Tin Tức

Điều chỉnh tính năng cụm Cao Thủ

Quý nhân sĩ thân mến,

Nhằm điều chỉnh hệ thống, Kiếm Thế sẽ tiến hành bảo trì toàn bộ máy chủ từ 05h00 ngày 14/08/2018. Thông tin chi tiết như sau:

 • Thời gian bảo trì dự kiến: Từ 05h00 - 07h00 ngày 14/08/2018.
 • Ảnh hưởng: Không thể đăng nhập vào các máy chủ trong thời gian trên.
 • Nội dung bảo trì: Điều chỉnh một số tính năng của game, chi tiết xem bên dưới.

Điều chỉnh điều kiện vào Tống Kim Liên Server

 • Yêu cầu Đẳng cấp 165
 • Yêu cầu phải đạt danh hiệu Phi Phong Đại Thánh
 • Yêu cầu phải mang Phi Phong Đại Thánh

Điều chỉnh phần thưởng Võ Lâm Liên Đấu

 • Liên Đấu Cao Cấp
  Xếp hạngVật phẩm Số lượngTính chất
  1 Exp 3,000,000,000 Không khóa, vĩnh viễn
  Đồng khóa 200,000 Không khóa, vĩnh viễn
  Tử Chân Đơn 5 Không khóa, vĩnh viễn
  Chân Khí Hoàn 600 Không khóa, vĩnh viễn
  Bích Long Băng Châu 400 Không khóa, vĩnh viễn
  2 Exp 2,000,000,000 Không khóa, vĩnh viễn
  Đồng khóa 150,000 Không khóa, vĩnh viễn
  Tử Chân Đơn 5 Không khóa, vĩnh viễn
  Chân Khí Hoàn 500 Không khóa, vĩnh viễn
  Bích Long Băng Châu 350 Không khóa, vĩnh viễn
  3 Exp 1,500,000,000 Không khóa, vĩnh viễn
  Đồng khóa 100,000 Không khóa, vĩnh viễn
  Tử Chân Đơn 5 Không khóa, vĩnh viễn
  Chân Khí Hoàn 400 Không khóa, vĩnh viễn
  Bích Long Băng Châu 300 Không khóa, vĩnh viễn
  4 - 10 Exp 1,000,000,000 Không khóa, vĩnh viễn
  Đồng khóa 50,000 Không khóa, vĩnh viễn
  Tử Chân Đơn 5 Không khóa, vĩnh viễn
  Chân Khí Hoàn 300 Không khóa, vĩnh viễn
  Bích Long Băng Châu 200 Không khóa, vĩnh viễn
  11 - 50 Exp  1,000,000,000 Không khóa, vĩnh viễn
  Đồng khóa 50,000 Không khóa, vĩnh viễn
  Tử Chân Đơn 5 Không khóa, vĩnh viễn
  Chân Khí Hoàn 200 Không khóa, vĩnh viễn
  Bích Long Băng Châu 20 Không khóa, vĩnh viễn
  51 - 100 Exp 1,000,000,000 Không khóa, vĩnh viễn
  Đồng khóa 3,000 Không khóa, vĩnh viễn
  Chân Khí Hoàn 100 Không khóa, vĩnh viễn
  Bích Long Băng Châu 10 Không khóa, vĩnh viễn

Điều chỉnh phần thưởng Thi Đấu Môn Phái Liên Server

Vật phẩm ngẫu nhiên Số lượngTính chất
Exp 20,000,000  
Bạc 100,000  
Lệnh bài thi đấu môn phái sơ 1 Không khóa, vĩnh viễn
Huyền Tinh 12 1 Không khóa, vĩnh viễn
Tinh Phách (Cấp 2) 1 Không khóa, vĩnh viễn
Quang Vũ Tinh Hoa 10 Không khóa, vĩnh viễn
Sao Đồng 5 Không khóa, vĩnh viễn
Chân Khí Hoàn 3 Không khóa, vĩnh viễn
Túi Phi Phong Đại Thánh 1 Khóa, 3 ngày
Túi Phi Phong Siêu Thần  1 Khóa, 3 ngày
Túi Phi Phong Trấn Thiên 1 Khóa, 3 ngày

Nay xin thông báo để nhân sĩ kịp thời nắm rõ. Chân thành cáo lỗi và mong quý nhân sĩ cảm thông cho những bất tiện nêu trên. Nếu có thắc mắc, nhân sĩ vui lòng liên hệ ngay đến trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 VNĐ/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.