Phần thưởng

06-09-19

Tham gia sự kiện siêu hấp dẫn Bách Bảo Rương quý bằng hữu sẽ có cơ hội sở hữu những phần thưởng giá trị sau đây:

Hệ Thống Rương Thưởng

Lưu ý

  • Chương trình Bách Bảo Rương sẽ kết thúc vào lúc 23h00 ngày 30/09/2019.
  • Các Rương và Code phần thưởng của chương trình sẽ không sử dụng được sau 23h00 ngày 30/09/2019.

Phần thưởng cụm Hẹn Ước

Chỉ áp dụng cụm máy chủ Hẹn Ước
Vật phẩmSố lần sử dụng tối đaGhi chú
BBR-Rương Hắc Thiết Không giới hạn Sử dụng tối đa/nhân vật/sự kiện
BBR-Rương Thanh Đồng Không giới hạn
BBR-Rương Bạch Ngân Không giới hạn
BBR-Rương Hoàng Kim Không giới hạn
BBR-Rương Kim Long 500
BBR-Bạch Kim 300
BBR-Tử Kim 200
BBR-Phỉ Thúy 100
BBR-Bách Bảo Rương Không giới hạn
BBR-Rương Hắc Thiết
Vật phẩmSố lượngTính chất
EXP 300.000 ---
Bạc Khóa 5.000 ---
BBR-Rương Thanh Đồng
Vật phẩmSố lượngTính chất
EXP 500.000 ---
Đồng khóa 100 ---
BBR-Rương Bạch Ngân
Vật phẩmSố lượngTính chất
EXP 1.000.000 ---
Bạc Khóa 20.000 ---
BBR-Rương Hoàng Kim
Vật phẩmSố lượngTính chất
EXP 2.000.000 ---
Túi Phi Phong Sồ Phượng 7 ngày 1 Khóa 7 ngày
BBR-Rương Kim Long
Vật phẩmSố lượngTính chất
Thúy Ngọc Băng Tinh (Phòng cụ) 1 Khóa, Vĩnh Viễn
Phiên Vũ 7 ngày 1 Khóa, 7 ngày
BBR-Rương Bạch Kim
Vật phẩmSố lượngTính chất
Thúy Ngọc Băng Tinh (Trang sức) 1 Khóa, Vĩnh Viễn
Túi Phi phong Vô Song (7 ngày) 1 Khóa, 3 ngày
BBR-Rương Tử Kim
Vật phẩmSố lượngTính chất
Thúy Ngọc Băng Tinh (Vũ khí) 1 Khóa, Vĩnh Viễn
Quốc Sắc Thiên Hương/Định Quốc An Bang 1 Khóa, 7 ngày
BBR-Rương Phỉ Thúy
Vật phẩmSố lượngTính chất
Vũ Hoa Thạch 3 Khóa, Vĩnh Viễn
Cánh Tinh Linh (Nam/nữ) 3 ngày 1 Khóa, 3 ngày
BBR-Bách Bảo Rương
Vật phẩm ngẫu nhiênSố lượngTính chất
Kim Lân Thúc Yêu 1 Không Khóa, Vĩnh Viễn
Kim Lân Bội 1 Không Khóa, Vĩnh Viễn

Phần thưởng cụm Cao Thủ

BBR-Rương Hắc Thiết
Vật phẩmSố lượngTính chất
EXP 3.000.000 ---
Bạc khóa 50.000 ---
BBR-Rương Thanh Đồng
Vật phẩmSố lượngTính chất
EXP 5.000.000 ---
Đồng khóa 200 ---
BBR-Rương Bạch Ngân
Vật phẩmSố lượngTính chất
EXP 10.000.000 ---
Bạc 100.000 ---
BBR-Rương Hoàng Kim
Vật phẩmSố lượngTính chất
EXP 20.000.000 ---
Bạc 200.000 ---
BBR-Rương Kim Long
Vật phẩmSố lượngTính chất
Vũ Hoa Thạch 10 Không Khóa, Vĩnh Viễn
Quốc Sắc Thiên Hương/Định Quốc An Bang
(3 ngày)
1 Không Khóa, 3 ngày
BBR-Rương Bạch Kim
Vật phẩmSố lượngTính chất
Chân Linh Tẩy Luyện Đơn 10 Không Khóa, Vĩnh Viễn
Quốc Sắc Thiên Hương/Định Quốc An Bang
(3 ngày)
1 Không Khóa, 3 ngày
BBR-Rương Tử Kim
Vật phẩmSố lượngTính chất
Chân Khí Hoàn 150 Không Khóa, Vĩnh Viễn
Quốc Sắc Thiên Hương/Định Quốc An Bang
(7 ngày)
1 Không Khóa, 7 ngày
BBR-Rương Phỉ Thúy
Vật phẩmSố lượngTính chất
Chân Khí Hoàn 300 Không Khóa, Vĩnh Viễn
Cánh Tinh Linh (Nam/nữ) 3 ngày 1 Không Khóa, 3 ngày
BBR-Bách Bảo Rương
Vật phẩm ngẫu nhiênSố lượngTính chất
Long Đằng Thúc Yêu 1 Không Khóa, Vĩnh Viễn
Long Đằng Chi Liên 1 Không Khóa, Vĩnh Viễn