Tin Tức

Thiên Kiếm: Một số điều chỉnh sau bảo trì

Quý nhân sĩ Kiếm Thế thân mến,

Sau bảo trì vào sáng nay, máy chủ Thiên Kiếm đã có một số điều chỉnh về phần thưởng trong game nhằm giúp hoàn thiện hơn. Kính mới quý nhân sĩ theo dõi thông tin bên dưới:

Điều chỉnh phần thưởng nhiệm vụ

 • Rương phần thưởng nhiệm vụ Hành trình bất tận:
  • Dùng 01 Rương quân doanh (hành trình bất tận) đổi Rương phần thưởng 1.
  • Mở Rương phần thưởng 1 nhận được các vật phẩm sau:
   Phần thưởng
   50 vạn Bạc khóa
   500 Đồng khóa
   100 Ngũ Hành Hồn Thạch
   (khóa, vĩnh viễn)
   02 Huyền Tinh Cấp 7
   (khóa, vĩnh viễn)
 • Nhiệm vụ Quân Doanh chính tuyến:
  • Dùng Rương nhiệm vụ chính tuyến đổi 1 Rương phần thưởng 2.
   RươngNhận
   01 Rương quân doanh (Phục Ngưu Sơn) Rương phần thưởng 2
   01 Rương quân doanh (Bách Man Sơn)
   01 Rương quân doanh (Hải Lăng Vương Mộ)
   01 Rương quân doanh (Ngạc Luân Hà Nguyên)
  • Phần thưởng Quân Doanh được đổi tại NPC Tiểu Nguyên ở Quân Doanh các thành thị.
  • Mở Rương phần thưởng 2 nhận được các vật phẩm sau:
   Phần thưởng
   4.375.000 kinh nghiệm
   06 điểm uy danh
   08 vạn Bạc khóa
   04 Túi phúc Hoàng Kim
   20 Ngũ Hành Hồn Thạch (khóa, vĩnh viễn)
 • Nhiệm vụ Quân Doanh phụ tuyến:
  • Dùng 1 Rương Quân Doanh thường đổi 1 Rương phần thưởng 3.
  • Phần thưởng Quân Doanh được đổi tại NPC Tiểu Nguyên ở Quân Doanh các thành thị.
  • Mở Rương phần thưởng 3 nhận được các vật phẩm sau:
   Phần thưởng
   2.100.000 kinh nghiệm
   06 điểm uy danh
   02 vạn Bạc khóa
   04 Túi phúc Hoàng Kim
   01 Huyền Tinh Cấp 6 (khóa. Vĩnh viễn)
 • Phần thưởng nhiệm vụ Hiệp Khách:
  • Dùng 05 Rương Hiệp Khách đổi 1 Rương phần thưởng.
  • Phần thưởng Quân Doanh được đổi tại NPC Hà Hầu Nguyên Thao ở thành Lâm An và Phượng Tường.
  • Mở Rương phần thưởng nhận được các phần thưởng sau:
   Phần thưởng
   10.000.000 kinh nghiệm
   500 đồng khóa
   100 Ngũ Hành Hồn Thạch (khóa, vĩnh viễn)
   20 vạn bạc khóa

Điều chỉnh phần thưởng rương

 • Điều chỉnh tinh, hoạt lực chế tạo rương thuốc cấp 100.
 • Quý nhân sĩ có thể đem các vật phẩm đến NPC Nam Cung Uyển Nhi tại thành Phượng Tường (220/221) để đối thành bạc khóa:
  Vật phẩmSố lượng
  Thiên Tâm Thạch 1 vạn bạc khóa
  Hàn Tinh Thạch 5000 bạc khóa
  Rương Chu Thiên 5000 Bạc Khóa
  Rương Càn Khôn 1 vạn bạc khóa

Bên cạnh đó còn có một số điều chỉnh khác. Nay thông báo để quý nhân sĩ kịp thời nắm rõ.