Tính năng

Tích lũy Tiền Nghĩa Quân đổi thưởng tháng 05/2013

05-05-2013

Nhằm tạo nên một kho tàng phong phú và đa dạng về các loại vật phẩm trong giang hồ, mỗi tháng, Bổn Trang sẽ khai mở cửa hàng giao dịch vật phẩm bằng Tiền Nghĩa Quân tại NPC Bạch Thu Lâm. Tham gia tính năng, đồng đạo có thể dễ dàng sở hữu những vật phẩm hỗ trợ thiết thực, hành trình bôn tẩu vì thế mà thêm phần thú vị.

Thời gian và đối tượng tham gia

 • Thời gian đổi Tiền Nghĩa Quân: Từ 10h00 ngày 05/05/2013 - 23h00 ngày 31/05/2013.
 • Thời gian sử dụng Tiền Nghĩa Quân mua vật phẩm tại NPC Bạch Thu Lâm: 00h01 ngày 20/05/2013 - 23h59 ngày 31/05/2013.
 • Đối tượng tham gia: Tất cả các nhân sĩ Kiếm Thế có đẳng cấp 65 trở lên (không giới hạn máy chủ).
 • Nội dung: Nhân vật sử dụng điểm Phúc Duyên và Nguyệt Ảnh Thạch để đổi Rương Tiền Nghĩa Quân. Mở rương nhân vật sẽ nhận được Tiền Nghĩa Quân. Sau đó nhân vật có thể sử dụng Tiền Nghĩa Quân để mua những vật phẩm hỗ trợ tại NPC Bạch Thu Lâm.

NPC liên quan

Hình ảnhGhi chú

Kiếm Thế

NPC Bạch Thu Lâm

 • Vị trí:
  • Phượng Tường (226/218).
  • Biện Kinh (198/193).
  • Dương Châu (200/199).
  • Lâm An (206/245).
  • Tương Dương (204/195).
  • Thành Đô (203/199).
  • Đại Lý (189/204).
 • Chức năng:
  • Kiểm tra điểm Phúc Duyên.
  • Đổi Tiền Nghĩa Quân bằng điểm Phúc Duyên và Nguyệt Ảnh Thạch (từ 10h00 ngày 05/02/2013 - 23h00 ngày 28/02/2013).
  • Bán các vật phẩm hỗ trợ bằng Tiền Nghĩa Quân (từ 00h01 ngày 20/02/2013 đến ngày 28/02/2013).

Đổi Tiền Nghĩa Quân

 • Tham gia các tính năng trong game để tích lũy điểm Phúc Duyên, thu thập tối đa 150 điểm Phúc Duyên/ngày.
 • Nhân vật sử dụng điểm Phúc Duyên và Nguyệt Ảnh Thạch để đổi Rương Tiền Nghĩa Quân tại NPC Bạch Thu Lâm. Chi tiết như sau:
Thời gian đổi Công thức đổi Lưu ý
Từ 10h00 ngày 05/05/2013 - 23h00 ngày 31/05/2013 25 điểm Phúc Duyên
+ 01 Nguyệt Ảnh Thạch
= 01 Rương Tiền Nghĩa Quân

Mỗi lần mở Rương Tiền Nghĩa Quân sẽ ngẫu nhiên nhận được 05/10/50 hoặc 100 Tiền Nghĩa Quân.

Mua vật phẩm bằng Tiền Nghĩa Quân

 • Cửa hàng giao dịch bằng Tiền Nghĩa Quân sẽ được khai mở từ 00h01 ngày 20/05/2013 - 23h59 ngày 31/05/2013 với danh sách vật phẩm như sau:
 • Kể từ tháng 11/2012, giá cả các vật phẩm ở cửa hàng giao dịch bằng Tiền Nghĩa Quân sẽ phụ thuộc vào trục thời gian mở máy chủ. Nhân sĩ có thể xem trục thời gian của máy chủ của mình tại giao diện F12.
 • Kiếm Thế

 • Tùy theo số ngày mở máy chủ, thì giá bán vật phẩm ở cửa hàng giao dịch bằng Tiền Nghĩa Quân sẽ thay đổi như sau:
Vật phẩm Giá ở máy chủ đã mở từ 30 - 90 ngày Giá ở máy chủ đã mở từ 90 - 270 ngày Giá ở máy chủ đã mở từ 270 ngày trở lên Số lần mua tối đa trong tháng
Long Lực Đơn $ 10 $ 10 $ 10 500
20.000.000 kinh nghiệm $ 30 $ 30 $ 30 100
20 vạn Bạc khóa $ 30 $ 22 $ 15 200
Bách Bộ Xuyên Dương Cung $ 06 $ 04 $ 04 2.500
Lệnh Bài Chúc Phúc (trung) $ 240 $ 160 $ 160 40
Liên Đấu Hắc Thiết Bài $ 24 $ 16 $ 16 375
Ngọc Như Ý $ 18 $ 15 $ 12 500
Lệnh Tăng Danh Vọng Yêu Đái $ 500 $ 500 $ 500 100
Tinh Phách Đặc Biệt $ 60 $ 60 $ 60 30
Lệnh Bài Chúc Phúc (sơ) $ 45 $ 30 $ 30 300
Tinh Phách Thường $ 17 $ 17 $ 17 300
Bùa Tăng Danh Vọng Liên Đấu Võ Lâm $ 30 $ 30 $ 30 30
Bùa Tăng Danh Vọng Lãnh Thổ $ 70 $ 70 $ 70 30
Bùa Tăng Danh Vọng Chúc Phúc $ 42 $ 42 $ 42 30
 • Trong quá trình mua vật phẩm, nhân vật sẽ có cơ hội nhận ngẫu nhiên một trong các Tiểu Du Long Lệnh sau:
Vật phẩm Tính chất
Tiểu Du Long Lệnh (Nón) Khóa
Tiểu Du Long Lệnh (Y phục)
Tiểu Du Long Lệnh (Yêu đái)
Tiểu Du Long Lệnh (Giày)

Hướng dẫn và vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú
Kiếm Thế

Đến đối thoại với NPC Bạch Thu Lâm tại thất đại thành thị chọn dòng "Cửa Hàng Nghĩa Quân".

Kiếm Thế

Sau đó, nhấp chọn dòng "Dùng Tiền Nghĩa Quân mua đồ".

Kiếm Thế
 • Nguồn gốc: Dùng điểm Phúc Duyên và Nguyệt Ảnh Thạch để đổi Rương Tiền Nghĩa Quân tại NPC Bạch Thu Lâm.
 • Công dụng: Mở Rương Tiền Nghĩa Quân, nhân vật sẽ có cơ hội nhận được 5, 10, 50, 100 Tiền Nghĩa Quân.
 • Tính chất:
  • Khóa, không hạn sử dụng.
  • Có thể xếp chồng 200 cái/ô.
  • Không thể ném ra, bày bán, giao dịch, đấu giá, bán cửa hàng, đổi Ngũ Hành Hồn Thạch.
Kiếm Thế
 • Nguồn gốc: Mỗi lần mở Rương Tiền Nghĩa Quân sẽ ngẫu nhiên nhận được 05 /10 /50 hoặc 100 Tiền Nghĩa Quân.
 • Công dụng: Dùng để mua vật phẩm trong cửa hàng Tiền Nghĩa Quân tại NPC Bạch Thu Lâm.
 • Tính chất:
  • Không khóa, không hạn sử dụng.
  • Có thể giao dịch, bày bán, đấu giá, xếp chồng 9.999 cái/ô.
  • Không thể ném ra, bán cửa hàng, đổi Ngũ Hành Hồn Thạch.

Chưởng quản kính bút

Scroll Top