Tin hướng dẫn

Hướng dẫn luyện hóa trang bị

26-03-2010

Khi sở hữu trong tay những trang bị cấp 10 quý giá trong Kiếm Thế, một trong những việc đầu tiên bạn cần lưu ý là luyện hóa chúng để có những dòng ẩn mới hữu ích hơn.

Luyện hóa trang bị là gì?

Khác với cường hóa là sử dụng Huyền Tinh để thăng cấp trang bị, luyện hóa sẽ cho phép mở những dòng ẩn của trang bị cấp 10 với các chỉ số hỗ trợ khác nhau. Luyện hóa trang bị sẽ được thực hiện tại NPC Dã Luyện Đại Sư.

Điều kiện để luyện hóa?

Để có thể luyện hóa, trang bị của bạn phải ở cấp 10, có Luyện Hóa Đồ tương ứng và có dòng “chưa luyện hóa” trên trang bị.

luyện hóa trang bị

Luyện Hóa Đồ là gì? Làm sao thu thập?

Khi tham gia các hoạt động, bạn sẽ thu thập được những nguyên liệu dùng để chế tạo trang bị luyện hóa. Dùng kỹ năng sống cấp 100 để chế tạo thành phẩm danh vọng, sử dụng thành phẩm này sẽ đem lại điểm danh vọng ứng với từng hoạt động đó.

Ứng với mỗi hoạt động bạn sẽ có những điểm danh vọng riêng, từ đó sẽ là điều kiện để mua những Luyện Hóa Đồ tại những NPC tương ứng. Sau khi có Luyện Hóa Đồ, bạn sẽ đến chỗ NPC Dã Luyện Đại Sư để nộp và tiến hành luyện hóa trang bị.

luyện hóa trang bị

Mua Luyện Hóa Đồ cho bộ Trục Lộc tại Quan Lãnh Thổ

luyện hóa trang bị

Luyện Hóa Đồ cho bộ Tiêu Dao tại NPC Hiểu Phi trong Tiêu Dao Cốc.

Các NPC để mua Luyện Hóa Đồ là:

Tiêu Dao: NPC Hoàng Phi tại Tiêu Dao Cốc
Tranh Đoạt Lãnh Thổ: NPC Quan Lãnh Thổ tại các thành chính
Tần Lăng: NPC Phát Khâu Môn tại Tần Lăng
Võ Lâm Liên Đấu: Quan Liên Đấu tại các thành chính

Các hoạt động đem lại trang bị có thể luyện hóa?

Hiện có các hoạt động sẽ cho phép thu thập nguyên liệu để luyện hóa trang bị là:

Tranh đoạt lãnh thổ: bộ Trục Lộc: nón, thắt lưng (yêu đái), dây chuyền (hạng liên)
Tiêu Dao Cốc: bộ Tiêu Dao: bao tay (hộ uyển), ngọc bội, giày
Tần Lăng: bộ Thủy Hoàng: bao tay, ngọc bội, trang phục
Võ Lâm Liên Đấu: bộ Liên Đấu: trang phục, nhẫn, phù

luyện hóa trang bị

Một trong những trang bị cấp 10 đã luyện hóa cấp 1

Điều cần lưu ý là đối với các bộ trang phục này, nếu mặc đầy đủ sẽ có thể “kích” thêm dòng ẩn 2 và 3 như kháng tất cả, sinh lực tối đa (Võ Lâm Liên Đấu), né tránh và chí mạng (Tiêu Dao), tỷ lệ sinh lực tối đa và tấn công khi đánh chí mạng (Tranh Đoạt Lãnh Thổ), thời gian bị trạng thái ngũ hành và kháng tất cả (Tần Lăng).

Chưởng quản kính bút

Tin tức liên quan

Dữ liệu đang cập nhật

Scroll Top
X