Tin Tức

07/05: Khai mở phó bản Thần Trùng Trấn

Sử sách có ghi rằng, Thần Trùng Trấn vốn là một di tích thần bí nơi chiến tuyến Mông Cổ Tây Hạ. Theo các tiền bối, nơi đây như chợ phiên ở biên cương, tốt xấu lẫn lộn, tiểu thương kinh doanh nhiều loại trân bảo kỳ vật. Nhưng cũng có cao nhân nhận định, đây là nơi ma đạo hoành hành, hút thần khí của các bậc kỳ tài võ học hòng luyện thành tuyệt kỹ ma pháp, chờ ngày hùng bá thiên hạ... Những ý kiến bất đồng đang gây nên những cuộc tranh luận khắp các tửu quán trà lâu, khiến quần hùng quyết tâm truy tìm sự thật...

Giới thiệu

 • Thời gian kích hoạt tính năng: Sau bảo trì ngày 07/05/2013.
 • Thời gian tham gia phó bản Thần Trùng Trấn là 90 phút.
 • Nhân sĩ có thể tham gia phó bản 02 lần/tuần.

Kiếm Thế

Điều kiện tham gia

Hình ảnh Ghi chú

Kiếm Thế

 • Vị trí: Thành Phượng Tường --> Mê Cung Sa Mạc --> Ngột Lạt Hải Thành (230,243).
 • Chức năng: Đội trưởng đối thoại với NPC Bà Lão để nhận nhiệm vụ Thần Trùng Tích Xưa.
 • Điều kiện tham gia:
  • Uy Danh Gia Tộc của tổ đội phải thuộc Top 200 và Uy Danh của nhân sĩ thuộc Top 3.000.
  • Nhân sĩ phải có Tích Si Tỏa - Thần Trùng Trấn trong hành trang.

Kiếm Thế

Kiếm Thế

Kiếm Thế

 • Điều kiện nhận Tích Si Tỏa - Thần Trùng Trấn:
  • Uy Danh Gia Tộc thuộc Top 200.
  • Uy Danh của nhân sĩ phải thuộc Top 3.000.
 • Nơi nhận: NPC Bà Lão tại Ngột Lạt Hải Thành (230,243).
 • Thời gian nhận: Sau 12h00 thứ Ba hàng tuần.
 • Lưu ý:
  • Mỗi lần nhận được 02 Tích Si Tỏa - Thần Trùng Trấn.
  • Tích Si Tỏa - Thần Trùng Trấn có hạn sử dụng kể từ lúc nhận đến trước thứ Ba tuần sau.

Cách thức tham gia

Hình ảnh Ghi chú

Kiếm Thế

 • Tổ đội đến Ngột Lạt Hải Thành (230,243), đội trưởng đối thoại với NPC Bà Lão để nhận nhiệm vụ Thần Trùng Tích Xưa.
 • Sau đó đội trưởng mở Thần Trùng Trấn, các thành viên trong đội phải có Tích Si Tỏa - Thần Trùng Trấn mới có thể vào phó bản.
 • Thần Trùng Trấn có tất cả 05 ải.
Ải 01: Tiêu diệt Xích Hầu
Hình ảnh Ghi chú

Kiếm Thế

 • Điều kiện qua ải: Tiêu diệt hết quái Trinh Sát dọc đường đi.
 • Dọc đường đi có một số Kiếm Môn cản đường, phải có nhân sĩ giẫm lên đóm lửa (vị trí ngẫu nhiên) trên mặt đất để mở Kiếm Môn.
 • Nếu Kiếm Môn chưa mở mà có nhân sĩ xông qua Kiếm Môn thì quái sẽ xuất hiện ngày càng nhiều và sức mạnh quái cũng tăng đáng kể.
Ải 02: Tiêu diệt Mộc Đạc Lạc
Hình ảnh Ghi chú

Kiếm Thế

Kiếm Thế

Kiếm Thế

 • Điều kiện qua ải: Tiêu diệt Boss Mộc Đạc Lạc.
 • Thành viên trong tổ đội đối thoại với NPC Cô Nương Đi Đường để mở Boss Mộc Đạc Lạc.
 • NPC Dân Thường sẽ xuất hiện ngẫu nhiên trong quá trình chiến đấu. Nếu tiêu diệt nhầm NPC Dân Thường sẽ khiến đồng đội tử vong.
Ải 03: Tinh Hà Dị Thú
Hình ảnh Ghi chú

Kiếm Thế

 • Điều kiện qua ải: Tiêu diệt Tinh Hà Dị Thú.
 • Sau khi đánh bại Mộc Đạc Lạc, tổ đội và Mộc Đạc Lạc tiếp tục lên đường sẽ nhìn thấy Tinh Hà Dị Thú.
Ải 04: Cửu Thế Tinh Bàn
Hình ảnh Ghi chú

Kiếm Thế

Kiếm Thế

Kiếm Thế

Kiếm Thế

Kiếm Thế

 • Điều kiện qua ải: Đánh bại Phong Hựu Cư Sĩ và hộ tống đến địa điểm chỉ định.
 • Sau khi tiêu diệt dị thú tiếp tục tiến về phía trước, đối thoại với NPC Phong Tụ Cư Sĩ, trên mặt đất xuất hiện 5 ngọn đèn, nhân sĩ phải nhớ kỹ vị trí của 5 ngọn đèn này.
 • Sau vài giây, trên mặt đất sẽ xuất hiện rất nhiều đèn, phải tìm và mở đúng 5 ngọn đèn xuất hiện lúc nãy thì sẽ gọi ra được Phong Hựu Cư Sĩ.
 • Khi mở đèn, nếu mở sai quá 3 lần thì sẽ đối thoại lại NPC Phong Tụ Cư Sĩ và mở lại từ đầu. Trong quá trình mở đèn sẽ có quái xuất hiện cản trở, phải nhanh chóng tiêu diệt quái mới có thể tiếp tục mở, nếu không quái sẽ xuất hiện ngày càng nhiều, không thể mở được.
 • Sau khi Phong Hựu Cư Sĩ bị tiêu diệt, phải mở lại 05 ngọn đèn khác một lần nữa.
 • Sau khi mở đèn sẽ có nhiều quái nhỏ xuất hiện, lúc này không cần chiến đấu, có Cư Sĩ đích thân giải quyết. Sau đó tổ đội hộ tống Cư Sĩ về Thần Trùng Trấn, trên đường gặp Boss Thủ Lĩnh Truy Binh cản trở, phải tiêu diệt Boss này mới có thể tiếp tục lên đường.
Ải 05: Thác Đác Phù Anh
Hình ảnh Ghi chú

Kiếm Thế

Kiếm Thế

 • Điều kiện qua ải: Tiêu diệt Boss Thác Đác Phù Anh.
 • Khi sinh lực của Boss Thác Đác Phù Anh còn dưới 50%, Boss sẽ tung các chiêu thức với sát thương cực mạnh. Mỗi chiêu thức có một phương pháp hóa giải tương ứng.

Phần thưởng

Rương Bạc
 • Mỗi lần qua ải sẽ xuất hiện Rương Bạc trên mặt đất. Các thành viên trong tổ đội tập trung xung quanh Rương Bạc. Khi đó một thành viên bất kỳ trong đội mở Rương Bạc để tiếp tục sang ải tiếp theo. Số người trong tổ đội càng nhiều thì phần thưởng nhận được càng cao.
 • Mở Rương Bạc, nhân sĩ sẽ nhận được các vật phẩm (ngẫu nhiên số lượng và loại vật phẩm) sau:
Phần thưởng
Bạc khóa
Kinh nghiệm
Huyền tinh cấp cao (từ cấp 06 - 11)
Mảnh nguyên liệu Long Hồn Giám
Quy Nguyên Lệnh
Hoàn thành nhiệm vụ Thần Trùng Tích Xưa
 • Sau khi vượt qua tất cả các ải, hoàn thành nhiệm vụ Thần Trùng Tích Xưa, tổ đội tìm NPC Vân Du Tăng Nhân (tại các thành thị) trả nhiệm vụ sẽ nhận được Hộp Lung Linh Mạ Vàng.

Kiếm Thế

 • Mở Hộp Lung Linh Mạ Vàng sẽ xuất hiện 02 dòng chọn:
  • Lung Linh Bảo Hạp Ngân - Miễn phí.
  • Lung Linh Bảo Hạp Kim - Tiêu hao 100 Đồng.
 • Mở Lung Linh Bảo Hạp Ngân, đồng đạo sẽ nhận ngẫu nhiên 01 trong các vật phẩm sau:
Phần thưởng
01 Mảnh Long Hồn Giám Áo (cấp 1)
01 Mảnh Long Hồn Giám Nhẫn (cấp 1)
01 Mảnh Long Hồn Giám Phù (cấp 1)
01 Mảnh Long Hồn Giám Áo (cấp 2)
01 Mảnh Long Hồn Giám Nhẫn (cấp 2)
01 Mảnh Long Hồn Giám Phù (cấp 2)
01 Mảnh Long Hồn Giám Áo (cấp 3)
01 Mảnh Long Hồn Giám Nhẫn (cấp 3)
01 Mảnh Long Hồn Giám Phù (cấp 3)
 • Mở Lung Linh Bảo Hạp Kim, đồng đạo sẽ nhận ngẫu nhiên 01 trong các vật phẩm sau:
Phần thưởng
01 Long Hồn Giám Áo (cấp 1)
01 Long Hồn Giám Phù (cấp 1)
01 Long Hồn Giám Nhẫn (cấp 1)
01 Long Hồn Giám Áo (cấp 2)
01 Long Hồn Giám Phù (cấp 2)
01 Long Hồn Giám Nhẫn (cấp 2)
01 Long Hồn Giám Áo (cấp 3)
01 Long Hồn Giám Phù (cấp 3)
01 Long Hồn Giám Nhẫn (cấp 3)

Lưu ý

Tất cả phần thưởng đều mang tính chất khóa và không hạn sử dụng (ngoại trừ Long Hồn Giám là không khóa và không hạn sử dụng).