Cẩm nang

Hệ thống tiền tệ

Bên cạnh thực lực hơn người, võ công thâm hậu thì nhân sĩ còn cần đến những loại tiền tệ hộ thân, giao dịch, mưu cầu kỳ bảo. Ngoài việc tham gia đánh quái, làm nhiệm vụ thì đồ do chính nhân sĩ chế tạo bán ra cũng nhận được Bạc khóa và Bạc.

Trong Kiếm Thế có 4 loại tiền tệ thông hành: Bạc, Bạc khóa, Đồng Đồng khóa.

Ghi chúBạcBạc khóaĐồngĐồng khóa
Có thể nhận từ đâu? Trong quá trình làm nhiệm vụ, hay săn boss đồng đạo có thể nhận Bạc. Trong quá trình làm nhiệm vụ , hay mỏ Túi Hoàng Kim (ngẫu nhiên) đồng đạo sẽ nhận được Bạc khóa. Để có ngân lượng Đồng, nhân sĩ võ lâm có thể Nạp thẻ từ pay.zing.vn
  • Phát lương.
  • Tham gia từ điển Kiếm Thế.
Mua vật phẩm x x x
Mua vật phẩm Kỳ Trân Các x x
Có thể giao dịch x x
Dùng để ép đồ x x