Tính năng

Ra mắt Túi Tân Thủ

30-03-2010

Kính gửi quý đồng đạo,

Nhằm hỗ trợ quý đồng đạo được thuận tiện hơn trong những ngày đầu bôn tẩu, kể từ Bản Cập Nhật Tháng Tư, Bổn Trang sẽ gửi đến các anh thư hào kiệt vật phẩm Túi Tân Thủ. Với Túi Tân Thủ, khi đồng đạo đạt đến đẳng cấp nhất định, mở túi này sẽ nhận được những phần quà hấp dẫn.

Chẳng hạn khi đạt đến cấp 1, đồng đạo nhận được Vô Hạn Truyền Tống Phù. Mở túi để nhận vật phẩm này.

túi tân thủ
túi tân thủ

Sau khi đã mở túi và lấy vật phẩm, cần đạt đến mốc điều kiện kế tiếp mới có thể tiếp tục mở túi.

túi tân thủ
túi tân thủ

Khi đạt đủ điều kiện mà không mở túi, vật phẩm thưởng sẽ được cộng dồn vào lần mở tiếp theo. Dưới đây là danh sách các loại phần thưởng của Túi Tân Thủ theo cấp độ:

Cấp độ Tên đạo cụ Số lượng
1 Vô Hạn Truyền Tống Phù (khóa, 1 tuần) 1
10 Càn Khôn Phù (khóa, 1 tháng) 1
20 Đại Bạch Câu Hoàn (khóa, 1 tháng) 2
Phiếu mua 10 Đại Bạch Câu Hoàn với giá 30% (khóa, 1 tháng) 2
30 Ốc Biển Truyền Thanh (10 câu) (khóa, 1 tháng) 1
Kim Tê (cấp 3) (khóa, 1 tháng) 1
40 1000 Đồng khóa 1
Huyền Tinh cấp 4 (khóa, 1 tháng) 10
50 Hành trang 12 ô (khóa) 1
200000 Bạc khóa 1
60 2000 Đồng khóa 1
Càn Khôn Phù (khóa, 1 tháng) 2
Phiếu mua 1 Vô Hạn Truyền Tống Phù (1 tháng) với giá 50% (khóa, 1 tháng) 1
69 Huyền Tinh cấp 7 (khóa, 1 tháng) 2
Lệnh Bài Cầu Phúc Sơ Cấp (khóa, 1 tháng) 1
Phiếu mua 1 Rương Hồn Thạch (100) với giá 70% (khóa, 1 tháng) 2
79 Rương Hồn Thạch (100) (khóa, 1 tháng) 2
Lệnh Bài Cầu Phúc Sơ Cấp (khóa, 1 tháng) 1
Phiếu mua 1 Lệnh Bài Cầu Phúc Sơ Cấp với giá 70% (khóa, 1 tháng) 1
89 Bản đồ Bí Cảnh (khóa, 1 tháng) 1
Phiếu mua 1 Rương Hồn Thạch (1000) với giá 70% (khóa, 1 tháng) 1
Phiếu mua 1 Bản Đồ Bí Cảnh với giá 70% (khóa, 1 tháng) 1
99 Huyền Tinh cấp 8 (khóa, 1 tháng) 1
Phiếu mua 1 Thỏi vàng với giá 80% (khóa, 1 tháng) 3
Phiếu mua 1 Lệnh Bài Cầu Phúc Trung Cấp với giá 70% (khóa, 1 tháng) 1

Chưởng quản kính bút.

Chưởng quản kính bút

Scroll Top