỗi nhân sĩ nhận được 2 giờ tu luyện Bí Cảnh, nhiều nhất được tích lũy 10 giờ. Không có thời gian tu luyện không thể vào Vân Lĩnh.
  • Tổ đội mở 2 bản đồ Vân Lĩnh khác nhau sẽ không thể tu luyện cùng lúc.
  • Tu Luyện Châu có hiệu quả tăng kinh nghiệm gấp 3 lần.
  • Khi vào Bí Cảnh tu luyện đồng đạo vẫn nhận được điểm kinh nghiệm từ Bạch Câu Hoàn khi ủy thác rời mạng.Thời gian ủy thác của ngày ấy vẫn bị trừ.
Theo ZingGame.

Chưởng quản kính bút

Scroll Top