Tin tức

10h00 - 21/09: Rung Cây Phước Lộc, ngập tràn niềm vui

20-09-2012

Nhân sĩ Kiếm Thế thân mến,

Từ 10h00 ngày 21/09/2012, nơi thành thị Lâm An, Biện Kinh, Phượng Tường sẽ xuất hiện cây thần Phát Lộc. Tương truyền trên cây thần đầy ắp tiền vàng và vô số châu báu. Nhân sĩ hãy nhanh chóng Rung Cây Phát Lộc để có cơ hội nhận được Thạch Anh cùng lượng Đồng khóa, Bạc khóa hữu ích cho đường bôn tẩu.

Thời gian và đối tượng tham gia

 • Bắt đầu: Từ 10h00 ngày 21/09/2012.
 • Kết thúc: Lúc 23h00 ngày 25/09/2012.
 • Đối tượng tham gia: Nhân vật cấp 110 trở lên.
 • Nội dung: Đồng đạo tham gia các tính năng tích lũy Đồng Tiền Vàng. Sử dụng Đồng Tiền Vàng rung cây Phát Lộc tại Lâm An, Biện Kinh, Phượng Tường để nhận những tặng phẩm hữu ích cho đường bôn tẩu.
 • Lưu ý: Sự kiện không diễn ra tại 02 máy chủ Long Môn và Phi Kiếm.

Thu thập Đồng Tiền Vàng

Tham gia các tính năng trong game để tích lũy Đồng Tiền Vàng.

Thao tác Đồng Tiền Vàng Ghi chú
Đăng nhập game 05
 • Với mỗi thao tác, đồng đạo chỉ nhận được 01 lần/ ngày.
 • Sau khi hoàn thành thao tác, đồng đạo nhận Tiền Vàng tại NPC Lễ Quan.
Hoàn thành 10 lần Bao Vạn Đồng 05
Tham gia tính năng Mông Cổ Tây Hạ 02
Tham gia Bạch Hổ Đường 02
Vượt qua 03 tầng Bạch Hổ Đường 05
Hoàn thành nhiệm vụ Truy Nã 02
Tham gia Tiêu Dao Cốc 02
Hoàn thành nhiệm vụ Quân Doanh 05
Tham gia Du Long Các 10

Phần thưởng

Rung Cây Phát Lộc
 • Vị trí cây Phát Lộc: Thành Biện Kinh, Lâm An, Phượng Tường.
 • Với mỗi lần rung Cây Phát Lộc, đồng đạo sẽ tiêu hao 05 Đồng Tiền Vàng.
 • Rung Cây Phát Lộc tối đa 05 lần/ ngày.
 • Khi rung Cây Phát Lộc sẽ nhận ngẫu nhiên 01 trong những vật phẩm sau:
Hình ảnh Vật phẩm

Kiếm Thế

Cây Phát Lộc

666 Đồng Khóa
888 Đồng Khóa
6.868 Đồng Khóa
88.888 Bạc Khóa
868.686 Bạc Khóa
686.868 Bạc Khóa
01 Thạch Anh (khóa, hạn sử dụng 03 ngày)
Vạn Phúc
 • Với 01 lần quay Vạn Phúc sẽ tiêu hao 01 Thạch Anh trong hành trang.
 • Vào giao diện Kỳ Trân Các chọn tính năng Vạn Phúc ở phía dưới màn hình.

Kiếm Thế

 • Quay Vạn Phúc, đồng đạo sẽ có cơ hội nhận được những vật phẩm sau:
Hình ảnh Vật phẩm

Kiếm Thế

Vòng quay Vạn Phúc

01 Chiến Thư Du Long
01 Thiệp Bạc
01 Lệnh Bài Thịnh Hạ 2008
01 Huyền Tinh cấp 06
01 Huyền Tinh cấp 07
01 Huyền Tinh cấp 08
01 Huyền Tinh cấp 09
01 Mảnh Kim Lân Chi Nhẫn
01 Mảnh Kim Lân Hộ Thân Phù

Lưu ý

Các vật phẩm nhận được từ Vạn Phúc sẽ mang tính chất không khóa.

Vật phẩm liên quan và hướng dẫn tham gia

Hình ảnh Ghi chú

Kiếm Thế

  • Nguồn gốc: Tham gia tính năng sẽ nhận được Đồng Tiền Vàng tại NPC Lễ Quan.
  • Tính chất: Khóa, có thể xếp chồng.
  • Công dụng: Dùng để rung Cây Phát Lộc.
  • Lưu ý: Sau 23h00 ngày 25/09/2012, vật phẩm sẽ không còn tác dụng.

Kiếm Thế

  • Nguồn gốc: Rung Cây Phát Lộc sẽ có cơ hội nhận được Thạch Anh.
  • Tính chất: Khóa, có hạn sử dụng 03 ngày.
  • Công dụng: Dùng để quay Vạn Phúc

Kiếm Thế

 • Tích lũy Đồng Tiền Vàng trong hành trang, đồng đạo đối thoại với cây Phát Lộc tại Lâm An, Biện Kinh, Phượng Tường để bắt đầu rung cây nhận thưởng.
 • Chọn dòng "Hoạt động trọng điểm".

Kiếm Thế

Kế tiếp chọn dòng "Rung Cây Phát Lộc".

Kiếm Thế

Chọn tiếp dòng "Rung Cây Phát Lộc" để nhận thưởng.

Chưởng quản kính bút

Scroll Top