Cẩm nang

Bạch Hổ Đường Liên Server

Từ ngày 20/08/2012, đấu trường Bạch Hổ Đường Liên Server sẽ chính thức khai mở. Tham gia tính năng, đồng đạo có dịp tỷ võ cùng hào kiệt tứ phương dưới màu áo "server" và cơ hội nhận những phần thưởng hấp dẫn.

Thời gian và đối tượng tham gia

 • Kích hoạt: Từ ngày 20/08/2012.
 • Tham gia thi đấu: Lúc 13h50 - 14h30 và 20h20 - 21h00 vào thứ Hai, Ba, Tư hàng tuần.
 • Đối tượng tham gia:
  • Nhân vật có đẳng cấp 100 trở lên và đã gia nhập Bang Hội.
  • Có Phi Phong Ngự Không (cấp 05) trở lên.
  • Bạc khóa liên server đạt 01 vạn.
  • Có điểm Tài Phú thuộc top 300 hoặc điểm Uy Danh Giang Hồ thuộc Top 500 ở máy chủ mới có thể tham gia.
 • Lưu ý:
  • Tính năng Bạch Hổ Đường Liên Server sẽ được kích hoạt sau 70 ngày kể từ khi khai mở máy chủ.
  • Ở mỗi trận, tham gia tối đa 100 người/ máy chủ.

NPC liên quan

Hình ảnhGhi chú
Kiếm Thế
 • Vị trí: Tại thất đại thành thị.
 • Chức năng:
  • Báo danh Bạch Hổ Đường Liên Server.
  • Nhận phần thưởng và xem điểm tích lũy Bạch Hổ Đường Liên Server.
Kiếm Thế
 • Vị trí: Sảnh ngoài mật thất Bạch Hổ Đường Liên Server.
 • Chức năng:
  • Bán các loại thuốc hỗ trợ chiến đấu.
  • Thiết lập lại kỹ năng.
Kiếm Thế
 • Vị trí: Sảnh ngoài mật thất Bạch Hổ Đường Liên Server.
 • Chức năng: Đưa nhân vật trở về máy chủ của mình.

Cách thức báo danh tham gia

Hình ảnhGhi chú
Kiếm Thế

Nhân vật báo danh tham gia Bạch Hổ Đường Liên Server tại NPC Hộ Vệ Bạch Hổ Đường tại thất đại thành thị.

Kiếm Thế
 • Báo danh thành công, nhân vật sẽ vào sảnh ngoài mật thất Bạch Hổ Đường Liên Server.
 • 01 sảnh tương ứng với 01 máy chủ.
Kiếm Thế

Nhân vật khi chưa đạt cấp 130 khi vào sảnh ngoài mật thất Bạch Hổ Đường Liên Server sẽ tự động thăng lên cấp 130.

Kiếm Thế

Kiếm Thế

 • Thời gian ở sảnh ngoài mật thất Bạch Hổ Đường Liên Server sẽ duy trì 10 phút sau khi báo danh.
 • Trong thời gian này, nhân vật có thể mua máu và thiết lập lại kỹ năng tại NPC Đường Chủ Bạch Hổ Đường - Bạch Văn Thắng.

Lưu ý

 • Nhân vật khi vào Bạch Hổ Đường Liên Server sẽ mất hết trang bị và Bạc trong túi hành trang. Loại tiền tệ sử dụng trong Bạch Hổ Đường Liên Server và Bạc khóa liên server.
 • Nếu không đủ Bạc khóa liên server để tham gia tính năng, khi báo danh hệ thống sẽ hiển thông báo nhắc nhở mua Bạc khóa liên server.
 • Sảnh ngoài mật thất Bạch Hổ Đường Liên Server là khu an toàn nên nhân vật không thể PK và tổ đội.