Tính năng

20/08: Khai mở Bạch Hổ Đường Liên Server

15-08-2012

Từ ngày 20/08/2012, đấu trường Bạch Hổ Đường Liên Server sẽ chính thức khai mở. Tham gia tính năng, đồng đạo có dịp tỷ võ cùng hào kiệt tứ phương dưới màu áo "server" và cơ hội nhận những phần thưởng hấp dẫn.

Thời gian và đối tượng tham gia

 • Kích hoạt: Từ ngày 20/08/2012.
 • Tham gia thi đấu: Lúc 13h50 - 14h30 và 20h20 - 21h00 vào thứ Hai, Ba, Tư hàng tuần.
 • Đối tượng tham gia:
  • Nhân vật có đẳng cấp 100 trở lên và đã gia nhập Bang Hội.
  • Có Phi Phong Ngự Không (cấp 05) trở lên.
  • Bạc khóa liên server đạt 01 vạn.
 • Lưu ý:
  • Tính năng Bạch Hổ Đường Liên Server sẽ được kích hoạt sau 70 ngày kể từ khi khai mở máy chủ.
  • Ở mỗi trận, tham gia tối đa 100 người/ máy chủ.

NPC liên quan

Hình ảnh Ghi chú
Kiếm Thế
 • Vị trí: Tại thất đại thành thị.
 • Chức năng:
  • Báo danh Bạch Hổ Đường Liên Server.
  • Nhận phần thưởng và xem điểm tích lũy Bạch Hổ Đường Liên Server.
Kiếm Thế
 • Vị trí: Sảnh ngoài mật thất Bạch Hổ Đường Liên Server.
 • Chức năng:
  • Bán các loại thuốc hỗ trợ chiến đấu.
  • Thiết lập lại kỹ năng.
Kiếm Thế
 • Vị trí: Sảnh ngoài mật thất Bạch Hổ Đường Liên Server.
 • Chức năng: Đưa nhân vật trở về máy chủ của mình.

Cách thức báo danh tham gia

Hình ảnh Ghi chú
Kiếm Thế

Nhân vật báo danh tham gia Bạch Hổ Đường Liên Server tại NPC Hộ Vệ Bạch Hổ Đường tại thất đại thành thị.

Kiếm Thế
 • Báo danh thành công, nhân vật sẽ vào sảnh ngoài mật thất Bạch Hổ Đường Liên Server.
 • 01 sảnh tương ứng với 01 máy chủ.
Kiếm Thế

Nhân vật khi chưa đạt cấp 130 khi vào sảnh ngoài mật thất Bạch Hổ Đường Liên Server sẽ tự động thăng lên cấp 130.

Kiếm Thế

Kiếm Thế

 • Thời gian ở sảnh ngoài mật thất Bạch Hổ Đường Liên Server sẽ duy trì 10 phút sau khi báo danh.
 • Trong thời gian này, nhân vật có thể mua máu và thiết lập lại kỹ năng tại NPC Đường Chủ Bạch Hổ Đường - Bạch Văn Thắng.

Cách thức chiến đấu

Tầng 01 và 02
Hình ảnh Ghi chú
Kiếm Thế
 • Sau khi kết thúc thời gian ở sảnh ngoài mật thất, nhân vật sẽ được chuyển đến tầng 01 Bạch Hổ Đường Liên Server.
 • Thời gian duy trì ở tầng 01 và tầng 02 là 08 phút.
 • Ở tầng 01, 02 hệ thống sẽ tự động giải tán tổ đội và tự động thiết lập lại tổ đội với ngẫu nhiên nhân vật khác ở cùng 01 máy chủ.
 • Sau khi tham chiến, nhân vật ở cùng 01 máy chủ sẽ là 01 phe, còn lại là phe đối lập.
 • Sau khi vào bản đồ chiến đấu, nhân vật sẽ có 15 giây trong trạng thái bảo hộ, hết 15 giây sẽ chuyển sang hình thức PK phe.

Kiếm Thế

 • Khi tiêu diệt nhân vật khác phe thì tất cả nhân vật ở cùng phe đang có mặt trong bản đồ chiến đấu sẽ nhận được 05 Mảnh Danh Lục Nát. Nếu hành trang không đủ chỗ trống thì nhân vật sẽ không nhận được phần thưởng.
 • Nhân vật bị NPC hoặc nhân vật khác phe tiêu diệt sẽ về khu chuẩn bị và nhận được 10 Mảnh Danh Lục Nát.

Kiếm Thế

Kiếm Thế

 • Ở tầng 01, 02 sẽ xuất hiện NPC Hải Tặc ở phút thứ 0, 02, 04 tính từ lúc bắt đầu. Mỗi lượt 03 NPC Hải Tặc.
 • NPC Hải Tặc khi bị tiêu diệt sẽ rơi ra Mảnh Danh Lục Nát. Nhân vật nhặt 01 Mảnh Danh Lục Nát sẽ nhận được 10 điểm tích lũy.

Kiếm Thế

Kiếm Thế
 • Phút thứ 06 sẽ xuất hiện Boss Thực Nguyệt Giáo Đồ.
 • Boss Thực Nguyệt Giáo Đồ khi bị tiêu diệt sẽ rơi ra Mảnh Danh Lục. Nhân vật nhặt 01 Mảnh Danh Lục sẽ nhận được 100 điểm tích lũy.
 • Nhân vật bị NPC hoặc nhân vật khác phe tiêu diệt sẽ hồi sinh ở sảnh ngoài mật thất.
 • Khi hết thời gian ở tầng 01, nhân vật ở máy chủ tiêu diệt Boss sẽ được chuyển sang tầng 02.
 • Nếu phe nào không tiêu diệt được Boss thì các nhân vật thuộc phe đó bị chuyển về khu chuẩn bị.
 • Nếu hết 10 phút không có máy chủ nào tiêu diệt được Boss cuối thì tất cả nhân vật ở tầng 01 sẽ được chuyển về khu chuẩn bị. Áp dụng tương tự với tầng 02.
Tầng 03
Hình ảnh Ghi chú
Kiếm Thế
 • Thời gian duy trì ở tầng 03 là 10 phút.
 • Ở tầng 03 sẽ xuất hiện NPC Hải Tặc ở phút thứ 0, 02, 04 tính từ lúc bắt đầu. Mỗi lượt 03 NPC Hải Tặc.

Kiếm Thế

Phút thứ 08 sẽ xuất hiện Boss Thực Nguyệt Giáo Chủ.

Kiếm Thế

 • Khi Boss Thực Nguyệt Giáo Chủ bị tiêu diệt sẽ xuất hiện 09 Rương Bảo Tàng ở các tọa độ xuất hiện NPC Hải Tặc.
 • Tất cả nhân vật có mặt ở tầng 03 đều có thể mở Rương Bảo Tàng. Mở rương có cơ hội nhận được 20 Mảnh Danh Lục.
Kiếm Thế
 • Hết thời gian ở tầng 03, nhân vật sẽ được chuyển về khu chuẩn bị.
 • Đến đối thoại với NPC Xa Phu Bạch Hổ Đường sẽ được chuyển về máy chủ hiện đang bôn tẩu.

Phần thưởng

 • Nhân vật có thể đến NPC Hộ Vệ Bạch Hổ Đường để xem điểm tích lũy của mình.
 • Tích lũy 500 điểm sẽ nhận được 01 Rương Bạch Hổ Liên Server.
 • Mở Rương Bạch Hổ Liên Server sẽ nhận được điểm kinh nghiệm và ngẫu nhiên 01 trong những vật phẩm sau:
Phần thưởng
20 vạn Bạc khóa
50 vạn Bạc khóa
200 Ngũ Hành Hồn Thạch (khóa)
500 Ngũ Hành Hồn Thạch (khóa)
02 Lệnh Bài Thịnh Hạ 2008 (không khóa, không hạn sử dụng)

Lưu ý

 • Nhân vật khi vào Bạch Hổ Đường Liên Server sẽ mất hết trang bị và Bạc trong túi hành trang. Loại tiền tệ sử dụng trong Bạch Hổ Đường Liên Server và Bạc khóa liên server.
 • Nếu không đủ Bạc khóa liên server để tham gia tính năng, khi báo danh hệ thống sẽ hiển thông báo nhắc nhở mua Bạc khóa liên server.
 • Sảnh ngoài mật thất Bạch Hổ Đường Liên Server là khu an toàn nên nhân vật không thể PK và tổ đội.
 • Điểm tích lũy có thể cộng dồn, điểm còn dư ở lần này sẽ được cộng dồn đến lần sau để đổi.
 • Khi đang tham gia tính năng, nếu bị mất kết nối thì lúc đăng nhập lại nhân vật sẽ được truyền tống về Đại Điện Bạch Hổ Đường ở máy chủ, điểm tích lũy tại thời điểm đó sẽ không bị mất.
 • Tất cả các vật phẩm và thuốc ở Bạch Hổ Đường Liên Server khi về máy chủ hiện tại sẽ biến mất.

Chưởng quản kính bút

Scroll Top