Tin tức

Sự cố không tìm thấy NPC hoặc nhân vật trong game

20-01-2010

- Thông báo sự cố nhân vật khi đăng nhập vào game không thấy NPC.

Quý đồng đạo thân mến,

 

Sau khi nhận được ý kiến phản hồi của đồng đạo về sự cố nhân vật khi đăng nhập vào game không thấy NPC hoặc người chơi, di chuyển bị giật lùi về vị trí cũ… Bổn Trang đã tiến hành kiểm tra và tìm được nguyên nhân gây ra sự cố này chính là việc sử dụng client không hợp lệ, dùng các phần mềm auto bên ngoài, đăng nhập nhiều tài khoản...

 

Khi sử dụng auto hay những chương trình không hợp lệ, ngoài việc nhân vật bị nhốt tù ở Thế Ngoại Đào Nguyên, bị kẹt do đăng nhập nhiều tài khoản còn có thể làm nhân vật bị lỗi nên Quý đồng đạo cần lưu ý không sử dụng các chương trình bên ngoài để đảm bảo an toàn khi tham gia game.

 

Nay kính báo,

Chưởng quản kính bút.

Chưởng quản kính bút

Scroll Top