Tin Tức

Tham gia tính năng nhận Bang Hội Quần Hùng Lệnh

Quý nhân sĩ Kiếm Thế thân mến,

Nhằm tạo điều kiện giúp quý nhân sĩ có thêm cơ hội tham gia bầu chọn giải đấu Bang Hội Tứ Hùng, Bổn Trang xin mang đến hoạt động tham gia tính năng nhận Bang Hội Quần Hùng Lệnh như sau:

Nội dung

  • Thời gian diễn ra: Từ 18h00 ngày 11/10/2018 đến 23h00 ngày 21/10/2018.
  • Đối tượng tham gia: Nhân vật cấp 100 trở lên và đã gia nhập môn phái.
  • Nội dung: Hoàn thành các hoạt động và tiêu hao một số nguyên liệu để nhận lệnh bài đua Top giải đấu Bang Hội Tứ Hùng.
  • Hoạt động sẽ được làm mới vào lúc 00h00 hàng ngày, mỗi ngày nhận 1 lần.

Cụm Hẹn Ước

Cụm Hẹn ước
STTHoạt độngTiêu hao Bạc khóaVật phẩm nhận đượcSố lượngTính chất
1 Tiêu diệt 5 Tinh anh hoặc Thủ lĩnh 10.000  Bang Hội Quần Hùng Lệnh 1 không khóa, vĩnh viễn
2 Dùng 1 Trứng Du Long 10.000  Bang Hội Quần Hùng Lệnh 1 không khóa, vĩnh viễn
3 Hoàn thành nhiệm vụ nghĩa quân 10 lần 10.000  Bang Hội Quần Hùng Lệnh 1 không khóa, vĩnh viễn
4 Hoàn thành nhiệm vụ Hiệp Khách 10.000  Bang Hội Quần Hùng Lệnh 1 không khóa, vĩnh viễn
5 Tham gia Bạch Hổ Đường Liên Server 10.000  Bang Hội Quần Hùng Lệnh 1 không khóa, vĩnh viễn
6 Hoàn thành nhiệm vụ Câu cá 1 lần 10.000  Bang Hội Quần Hùng Lệnh 1 không khóa, vĩnh viễn
7 Mở Tu luyện bí cảnh 1 lần 10.000  Bang Hội Quần Hùng Lệnh 1 không khóa, vĩnh viễn
8 Vượt ải Tiêu Dao Cốc 1 lần 10.000  Bang Hội Quần Hùng Lệnh 1 không khóa, vĩnh viễn
9 Hoàn thành 1 trận Chiến Trường Viễn Chinh 10.000  Bang Hội Quần Hùng Lệnh 1 không khóa, vĩnh viễn
10 Hoàn thành nhiệm vụ truy nã 6 lần 10.000  Bang Hội Quần Hùng Lệnh 1 không khóa, vĩnh viễn
11 Tham gia thi đấu môn phái 1 lần 10.000  Bang Hội Quần Hùng Lệnh 1 không khóa, vĩnh viễn
12 Nhóm tiêu diệt 1 boss thế giới 10.000  Bang Hội Quần Hùng Lệnh 1 không khóa, vĩnh viễn
13 Tham gia Lãnh thổ tranh đoạt chiến 10.000  Bang Hội Quần Hùng Lệnh 1 không khóa, vĩnh viễn
14 Hoàn thành nhiệm vụ quân doanh 1 lần 10.000  Bang Hội Quần Hùng Lệnh 1 không khóa, vĩnh viễn
15 Dùng 10 Du Long Chiến Thư 10.000  Bang Hội Quần Hùng Lệnh 1 không khóa, vĩnh viễn
16 Hoàn thành 1 trận Mông Cổ Tây Hạ 10.000  Bang Hội Quần Hùng Lệnh 1 không khóa, vĩnh viễn
17 Vượt ải Tàng Bảo Đồ 10.000  Bang Hội Quần Hùng Lệnh 1 không khóa, vĩnh viễn
18 Tham gia 1 trận vượt Bạch Hổ Đường 10.000  Bang Hội Quần Hùng Lệnh 1 không khóa, vĩnh viễn
19 Hoàn thành Thành chiến liên server 10.000  Bang Hội Quần Hùng Lệnh 1 không khóa, vĩnh viễn
20 Nhận Tinh Hoạt 10.000  Bang Hội Quần Hùng Lệnh 1 không khóa, vĩnh viễn
21 Thu thập 1 thẻ Tiêu Dao Lục 10.000  Bang Hội Quần Hùng Lệnh 1 không khóa, vĩnh viễn
22 Tăng thân mật đồng hành  10.000  Bang Hội Quần Hùng Lệnh 1 không khóa, vĩnh viễn
23 Hoàn thành 1 trận Tranh Đoạt Lãnh Thổ 10.000  Bang Hội Quần Hùng Lệnh 1 không khóa, vĩnh viễn
24 Hoàn thành 10 lần nhiệm vụ thương hội 10.000  Bang Hội Quần Hùng Lệnh 1 không khóa, vĩnh viễn

Cụm Cao Thủ

Cụm Cao Thủ
STTHoạt độngTiêu hao Tinh Hoạt LựcVật phẩm nhận đượcSố lượngTính chất
1 Tiêu diệt 5 Tinh anh hoặc Thủ lĩnh 100  Bang Hội Quần Hùng Lệnh 3 không khóa, vĩnh viễn
2 Dùng 1 Trứng Du Long 100  Bang Hội Quần Hùng Lệnh 3 không khóa, vĩnh viễn
3 Hoàn thành nhiệm vụ nghĩa quân 10 lần 100  Bang Hội Quần Hùng Lệnh 3 không khóa, vĩnh viễn
4  Hoàn thành nhiệm vụ Hiệp Khách 100  Bang Hội Quần Hùng Lệnh 3 không khóa, vĩnh viễn
5 Vượt 10 ải Quán Trọ Long Môn 100  Bang Hội Quần Hùng Lệnh 3 không khóa, vĩnh viễn
6 Tham gia 1 trận Bạch Hổ Đường Liên server 100  Bang Hội Quần Hùng Lệnh 3 không khóa, vĩnh viễn
7 Mở Tu luyện bí cảnh 1 lần 100  Bang Hội Quần Hùng Lệnh 3 không khóa, vĩnh viễn
8 Vượt ải Tiêu Dao Cốc 1 lần 100  Bang Hội Quần Hùng Lệnh 3 không khóa, vĩnh viễn
9 Hoàn thành 1 trận chiến trường viễn chinh 100  Bang Hội Quần Hùng Lệnh 3 không khóa, vĩnh viễn
10 Hoàn thành nhiệm vụ truy nã 6 lần 100  Bang Hội Quần Hùng Lệnh 3 không khóa, vĩnh viễn
11 Tham gia thi đấu môn phái 1 lần 100  Bang Hội Quần Hùng Lệnh 3 không khóa, vĩnh viễn
12 Nhóm tiêu diệt 1 boss thế giới 100  Bang Hội Quần Hùng Lệnh 3 không khóa, vĩnh viễn
13 Tham gia Lãnh thổ tranh đoạt chiến 100  Bang Hội Quần Hùng Lệnh 3 không khóa, vĩnh viễn
14 Hoàn thành nhiệm vụ quân doanh 1 lần 100  Bang Hội Quần Hùng Lệnh 3 không khóa, vĩnh viễn
15 Dùng 10 Du Long Chiến Thư 100  Bang Hội Quần Hùng Lệnh 3 không khóa, vĩnh viễn
16 Hoàn thành 1 trận Mông Cổ Tây Hạ 100  Bang Hội Quần Hùng Lệnh 3 không khóa, vĩnh viễn
17
Vượt ải Tàng Bảo Đồ
100  Bang Hội Quần Hùng Lệnh 3 không khóa, vĩnh viễn
18 Tham gia 1 trận vượt Bạch Hổ Đường 100  Bang Hội Quần Hùng Lệnh 3 không khóa, vĩnh viễn
19 Hoàn thành Thành chiến liên server 100  Bang Hội Quần Hùng Lệnh 3 không khóa, vĩnh viễn
20 Nhận Tinh Hoạt 100  Bang Hội Quần Hùng Lệnh 3 không khóa, vĩnh viễn
21
Tham gia Tranh Đoạt Bảo Khoáng
100  Bang Hội Quần Hùng Lệnh 3 không khóa, vĩnh viễn
22 Tham gia Vận Tiêu  100  Bang Hội Quần Hùng Lệnh 3 không khóa, vĩnh viễn
23 Hoàn thành 1 trận Tranh Đoạt Lãnh Thổ 100  Bang Hội Quần Hùng Lệnh 3 không khóa, vĩnh viễn
24 Hoàn thành 1 trận Hoàng Thành Tranh Bá 100  Bang Hội Quần Hùng Lệnh 3 không khóa, vĩnh viễn
25 Hoàn thành 10 lần nhiệm vụ thương hội 100  Bang Hội Quần Hùng Lệnh 3 không khóa, vĩnh viễn