Tin tức

Cập nhật danh sách nhóm máy chủ

01-09-2012

Để tiện cho việc theo dõi, tham gia các tính năng có tính chất liên server, Bổn Trang xin cập nhật lại danh sách các nhóm máy chủ. Thân mời đồng đạo cùng theo dõi.

Nhóm 1

Tên nhómMáy chủ
Nhóm 1Kim Kiếm
Mộc Kiếm
Thủy Kiếm
Hỏa Kiếm
Thổ Kiếm
Phong Kiếm
Lôi Kiếm
Vũ Kiếm
Điện Kiếm
Long Kiếm

Nhóm 2

Tên nhómMáy chủ
Nhóm 2Lân Kiếm
Qui Kiếm
Phụng Kiếm
Tượng Kiếm
Ưng Kiếm
Xà Kiếm
Hạc Kiếm
Nhuyễn Kiếm
Thiết Kiếm
Cang Kiếm

Nhóm 3

Tên nhómMáy chủ
Nhóm 3Trường Kiếm
Liễu Kiếm
Ngân Kiếm
Câu Kiếm
Xích Kiếm
Bạch Kiếm
Lam Kiếm
Phá Cực Kiếm
Thiên Kiếm

Nhóm 4

Tên nhómMáy chủ
Nhóm 4Thúy Yên Kiếm Pháp
Nga My Kiếm Pháp
Thánh Kiếm
Hùng Kiếm
Khí Kiếm
Ảnh Kiếm
Chưởng Kiếm
Vô Ảnh Kiếm Pháp
Huyền Thiết Trọng Kiếm
Phong Vân Kiếm

Nhóm 5

Tên nhóm Máy chủ
Nhóm 5 Vô Cực Kiếm
Thái Cực Kiếm
Bích Huyết Kiếm
Càn Khôn Kiếm
Đoàn Gia Kiếm Khí
Minh Giáo Kiếm Pháp
Hỏa Lân Kiếm

Nhóm 6

Tên nhómMáy chủ
Nhóm 6Tung Sơn Kiếm Pháp
Tuý Điệp Kiếm
Kiểm Ảnh Phật Quang
Kiếm Phi Kinh Thiên
Võ Đang Kiếm Pháp
Nhân Kiếm Hợp Nhất
Kiếm Khí Tung Hoành
Thiếu Trạch Kiếm
Quan Xung Kiếm
Thương Dương Kiếm

Nhóm 7

Tên nhómMáy chủ
Nhóm 7Nam Kiếm
Kiếm Vũ Cửu Thiên
Đông Kiếm
Song Kiếm Hợp Bích
Lưỡng Cực Kiếm
Song Long Tình Kiếm
Nhật Nguyệt Thần Kiếm
Uyên Ương Kiếm
Kinh Thiên Nhất Kiếm
Độc Cô Cửu Kiếm

Chưởng quản kính bút

Tin tức liên quan

Dữ liệu đang cập nhật

Scroll Top