Tin tức

Đổi Tiểu Du Long Danh Vọng Lệnh tại Lễ Quan

04-09-2012

Nhân sĩ Kiếm Thế thân mến,

Đến hẹn lại lên, vào ngày 05/09/2012, nhân sĩ có thể sử dụng Tiền Cổ Du Long để đổi trang bị Tiểu Du Long Danh Vọng tại NPC Lễ Quan. Cụ thể:

  • Thời gian bắt đầu: 10h00 ngày 05/09/2012.
  • Thời gian kết thúc: 23h00 ngày 05/09/2012.
  • Nội dung:
    • Nhân vật sử dụng Tiền Cổ Du Long đến NPC Lễ Quan để đổi các vật phẩm tương ứng.
    • Dùng 1.000 Tiền Cổ Du Long đổi Tiểu Du Long Danh Vọng Nhẫn (khóa, đổi được 02 lần).
    • Dùng 1.000 Tiền Cổ Du Long đổi Tiểu Du Long Danh Vọng Tay (khóa, đổi được 01 lần).

Kiếm Thế

Sự kiện sẽ bắt đầu vào ngày 05 mỗi tháng

Nay Bổn Trang thông báo để đồng đạo cập nhật kịp thời và không bỏ lỡ cơ hội nâng cấp trang bị cần thiết cho hành trình bôn tẩu sắp tới.

Chưởng quản kính bút

Tin tức liên quan

Dữ liệu đang cập nhật

Scroll Top