Tính năng

Khiêu chiến Du Long Các 30 lần một ngày

07-02-2012

Nhân sĩ Kiếm Thế thân mến,

Vào lúc 07h00 sáng nay, Kiếm Thế đã được nâng cấp lên bản 3.0.11 với nhiều thay đổi và cập nhật mới. Đặc biệt, tính năng Du Long Các đã được tăng thêm số lần tham gia trong ngày cùng với phần thưởng mới bổ sung. Cụ thể:

  • Tăng thêm 20 lần khiêu chiến Du Long Các trong ngày. Như vậy, tối đa mỗi nhân vật sẽ được khiêu chiến 30 lần/ngày.
  • Tại cửa hàng Long Ngũ Thái Gia: Bổ sung thêm 07 loại Tiểu Du Long Lệnh tương tương 1000 Tiền Cổ Du Long và 2 Du Long Danh Vọng Lệnh.
  • Trong bảng phần thưởng Du Long Các: Đá Hàn Vũ, Tinh Phách thường, 07 loại Tiểu Du Long Lệnh.

Kiếm Thế

Hi vọng, với sự thay đổi mới này, đồng đạo sẽ có thêm niềm vui khi tham gia khiêu chiến cùng Thiên Thiên.

Chưởng quản kính bút

Scroll Top