Tin Tức

Phúc Lợi Nạp Thẻ tháng 01/2020 - xem ngay!

Quý nhân sĩ Kiếm Thế thân mến!

Sự kiện Phúc Lợi Nạp Thẻ cũng sẽ được tiếp tục trong tháng 01/2020 với hệ thống phần thưởng được điều chỉnh đặc biệt hấp dẫn, đây là cơ hội để quý nhân sĩ tăng tiến sức mạnh cho bản thân. Đừng bỏ lỡ!

Lưu ý

 • Sự kiện không áp dụng cho cụm máy chủ Hẹn Ước.

Thời gian & đối tượng tham gia

 • Thời gian tham gia: Từ 00h00 ngày 10/01 đến 23h59 ngày 31/01/2020.
 • Đối tượng tham gia: Tất cả nhân sĩ Kiếm Thế có nạp Zing Xu và chuyển đổi thành Đồng Kiếm Thế trong thời gian diễn ra sự kiện.
 • Thời gian nhận thưởng: Từ 16h00 ngày 05/02/2020 đến 23h00 ngày 12/2/2020.
 • Nơi nhận thưởng: NPC Lễ Quan tại các thành thị.

Công thức đổi Mảnh Độc Cô Kiếm

100 Hồn Tiểu Na đổi 1 Yến Tiểu Na

100 Hồn Tiểu Na đổi 1 Mảnh Độc Cô Kiếm

Cách thức tham gia

Trong thời gian diễn ra sự kiện, dựa vào số lượng Zing Xu nạp trong game, nhân sĩ sẽ nhận được danh hiệu Phúc Lợi (hạn sử dụng 1 tuần) theo các mốc như sau:

Mốc quy đổiDanh hiệuSố Zing Xu nạp
1 Phúc Lợi 1 500
2 Phúc Lợi 2 1.000
3 Phúc Lợi 3 3.000
4 Phúc Lợi 4 5.000
5 Phúc Lợi 5 10.000
6 Phúc Lợi 6 20.000
7 Phúc Lợi 7 100.000
8 Phúc Lợi 8 200.000
9 Phúc Lợi 9 400.000
10 Phúc Lợi 10 600.000

Phần thưởng

 • Từ 16h00 ngày 05/01/2020 đến 23h00 ngày 12/01/2020, nếu đạt được danh hiệu Phúc Lợi (mốc quy đổi Đồng) theo quy định, nhân sĩ có thể đến NPC Lễ Quan để nhận các phần thưởng hấp dẫn.
 • Một số lưu ý:
  • Nhân sĩ phải có chứng thực (thấp nhất là Thanh Đồng) mới có thể nhận thưởng.
  • Nhân sĩ đạt mốc cao hơn có thể nhận thưởng tất cả các mốc thấp hơn (trừ phần thưởng Phi Phong).
  • Nhân sĩ chỉ được chọn 1 trong các phần thưởng ở mỗi mốc Phúc Lợi từ 1 đến 5.
  • Mốc 6 sẽ nhận được 1 phần thưởng cố định và 1 phần thưởng tùy chọn.
  • Riêng mốc 7 trở lên được nhận tất cả phần thưởng.
  • Phần thưởng mỗi mốc Phúc Lợi chỉ nhận 01 lần duy nhất.
Mốc Phúc LợiPhần thưởng
Phúc Lợi 1

Nhận 50 triệu kinh nghiệm và chọn 1 trong các phần thưởng sau:

 • 05 Thần Sa Kình Tiếu Dẫn cấp 4 (không khóa, 35 ngày)
 • 15 Rương Thiên Địa (không khóa, vĩnh viễn)
 • 20 Điểm Tu Vi
Phúc Lợi 2

Nhận 70 triệu kinh nghiệm và chọn 1 trong các phần thưởng sau:

 • 07 Thần Sa Kình Tiếu Dẫn cấp 4 (không khóa, 35 ngày)
 • 20 Rương Thiên Địa (không khóa, vĩnh viễn)
 • 25 Điểm Tu Vi
Phúc Lợi 3

Nhận 100 triệu kinh nghiệm và chọn 1 trong các phần thưởng sau:

 • 10 Thần Sa Kình Tiếu Dẫn cấp 4 (không khóa, 35 ngày)
 • 05 Kinh Nghiệm Bảo Rương (không khóa, vĩnh viễn)
 • 25 Rương Thiên Địa (không khóa, vĩnh viễn)
 • 35 Điểm Tu Vi
Phúc Lợi 4

Nhận 200 triệu kinh nghiệm và chọn 1 trong các phần thưởng sau:

 • 15 Thần Sa Kình Tiếu Dẫn cấp 4 (không khóa, 35 ngày)
 • 50 Sao Đỏ (không khóa, vĩnh viễn)
 • 20 Kinh Nghiệm Bảo Rương (không khóa, vĩnh viễn)
 • 25 Rương Thiên Địa (không khóa, vĩnh viễn)
 • 50 Điểm Tu Vi
Phúc Lợi 5

Nhận 300 triệu kinh nghiệm và chọn 1 trong các phần thưởng sau:

 • 20 Thần Sa Kình Tiếu Dẫn cấp 4 (không khóa, 35 ngày)
 • 60 Sao Đỏ (không khóa, vĩnh viễn)
 • 20 Kinh Nghiệm Bảo Rương (không khóa, vĩnh viễn)
 • 30 Rương Thiên Địa (không khóa, vĩnh viễn)
 • 02 Rương Tu Vi (không khóa, vĩnh viễn)
 • 70 Điểm Tu Vi
 • 03 Hồn Tiểu Na (khóa, vĩnh viễn)
Phúc Lợi 6

Nhận 400 triệu kinh nghiệm và chọn nhận thêm 1 trong các phần thưởng sau:

 • 25 Thần Sa Kình Tiếu Dẫn cấp 4 (không khóa, 35 ngày)
 • 80 Sao Đỏ (không khóa, vĩnh viễn)
 • 35 Kinh Nghiệm Bảo Rương (không khóa, vĩnh viễn)
 • 35 Rương Thiên Địa (không khóa, vĩnh viễn)
 • 03 Rương Tu Vi (không khóa, vĩnh viễn)
 • 100 Điểm Tu Vi
 • 03 Hồn Tiểu Na (khóa, vĩnh viễn)
Phúc Lợi 7

Nhận 700 triệu kinh nghiệm và tất cả các phần thưởng sau:

 • 40 Thần Sa - Kình Tiếu Dẫn cấp 4 (không khóa, 35 ngày)
 • 100 Rương Thiên Địa (không khóa, vĩnh viễn)
 • 180 Điểm Tu Vi
 • 02 Bí Kíp Kỹ Năng Đồng Hành - Siêu (không khóa, vĩnh viễn)
 • 15 Thần Sa - Thiên Địa Dẫn cấp 5 (không khóa, 35 ngày)
 • 10 Hồn Tiểu Na (không khóa, vĩnh viễn)
 • 10 Rương Tu Vi (không khóa, vĩnh viễn)
 • 30 Rương Thiên Địa (không khóa, vĩnh viễn)
 • 500 Hàn Thiên Thúy Ngọc - phòng cụ (không khóa, vĩnh viễn)
 • 500 Hàn Thiên Thúy Ngọc - trang sức (không khóa, vĩnh viễn)
Phúc Lợi 8

Nhận 1 tỷ kinh nghiệm và tất cả các phần thưởng sau:

 • 40 Thần Sa - Kình Tiếu Dẫn cấp 4 (không khóa, 35 ngày)
 • 150 Rương Thiên Địa (không khóa, vĩnh viễn)
 • 20 Rương Tu Vi (không khóa, vĩnh viễn)
 • 300 Điểm Tu Vi
 • 1.000 Vũ Hoa Thạch (không khóa, vĩnh viễn)
 • 20 Thần Sa Thiên Địa Dẫn - cấp 5 (không khóa, 35 ngày)
 • 10 Hồn Tiểu Na (không khóa, vĩnh viễn)
 • 700 Hàn Thiên Thúy Ngọc - trang sức (không khóa, vĩnh viễn)
 • 700 Hàn Thiên Thúy Ngọc - phòng cụ(không khóa, vĩnh viễn)
 • 500 Hàn Thiên Thúy Ngọc - vũ khí (không khóa, vĩnh viễn)
 • 50 Long Đằng Hạng Liên Đồ (không khóa, vĩnh viễn)
Phúc Lợi 9

Nhận 1 tỷ kinh nghiệm và tất cả các phần thưởng sau:

 • 50 Thần Sa - Kình Tiếu Dẫn cấp 4 (không khóa, 35 ngày)
 • 15 Hồn Tiểu Na (không khóa, vĩnh viễn)
 • 200 Rương Thiên Địa (không khóa, vĩnh viễn)
 • 25 Rương Tu Vi (không khóa, vĩnh viễn)
 • 400 Điểm Tu Vi
 • 60 Kinh Nghiệm Bảo Rương (không khóa, vĩnh viễn)
 • 40 Thần Sa Thiên Địa Dẫn - cấp 5 (không khóa, 35 ngày)
 • 1.500 Hàn Thiên Thúy Ngọc - phòng cụ (không khóa, vĩnh viễn)
 • 1.500 Hàn Thiên Thúy Ngọc - trang sức (không khóa, vĩnh viễn)
 • 150 Long Đằng Hạng Liên Đồ (không khóa, vĩnh viễn)
 • 400 Bích Long Bảo Châu (không khóa, vĩnh viễn)
Phúc Lợi 10

Nhận 1 tỷ kinh nghiệm và tất cả các phần thưởng sau:

 • 60 Thần Sa - Kình Tiếu Dẫn cấp 4 (không khóa, 35 ngày)
 • 20 Hồn Tiểu Na (không khóa, vĩnh viễn)
 • 250 Rương Thiên Địa (không khóa, vĩnh viễn)
 • 30 Rương Tu Vi (không khóa, vĩnh viễn)
 • 500 Điểm Tu Vi
 • 80 Kinh Nghiệm Bảo Rương (không khóa, vĩnh viễn)
 • 50 Thần Sa Thiên Địa Dẫn - cấp 5 (không khóa, 35 ngày)
 • 2.000 Hàn Thiên Thúy Ngọc - phòng cụ (không khóa, vĩnh viễn)
 • 2.000 Hàn Thiên Thúy Ngọc - trang sức (không khóa, vĩnh viễn)
 • 300 Long Đằng Hạng Liên Đồ (không khóa, vĩnh viễn)
 • 700 Bích Long Bảo Châu (không khóa, vĩnh viễn)
 • Hồn Tiểu Na: Thu thập đủ 100 cái sẽ đổi được Bạn đồng hành Yến Tiểu Na (khóa, vĩnh viễn) hoặc Mảnh Độc Cô Kiếm
Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558(2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.