Tin Tức

Một số lưu ý về máy chủ Thanh Long Kiếm

Quý nhân sĩ Kiếm Thế thân mến

Chỉ còn 01 ngày nữa thôi, vùng đất Thanh Long Kiếm thuộc cụm máy chủ mới Hồi Ức sẽ được khai mở. Đây là máy chủ mới với nhiều điều mới mẻ mà chắc hẳn quý bằng hữu không thể bỏ qua. Ngay sau đây hãy cùng Bổn Trang tìm hiểu những đặc trưng của máy chủ mới này:

Thông tin về máy chủ Thanh Long Kiếm

 • Thuộc cụm máy chủ mới, không gặp các nhân vật cụm Cao Thủ, Hẹn Ước ở bản đồ liên server.
 • Có chiến trường Tống Kim Liên Server.
 • Nhiệm vụ chính tuyến đến cấp 20.
 • Tăng ngay đến cấp 60.
 • Điều chỉnh phần thưởng nhiệm vụ thương hội, hoàn thành 1 nhiệm vụ nhận 100.000 điểm kinh nghiệm.
 • Đóng tiệm Bảo Thạch.
 • Đóng cửa hàng Nguyệt Ảnh Thạch.
 • Đóng Mật Thất Du Long.
 • Mở giới hạn 15 rương vừa đẹp vừa cao quý 1 tuần.
 • Sử dụng giới hạn 50 Lệnh Bài Chúc Phúc 1 tuần.
 • Mở bảng xếp hạng thu thập thẻ Tiêu Dao Cốc.

03 tháng sau khi mở máy chủ:

 • Mở tiệm Bảo Thạch.
 • Mở bán giới hạn 50 Giải Ngọc Chùy 1 nhân vật.
 • Mở Mật Thất Du Long.
 • Mở bán giới hạn 30 Chiến Thư Du Long 1 ngày.

Quà Tân Thủ đặc biệt

 • Đến NPC sứ giả hoạt động Nhan Như Ngọc nhận thưởng.

Phần thưởng
5.000 Đồng khóa
50 vạn Bạc khóa
20 Uy Danh
02 Dây Thanh Ti (khóa, vĩnh viễn)
Tăng đến cấp 60
Bảo Rương Trưởng Thành

Sử dụng Bảo Rương Trưởng Thành nhận:

Điều kiện nhận
(Đã gia nhập môn phái)
Phần thưởng
Cấp 10
Cấp 15
Cấp 20
Cấp 25
Cấp 30
Cấp 40
Cấp 50
Cấp 60
Cấp 70
Cấp 80
Cấp 90