Tin Tức

Bật mí phần thưởng giải Bang Hội Tranh Đoạt Chiến 13

Chúng ta đang dần bước vào những ngày cuối tháng 10, báo hiệu 1 năm nữa đã lại sắp sửa trôi qua. Nhưng các bằng hữu khoan hãy nghĩ đến 1 năm vừa rồi hay những mục tiêu năm mới, bởi ngay bây giờ chính là lúc giải đấu được mong chờ nhất khắp chốn giang hồ Kiếm Thế - Bang Hội Tranh Đoạt Chiến 13 bắt đầu được khởi động. Đây chính là cơ hội để các cao thủ thể hiện khả năng của mình sau một năm vừa qua, cũng như các Bang Hội khẳng định lại vị thế của mình. Danh hiệu là điều Bang Hồi nào cũng muốn, nhưng cũng đừng quên hệ thống phần thưởng cực kỳ hấp dẫn mà giải đấu mang lại. Và hôm nay, Bổn Trang xin được bật mí về hệ thống phần thưởng của mùa giải năm nay.

Phần thưởng giải đấu Bang Hội Tranh Đoạt Chiến 13

Cụm Cao Thủ

Lưu ý

  • Hồng Long Xích Diệm = Xích Dạ Thiên Tường + 1 Lam Ngọc Cấp 1 + 3 Phá Ngọc Chùy
  • Ưng Phi = Hồng Long Xích Diệm + 2 Lam Ngọc Cấp 1 + 6 Phá Ngọc Chùy
  • Yên Hoa = Hồng Long Xích Diệm + 2 Lam Ngọc Cấp 1 + 6 Phá Ngọc Chùy
Xếp HạngVật phẩm Số lượng Tính chất
Hạng 1 Vũ khí Anh Hùng 1 Không khóa, vĩnh viễn
Xích Dạ Thiên Tường 1 Không khóa, vĩnh viễn
Lam Ngọc Cấp 1(dùng Tăng cấp thú cưỡi Hồng Long Xích Diệm & Ưng Phi hoặc Yên Hoa) 3 Không khóa, vĩnh viễn
Hàng Long Phục Hổ Quán 1 Không khóa, vĩnh viễn
Hồng Ngọc Cấp 3 1 Không khóa, vĩnh viễn
Hồng Ngọc Cấp 2 1 Không khóa, vĩnh viễn
Hồng Ngọc Cấp 1 1 Không khóa, vĩnh viễn
Ức Vân Anh Hùng 1 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Bội 4 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Lưng 4 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Nhẫn 4 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Giày 4 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Tay 4 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Áo 4 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Phù 4 Không khóa, vĩnh viễn
Quan Ấn Hoàng Đế 1 Không khóa, 60 ngày
Phá Ngọc Chùy 100 Không khóa, vĩnh viễn
Anh Hùng Bảo Châu 50 Không khóa, vĩnh viễn
Mảnh Trung Hồn Thạch 200 Không khóa, vĩnh viễn
Hạng 2 Hàng Long Phục Hổ Quán 1 Không khóa, vĩnh viễn
Hồng Ngọc Cấp 2 1 Không khóa, vĩnh viễn
Hồng Ngọc Cấp 1 1 Không khóa, vĩnh viễn
Xích Dạ Thiên Tường 1 Không khóa, vĩnh viễn
Lam Ngọc Cấp 1 1 Không khóa, vĩnh viễn
Lăng Thiên Anh Hùng 1 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Bội 2 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Lưng 2 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Nhẫn 2 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Giày 2 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Tay 2 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Áo 2 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Phù 2 Không khóa, vĩnh viễn
Quan Ấn Hoàng Đế 1 Không khóa, 60 ngày
Phá Ngọc Chùy 100 Không khóa, vĩnh viễn
Anh Hùng Bảo Châu 50 Không khóa, vĩnh viễn
Mảnh Trung Hồn Thạch 150 Không khóa, vĩnh viễn
Hạng 3 Hàng Long Phục Hổ Quán 1 Không khóa, vĩnh viễn
Hồng Ngọc Cấp 1 1 Không khóa, vĩnh viễn
Lăng Thiên Anh Hùng 1 Không khóa, vĩnh viễn
Trục Nhật Anh Hùng 1 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Lưng 1 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Nhẫn 1 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Giày 1 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Tay 1 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Áo 1 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Phù 1 Không khóa, vĩnh viễn
Quan Ấn Hoàng Đế 1 Không khóa, 60 ngày
Phá Ngọc Chùy 100 Không khóa, vĩnh viễn
Anh Hùng Bảo Châu 30 Không khóa, vĩnh viễn
Mảnh Trung Hồn Thạch 100 Không khóa, vĩnh viễn
Hạng 4 Phiên Vũ Anh Hùng 2 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Nhẫn 1 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Giày 1 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Tay 1 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Áo 1 Không khóa, vĩnh viễn
Bích Long Anh Hùng Phù 1 Không khóa, vĩnh viễn
Anh Hùng Bảo Châu 20 Không khóa, vĩnh viễn
Phá Ngọc Chùy 100 Không khóa, vĩnh viễn
Mảnh Trung Hồn Thạch 100 Không khóa, vĩnh viễn

Cụm Tân Thủ
HạngVật phẩm Số lượng Tính chất
Hạng 1 Bảo châu anh hùng chưa mài 10 Không khóa, vĩnh viễn
Phá Ngọc Chùy 100 Không khóa, 30 ngày
Sao vàng 5 Không khóa, 30 ngày
Trục Nhật Anh Hùng 1 Không khóa, vĩnh viễn
Mảnh Trung Hồn Thạch 30 Không khóa, vĩnh viễn
Tiền Du Long 30000 Không khóa, vĩnh viễn
Huyền Tinh 11 30 Không khóa, 30 ngày
Huyền Tinh 10 40 Không khóa, 30 ngày
Phi Phong Đại Thánh (11) 65 Khóa, 30 ngày
Hạng 2 Bảo châu anh hùng chưa mài 5 Không khóa, vĩnh viễn
Phá Ngọc Chùy 100 Không khóa, 30 ngày
Sao vàng 2 Không khóa, 30 ngày
Phiên Vũ Anh Hùng 1 Không khóa, vĩnh viễn
Mảnh Trung Hồn Thạch 30 Không khóa, vĩnh viễn
Tiền Du Long 30000 Không khóa, vĩnh viễn
Huyền Tinh 11 30 Không khóa, 30 ngày
Huyền Tinh 10 40 Không khóa, 30 ngày
Phi Phong Đại Thánh (11) 65 Khóa, 30 ngày
Hạng 3 Tuyết Hồn Anh Hùng 1 Không khóa, vĩnh viễn
Mảnh Trung Hồn Thạch 30 Không khóa, vĩnh viễn
Tiền Du Long 30000 Không khóa, vĩnh viễn
Huyền Tinh 11 20 Không khóa, 30 ngày
Huyền Tinh 10 30 Không khóa, 30 ngày
Phi Phong Đại Thánh (11) 65 Khóa, 15 ngày
Hạng 4 Tiền Du Long 20000 Không khóa, vĩnh viễn
Huyền Tinh 11 15 Không khóa, 30 ngày
Huyền Tinh 10 20 Không khóa, 30 ngày
Phi Phong Đại Thánh (11) 65 Khóa, 15 ngày