Tin Tức

Điều chỉnh phần thưởng nhiệm vụ cụm Hẹn Ước

Quý nhân sĩ Kiếm Thế thân mến,

Cụm Hẹn Ước sẽ tiến hành điều chỉnh phần thưởng Quân Doanh và Hiệp Khách. Kính mời quý nhân sĩ theo dõi.

Nội dung điều chỉnh

 • Thời gian điều chỉnh dự kiến : Từ 14h00 ngày 17/08/2017.
 • Rương phần thưởng nhiệm vụ Hành trình bất tận:
  • Dùng 01 Rương quân doanh (hành trình bất tận) đổi Rương phần thưởng 1.
  • Mở Rương phần thưởng 1 nhận được các vật phẩm sau:
   Phần thưởng
   50 vạn Bạc khóa
   500 Đồng khóa
   100 Ngũ Hành Hồn Thạch
   (khóa, vĩnh viễn)
   02 Huyền Tinh Cấp 7
   (khóa, vĩnh viễn)
 • Nhiệm vụ Quân Doanh chính tuyến:
  • Dùng Rương nhiệm vụ chính tuyến đổi 1 Rương phần thưởng 2.
   RươngNhận
   01 Rương quân doanh (Phục Ngưu Sơn) Rương phần thưởng 2
   01 Rương quân doanh (Bách Man Sơn)
   01 Rương quân doanh (Hải Lăng Vương Mộ)
   01 Rương quân doanh (Ngạc Luân Hà Nguyên)
  • Phần thưởng Quân Doanh được đổi tại NPC Tiểu Nguyên ở Quân Doanh các thành thị.
  • Mở Rương phần thưởng 2 nhận được các vật phẩm sau:
   Phần thưởng
   4.375.000 kinh nghiệm
   06 điểm uy danh
   08 vạn Bạc khóa
   04 Túi phúc Hoàng Kim
   20 Ngũ Hành Hồn Thạch (khóa, vĩnh viễn)
 • Nhiệm vụ Quân Doanh phụ tuyến:
  • Dùng 1 Rương Quân Doanh thường đổi 1 Rương phần thưởng 3.
  • Phần thưởng Quân Doanh được đổi tại NPC Tiểu Nguyên ở Quân Doanh các thành thị.
  • Mở Rương phần thưởng 3 nhận được các vật phẩm sau:
   Phần thưởng
   2.100.000 kinh nghiệm
   06 điểm uy danh
   02 vạn Bạc khóa
   04 Túi phúc Hoàng Kim
   01 Huyền Tinh Cấp 6 (khóa. Vĩnh viễn)
 • Phần thưởng nhiệm vụ Hiệp Khách:
  • Dùng 05 Rương Hiệp Khách đổi 1 Rương phần thưởng.
  • Phần thưởng Quân Doanh được đổi tại NPC Hà Hầu Nguyên Thao ở thành Lâm An và Phượng Tường.
  • Mở Rương phần thưởng nhận được các phần thưởng sau:
   Phần thưởng
   10.000.000 kinh nghiệm
   500 đồng khóa
   100 Ngũ Hành Hồn Thạch (khóa, vĩnh viễn)
   20 vạn bạc khóa