Tin Tức

Cập nhật phần thưởng Tinh Thể nạp thẻ server Thần Kiếm

Quý nhân sĩ Kiếm Thế thân mến,

Máy chủ Thần Kiếm sẽ cho tiến hành cập nhật phần thưởng Tinh thể nạp thẻ, theo đó thông tin chi tiết như sau:

Điều kiện tham gia

 • Dựa trên số tiền Đồng nạp từ ngày đầu tiên đến ngày cuối cùng trong tháng, quý nhân sĩ sẽ nhận được các loại Tinh Thể tại giao diện Ưu Đãi Nạp Thẻ.
  Số tiền Đồng quy đổiTinh thể nhận được
  12.500 Kim Tinh Thể
  42.000 Mộc Tinh Thể
  167.000 Thủy Tinh Thể
  417.000 Hỏa Tinh Thể
  1.667.000 Thổ Tinh Thể
 • Dùng điểm tiêu phí Kỳ Trân Các để mua các loại Hồn Thạch (Kim Hồn, Mộc Hồn, Thủy Hồn, Hỏa Hồn, Thổ Hồn) tại khu điểm Tích Lũy.
  Hồn thạchĐiểm tích lũy tiêu hao
  Kim Hồn 14.000
  Mộc Hồn 50.000
  Thủy Hồn 165.000
  Hỏa Hồn 280.000
  Thổ Hồn 500.000

Phần thưởng

 • Khi trong hành trang có các Tinh Thể và loại Hồn tương ứng, nhấp phải chuột vào Tinh Thể để tiến hành ghép Quang Thạch.
  Công thức ghépGhi chú
  • Cần có đúng nguyên liệu ngũ hành cùng hệ mới có thể ghép.
  • Thổ Quang Thạch chỉ có thể ghép được bằng Thổ Tinh Thể và Thổ Hồn.
  • Không thể dùng Thổ Tinh Thể ghép với Kim, Mộc, Thủy, Hỏa (Hồn).
  • Sau khi ghép thành công, các loại Quang Thạch sẽ có hạn sử dụng 03 ngày. Trong vòng 03 ngày nếu không nhận phúc lợi thì Quang Thạch sẽ biến mất.
  • Khi qui đổi đạt ở mức cao, có thể nhận được các nguyên liệu ở mức thấp hơn.
   Ví dụ: Khi phúc lợi nạp thẻ đạt ở mức Thủy Quang Thạch, thì ngoài  Thủy Tinh Thể có thể nhận thêm Mộc Tinh Thể và  Kim Tinh Thể.
Kim Quang Thạch
 • Ghép Kim Tinh ThểKim Hồn nhận được 01 Kim Quang Thạch (khóa, hạn sử dụng 03 ngày).
 • Sử dụng Kim Quang Thạch nhận được tất cả phần thưởng sau đây:
  Danh sách phần thưởng ngẫu nhiên
  ---
Mộc Quang Thạch
 • Ghép Mộc Tinh ThểMộc Hồn nhận được 01 Mộc Quang Thạch (khóa, hạn sử dụng 03 ngày).
 • Sử dụng Mộc Quang Thạch nhận được tất cả phần thưởng sau đây:
  Danh sách phần thưởng ngẫu nhiên
  50 vạn bạc khóa
  2000 đồng khóa ---
Thủy Quang Thạch
 • Ghép Thủy Tinh ThểThủy Hồn sẽ nhận được 01 Thủy Quang Thạch (khóa, hạn sử dụng 03 ngày).
 • Sử dụng Thủy Quang Thạch nhận được tất cả phần thưởng sau đây:
  Danh sách phần thưởng ngẫu nhiên
  100 vạn bạc khóa
  5000 đồng khóa ---
Hỏa Quang Thạch
 • Ghép Hỏa Tinh ThểHỏa Hồn sẽ nhận được 01 Hỏa Quang Thạch (khóa, hạn sử dụng 03 ngày).
 • Sử dụng Hỏa Quang Thạch nhận được tất cả phần thưởng sau đây:
  Danh sách phần thưởng ngẫu nhiên
  300 vạn bạc khóa
  1 vạn đồng khóa ---
Thổ Quang Thạch
 • Ghép Thổ Tinh ThểThổ Hồn sẽ nhận được 01 Thổ Quang Thạch (khóa, hạn sử dụng 03 ngày).
 • Sử dụng Thổ Quang Thạch nhận được tất cả phần thưởng sau đây:
  Danh sách phần thưởng ngẫu nhiên
  500 vạn bạc khóa
  2 vạn đồng khóa ---