Tin Tức

Khám phá vật phẩm mới Tương Phùng Lệnh siêu hấp dẫn!

Quý nhân sĩ Kiếm Thế thân mến,

Trong tháng 06 này, Kỳ Trân Các sẽ cho ra mắt vật phẩm mới Tương Phùng Lệnh siêu hấp dẫn và tính năng đổi Cờ Quân Công nhận thưởng mới lạ. Hãy cùng Bổn Trang tìm hiểu ngay sau đây:

Thời gian mở tính năng

 • Dự kiến: 15h00 ngày 16/06/2017.

Cách sở hữu

 • Mua tại Kỳ Trân Các với giá 4.000 Đồng.

Phần thưởng miễn phí

Phần thưởng
01 Băng Cơ Ngọc Liên (khóa, 30 ngày)
03 Túi Thiên Tàm (24 ô, khóa, vĩnh viễn)
200.000 Đồng khóa
300.000.000 Bạc khóa
05 Dây Thanh Ti (khóa, 30 ngày)
01 Phiên Vũ (khóa, 30 ngày)
Bộ trang bị 4% đã cường hóa 12 (tùy chọn môn phái)

Nội dung chi tiết

Tham gia hoạt động nhận Cờ Quân Công
 • Tất cả cờ quân công nhận được đều ở trạng thái khóa.
 • Yêu cần chứng thực Bạch Ngân trở lên để tham gia.
Hoạt độngBạch NgânHoàng KimKim Long
Tinh Hoạt Lực 1 2 4
Tăng độ thân mật pet 1 2 4
Tiêu Dao Cốc 1 2 4
Vượt ải Tàng Bảo Đồ 1 lần 1 2 4
Tham gia Bạch Hổ Đường 1 2 4
Tiêu diệt 1 boss Thế Giới 2 4 8
Hoàn thành 1 trận Mông Cổ Tây Hạ 2 4 8
Hoàn thành nhiệm vụ nghĩa quân 10 lần 1 2 4
Hoàn thành nhiệm vụ truy nã 6 lần 1 2 4
Hoàn thành nhiệm vụ Quân Doanh 1 2 4
Hoàn thành nhiệm vụ Hiệp khách 1 2 4
Đổi Cờ Quân Công không khóa
 • Người chơi đem Cờ quân công (khóa) + Xu cổ đến NPC để đổi sang Cờ không khóa .
 • Xu cổ bán trên Kỳ Trân Các với giá 40 đồng.
 • Công thức đổi: 5 Cờ quân công (khóa) + 1 Xu cổ = 5 Cờ quân công (không khóa)
 •  Lưu ý: Quý nhân sĩ vui lòng cất Cờ quân công không khóa vào trong kho trước khi tiến hành thao tác đổi. Trường hợp bị trừ nhầm số cờ quân công không khóa, chúng tôi sẽ từ chối hỗ trợ.
Phần thưởng miễn phí hàng ngày
 • Nhân vật có đẳng cấp từ 60 trở lên, đăng nhập mỗi ngày nhận được các phần thưởng sau:
  Phần thưởng
  1 Chiến Thư Du Long
  10,000 đồng khóa
Dùng Cờ quân công đổi vật phẩm
Phần thưởngSố lượngCờ quân công tiêu haoGhi chú

Điểm Quy Nguyên Lệnh

12000 500 Nhận 1 lần duy nhất

Cấp độ 162

  162 500
 • Chỉ người chơi có cấp độ nhỏ hơn 162 mới có thể nhận 1 lần duy nhất.
 • (Phải nhận điểm Quy Nguyên trước mới có thể nhận thưởng thăng cấp)

Danh vọng Áo Kim Long

  1 80 Tiêu hao 8 Cờ quân công, mỗi ngày nhận 1 lần, mỗi lần nhận 54.400 điểm, tối đa 10 lần

Danh vọng Phù Kim Long

1 80 Tiêu hao 8 Cờ quân công, mỗi ngày nhận 1 lần, mỗi lần nhận 3.360 điểm, tối đa 10 lần

Danh vọng Tay Kim Long

1 120 Tiêu hao 12 Cờ Quân Công, mỗi ngày nhận 1 lần, mỗi lần nhận 2.100 điểm, nhận tối đa 10 lần.

Danh vọng Lưng Kim Long

1 120 Tiêu hao 12 Cờ Quân Công, mỗi ngày nhận 1 lần, mỗi lần nhận 700 điểm, nhận tối đa 10 lần

Danh vọng Giày Kim Long

1 80 Tiêu hao 8 Cờ quân công, mỗi ngày nhận 1 lần, mỗi lần nhận 350 điểm, tối đa 10 lần

Danh vọng Liên Kim Long

1 120 Tiêu hao 12 Cờ Quân Công, mỗi ngày nhận 1 lần, mỗi lần nhận 3.500 điểm, nhận tối đa 10 lần

Danh vọng Nhẫn Kim Long

1 80 Tiêu hao 8 Cờ quân công, mỗi ngày nhận 1 lần, mỗi lần nhận 2.940 điểm, tối đa 10 lần

Danh vọng Bội Kim Long

1 80 Tiêu hao 8 Cờ quân công, mỗi ngày nhận 1 lần, mỗi lần nhận 3.440 điểm, tối đa 10 lần

Danh vọng vũ khí Tần Lăng 3

1 50 Tiêu hao 5 Cờ Công Trạng, mỗi ngày nhận 1 lần, mỗi lần 6.000 điểm, tối đa 10 lần

Danh vọng Tần Lăng Quan Phủ

1 80 Tiêu hao 8 Cờ quân công, mỗi ngày nhận 1 lần, mỗi lần nhận 1.200 điểm, tối đa 10 lần

Long Hồn Giám-Áo (cấp 1)
(khóa, vĩnh viễn)

200 150 Tiêu hao 15 Cờ quân công, mỗi ngày nhận 1 lần, mỗi lần nhận 20 điểm, tối đa 10 lần

Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 1)
(khóa, vĩnh viễn)

300 200 Tiêu hao 20 Cờ quân công, mỗi ngày nhận 1 lần, mỗi lần nhận 30 điểm, tối đa 10 lần

Long Hồn Giám-Phù (cấp 1)
(khóa, vĩnh viễn)

300 200 Tiêu hao 20 Cờ quân công, mỗi ngày nhận 1 lần, mỗi lần nhận 30 điểm, tối đa 10 lần

Khoan Kim Cương

25 10 Tiêu hao 2 Cờ quân công, mỗi ngày nhận 1 lần, 1 lần nhận 5 cái, tối đa 5 lần

Tìm Ngựa-Mảnh

5 5 Tiêu hao 1 Cờ quân công, mỗi ngày nhận 1 lần, 1 lần nhận 1 cái, tối đa 5 lần

Tinh phách cấp 2

300 30 Tiêu hao 1 Cờ quân công, mỗi ngày nhận 1 lần, 1 lần nhận 10 cái, tối đa 30 lần

Rương Mảnh Bí Bảo

600 150 Tiêu hao 5 Cờ Quân công, mỗi ngày nhận 1 lần, mỗi lần 20 cái, tối đa 30 lần

Tinh Hoa Thần Sa

60 30 Tiêu hao 1 Cờ quân công, mỗi ngày nhận 1 lần, mỗi lần 2 cái, tối đa 30 lần

Sao Đồng

300 60 Tiêu hao 2 Cờ quân công, mỗi ngày nhận 1 lần, mỗi lần 10 cái, tối đa 30 lần

Sao Bạc

  30 150 Tiêu hao 5 Cờ quân công, mỗi ngày nhận 1 lần, mỗi lần 1 cái, tối đa 30 lần

Trục Cuốn Công Trạng

  120 30 Tiêu hao 1 Cờ quân công, mỗi ngày nhận 1 lần, mỗi lần 4 cái, tối đa 30 lần

Cổ Thiết Huy

30 90 Tiêu hao 3 Cờ quân công, mỗi ngày nhận 1 lần, mỗi lần 1 cái, tối đa 30 lần

Rương Bảo Thạch cấp 6

5 1.500 Tiêu hao 300 Cờ quân công, mỗi ngày nhận 1 lần, mỗi lần 1 cái, tối đa 5 lần

Ngũ Hành Hồn Thạch

150.000 150 Tiêu hao 5 Cờ quân công, mỗi ngày nhận 1 lần, mỗi lần 5.000 cái, tối đa 30 lần

Túi Phi Phong Đại Thánh

5 200 Tiêu hao 40 Cờ quân công, mỗi ngày nhận 1 lần, mỗi lần 1 cái, tối đa 5 lần

Rương Chân Nguyên Cao

150 60 Tiêu hao 2 Cờ quân công, mỗi ngày nhận 1 lần, mỗi lần 5 cái, tối đa 30 lần

Túi Chiến Tích Thanh Đồng

1 30 Tiêu hao 30 Cờ quân công, nhận 1 lần duy nhất

Long Văn Ngân Tệ

300 30 Tiêu hao 1 Cờ quân công, mỗi ngày nhận 1 lần, mỗi lần 10 cái, tối đa 30 lần

Quyển Kỹ Năng Khai Sáng (cấp 145)

1 30 Tiêu hao 30 Cờ quân công, nhận 1 lần duy nhất

Quyển Kỹ Năng Sơ Thành (Cấp 155)

1 100 Tiêu hao 100 Cờ quân công, nhận 1 lần duy nhất

Đơn Tâm Chiến Y

1 20 Tiêu hao 20 Cờ quân công, nhận 1 lần duy nhất

Đơn Tâm Chi Giới

1 20 Tiêu hao 20 Cờ quân công, nhận 1 lần duy nhất

Đơn Tâm Hộ Uyển

1 20 Tiêu hao 20 Cờ quân công, nhận 1 lần duy nhất

Đơn Tâm Chi Nhẫn

1 100 Tiêu hao 100 Cờ quân công, nhận 1 lần duy nhất

Đơn Tâm Hộ Thân Phù

1 100 Tiêu hao 100 Cờ quân công, nhận 1 lần duy nhất

Bích Huyết Thúc Yêu

1 200 Tiêu hao 200 Cờ quân công, nhận 1 lần duy nhất

Bích Huyết Liên

1 250 Tiêu hao 250 Cờ quân công, nhận 1 lần duy nhất

Yến Tiểu Lâu

1 10 Tiêu hao 10 Cờ quân công, nhận 1 lần duy nhất

Yến Tiểu Thanh

1 30 Tiêu hao 30 Cờ quân công, nhận 1 lần duy nhất

Vô Thượng Tinh Hoa

30 60 Tiêu hao 2 Cờ quân công, mỗi ngày nhận 1 lần, mỗi lần 1 cái, tối đa 30 lần

Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành (Rương)

30 30 Tiêu hao 1 Cờ quân công, mỗi ngày nhận 1 lần, mỗi lần 1 cái, tối đa 30 lần