Tính năng

Cách thức tích lũy điểm danh vọng Di Tích Hàn Vũ

01-02-2012

Quý đồng đạo thân mến,

Trong lần nâng cấp bản cập nhật tháng 2 tới đây, bên cạnh những sự kiện nổi bật, những điều chỉnh tính năng Kiếm Thế còn cho ra mắt hệ thống trang bị Di Tích Hàn Vũ với hộ uyển đầy sức mạnh.

Khi có đủ điểm danh vọng Di Tích Hàn Vũ, nhân vật có thể mua Hộ Uyển Di Tích Hàn Vũ tại Thương Nhân Tiêu Dao.

Kiếm Thế

Cách thức tích lũy điểm danh vọng Di Tích Hàn Vũ

Hình ảnh Hướng dẫn

Kiếm Thế

Không khóa, có thể giao dịch

Thu thập Đá Hàn Vũ thông qua các sự kiện, tính năng sẽ được liên tục cập nhật và thông báo.

 

 

 

Kiếm Thế

Khóa, không thể giao dịch

Chế tạo Đá Hàn Vũ thành Hàn Vũ Thạch. Khi chế tạo tiêu tốn 30.000 Hoạt Lực.
Kiếm Thế

Không khóa, có thể giao dịch

Tiếp tục chế tạo Hàn Vũ Thạch thành Hàn Vũ Bảo Thạch. Khi chế tạo tiêu tốn 30.000 Tinh Lực.
Kiếm Thế Sử dụng Hàn Vũ Bảo Thạch để tích lũy 02 điểm danh vọng Di Tích Hàn Vũ.

Chưởng quản kính bút

Scroll Top