Tin Tức

Một số cập nhật mới tại máy chủ Thanh Long Kiếm

Quý nhân sĩ Kiếm Thế thân mến,

Sau bảo trì ngày 11/02, máy chủ Thanh Long Kiếm sẽ có một số cập nhật mới. Để giúp quý bằng hữu nắm rõ thông tin, Bổn Trang mang đến nội dung cập nhật cụ thể như sau:

  • Dùng Nguyệt Ảnh Thạch đổi nhu yếu phẩm đồng hành tại NPC Nguyệt Ảnh Tiên Tử:
   • Tinh Phách Đặc Biệt cấp 2
   • Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành
   • Thiệp Bạc
  • Mở cửa hàng ngoại trang
+ =
Càn Khôn Thất Tinh Khải - 10 NAT + Càn Khôn Thất Tinh Khôi - 5 NAT =  
+ =
Mộ Quang Lưu Hà (áo) - 10 NAT + Mộ Quang Lưu Hà (nón) - 5 NAT =  
+ =
Lam Hải Kim Lũ - 10 NAT + Tóc Lam Hải - 5 NAT =  
+ =
Lam Điệp Thái Quần - 10 NAT + Lam Điệp Hoa Mão - 5 NAT =  
+ =
Ngự Vân Bào - 10 NAT + Ngự Vân Quán - 5 NAT =  
+ =
Phượng Hi Tụ - 10 NAT + Phượng Hi Thoa - 5 NAT =  
+ =
Hỏa Lân nam (áo) - 15 NAT + Hỏa Lân nam (nón) - 10 NAT =  
+ =
Hỏa Lân nữ (áo) - 15 NAT + Hỏa lân nữ (nón) - 10 NAT =  
+ =
Thương Khu Tố Sam - 15NAT + Thương Khung Kim Quán - 10 NAT =  
+ =
Tuyệt Vũ Thanh Tụ - 15 NAT + Tuyệt Vũ Ngân Thoa - 10 NAT =  
- + =
  + Tai Thỏ - 10 NAT =  
- + =
  + Đầu Gấu Mèo - 10 NAT =  

Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, nhân sĩ vui lòng liên hệ ngay đến trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 VNĐ/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.