Sự kiện

Tích Lũy Đổi Trang Bị Bạch Ngân (Phần 3)

21-10-2011

Nhân sĩ Kiếm Thế thân mến,

Phần 3 của sự kiện Tích lũy đổi trang bị Bạch Ngân sẽ được bắt đầu từ ngày 24/10/2011.

Thời gian và điều kiện tham gia

 • Thời gian bắt đầu: 10h00 ngày 24/10/2011.
 • Thời gian kết thúc: 23h00 ngày 02/11/2011.
 • Toàn thể nhân sĩ Kiếm Thế có đẳng cấp từ 50 trở lên.
 • Không áp dụng sự kiện này tại máy chủ mới Hỏa Lân Kiếm.
 • Phần 4 sẽ diễn ra vào tháng 11/2011.

Phần thưởng từ Túi Phúc Huyền Võ

Thông qua Túi Phúc Huyền Võ mua trên Kỳ Trân Các với giá 200 Đồng, đồng đạo sẽ nhận được 01 Sổ Thu Thập để tích lũy đổi thưởng và ngẫu nhiên nhận thêm các phần thưởng khác.

Vật phẩm Cách dùng
Kiếm Thế Nhấp chuột phải vào để mở. Không áp dụng cho phiếu giảm giá.
Kiếm Thế
 • Khóa, không hạn sử dụng, có thể xếp chồng.
 • Nhấp chuột phải vào sổ để đổi thưởng.
Ngẫu nhiên
20 vạn Bạc khóa
50 viên Ngũ Hành Hồn Thạch (không khóa)
Võ Lâm Mật Tịch trung (không khóa)
Tẩy Tủy Kinh trung (không khóa)
Hoa Tình x10 (không khóa)
Đặc Hiệu Bạch Cầu Hoàn (khóa)

Kiếm Thế

Mảnh Bích Huyết Chi Nhẫn (không khóa)

Phiên vũ (30 ngày, không khóa)
Tích lũy

Khi tích lũy đủ số Sổ Thu Thập tương ứng, đồng đạo sẽ đổi được các phần thưởng sau:

Số Sổ Thu Thập Phần thưởng
200 Bạn Đồng Hành 4 kĩ năng - Hạ Tiểu Sảnh (khóa)
400

Có thể chọn 01 trong 03 phần thưởng sau:

 • Bạn Đồng Hành 5 kĩ năng - Tiêu Bất Thực (khóa).
 • Giày Đoàn Viên Bạch Ngân.
 • Áo Liên Đấu Bạch Ngân.

Kiếm Thế

Nhấp chuột phải vào Sổ Thu Thập để đổi phần thưởng

Lưu ý

 • Mỗi nhân vật chỉ được mở tối đa 12 Túi Phúc Huyền Võ/ngày.
 • Sổ Thu Thập của sự kiện này khác với Sổ Thu Thập của sự kiện Mừng Sinh Nhật Kiếm Thế. Sổ Thu Thập sẽ hết hiệu lực sử dụng khi chương trình kết thúc.

Kiếm Thế

Kiếm Thế

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Thực tế dựa vào nội dung game.

Chưởng quản kính bút

Scroll Top
X