Cẩm nang

Chính Tuyến

Hệ thống nhiệm vụ chính tuyến dựa vào cốt truyện của game Kiếm Thế. Với nhiều mẩu truyện, tích xưa hấp dẫn, hứa hẹn sẽ đưa quý đồng đạo từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Nhận nhiệm vụ & giao nhiệm vụ

Kiếm Thế

Tìm NPC & địa điểm thực thi

Kiếm Thế