Tin Tức

Một số điều chỉnh mới tại máy chủ Ma Kiếm

Quý nhân sĩ Kiếm Thế thân mến,

Nhằm tạo điều kiện giúp hành trình chinh phục Kiếm Thế của quý nhân sĩ thêm phần thuận tiện, máy chủ Ma Kiếm sẽ có một số điều chỉnh hệ thống trong game. Kính mời quý nhân sĩ theo dõi thông tin bên dưới:

Nội dung điều chỉnh

  • Kỳ trân các mở bán Nguyệt Ảnh Thạch.
  • Mở chức năng đổi Du Long Chiến Thư ở NPC Nguyệt Ảnh Tiên Tử thành Đại Lý & Phượng Tường.

Nay thông báo để quý nhân sĩ kịp thời nắm rõ.