Tính năng

Hướng dẫn hoạt động Bá Chủ Ấn (phần 1)

08-01-2010

Kính gửi Quý đồng đạo,

Bá Chủ Ấn là tính năng mới nhất của Kiếm Thế. Thông qua hoạt động này, Quý đồng đạo có thể nhận những vật phẩm giá trị như Huyền Tinh 8,9,10, thần mã cấp 120 hay được dựng tượng để người đời bái phỏng...

Thời gian hoạt động

 • Sau khi Lãnh Thổ Chiến mở được 20 kỳ, sẽ diễn ra hoạt động Bá Chủ Ấn.
 • Hoạt động sẽ duy trì trong 15 ngày.
 • Tùy theo từng server mà hoạt động Bá Chủ Ấn sẽ mở trong khoảng thời gian khác nhau.

Thời gian xuất hiện mảnh Bá Chủ Ấn

 • Thứ 2 ~ Thứ 6 : 16:00 – 17:00 ; 21:00 – 22:00
 • Thứ 7 ~ Chủ Nhật : 16:00 – 17:00

Thời gian nộp Bá Chủ Ấn

10:00 kể từ ngày bắt đầu hoạt động - đến - 10:00 ngày kết thúc hoạt động.

Nội dung hoạt động

 • Mỗi ngày, trong thời gian diễn ra hoạt động, tại một số lãnh thổ thuộc Đại Tống, sẽ xuất hiện Thủ Vệ Lãnh ThổMảnh Bá Chủ Ấn. Tiêu diệt chúng có thể lấy được Mảnh Bá Chủ Ấn.
 • Dùng Kỹ Năng Sống gia công Mảnh Bá Chủ Ấn thành Bá Chủ Ấn, giao cho NPC Lễ Bộ Thị Lang ở Lâm An, có thể nhận được phần thưởng nhất định. Số lượng càng nhiều, phần thưởng càng phong phú.
 • Có thể xem thông tin xếp hạng Bá Chủ Ấn hằng ngày.
 • Sau khi hoạt động Bá Chủ Ấn kết thúc, Tranh Đọat Lãnh Thổ Chiến sẽ bước sang Chương II, mở thêm 11 bản đồ Lãnh Thổ nước Kim.

Phần thưởng cá nhân

Cá nhân thu thập Phần thưởng
Mỗi 500 cái Đổi 1 Huyền Tinh cấp 10
Mỗi 140 cái Đổi 1 Huyền Tinh cấp 9
Mỗi 40 cái Đổi 1 Huyền Tinh cấp 8
Mỗi 10 cái Đổi 1 Huyền Tinh cấp 7
Mỗi 3 cái Đổi 1 Huyền Tinh cấp 6
Lượng thu thập xếp hạng Nhất Lập tượng, Thần Mã cấp 120

Phần thưởng bang hội

Tổng thu thập bang hội Phần thưởng
Hạng Nhất Tăng 6000 vạn quỹ xây dựng bang
Hạng Nhì Tăng 4000 vạn quỹ xây dựng bang
Hạng Ba Tăng 3000 vạn quỹ xây dựng bang
Hạng Tư Tăng 2000 vạn quỹ xây dựng bang

Hạng Năm - Mười

( số lượng thu thập hơn 500 cái )

Tăng 1000 vạn quỹ xây dựng bang

NPC và vật phẩm liên quan

NPC

Chức năng


Lễ Bộ Thị Lang
Vị trí : Lâm An
Tọa độ : 184/234

 

 • Giao nộp Bá Chủ Ấn
 • Xem xếp hạng
 • Nhận thưởng
 • Lập tượng
 • Nhận phần thưởng sùng bái


Thủ Vệ Lãnh Thổ
Vị trí : các bản đồ tranh đọat
Tọa độ : ngẫu nhiên

 

 • Rơi Mảnh Bá Chủ Ấn


Lễ Bộ Thượng Thư
Vị trí : Triều Thánh

 • Thông qua “Xem Lễ” tại Lễ Bộ Thị Lang sau khi kết thúc hoạt động Bá Chủ Ấn thì mới vào được Triều Thánh
 • Người hạng 1 của hoạt động Bá chủ ấn, xin tiến hành nghi thức, sẽ bắt đầu yến tiệc

Vật phẩm cần

Điều kiện cần

Vật phẩm tạo được


Mảnh Bá Chủ Ấn

 

 • Kỹ năng gia công : 90
 • hoạt lực : 600


Bá Chủ Thạch


Bá Chủ Thạch

 • Kỹ năng chế tạo : 90
 • Tinh lực : 600


Bá Chủ Ấn

Nộp Bá Chủ Ấn

Khi có được Bá Chủ Ấn, đến gặp Lễ Bộ Thi Lang ở Lâm An, xin Giao Nộp Bá Chủ Ấn.

bá chủ ấn
bá chủ ấn

Click phải vào Bá Chủ Ấn trong hành trang để nộp cho NPC. Sau khi nộp, NPC sẽ thông báo cho đồng đạo biết số lượngBá Chủ Ấn đã nộp.

bá chủ ấn
bá chủ ấn
 • Để nhận phần thưởng sau khi hoạt động kết thúc, chọn “Ta muốn nhận thưởng”.
 • Phần thưởng nhận được sẽ tùy theo số lượng Bá Chủ Ấn đã nộp, hệ thống sẽ tự động phân chia tối ưu nhất.
bá chủ ấn
bá chủ ấn
Sau khi hoạt động Bá Chủ Ấn kết thúc, có thể xem Công bố kết quả ở cẩm nang F12.
bá chủ ấn

Chưởng quản kính bút.

Chưởng quản kính bút

Scroll Top