Về trang đầu

Cập Nhật Khác

04-09-19

Nhằm tối ưu hóa hệ thống, mang đến trải nghiệm chơi game tốt nhất cho quý bằng hữu, bản cập nhật lần này sẽ có một số điều chỉnh tính năng sau đây:

Thời gian kích hoạt

  • Sau bảo trì cho bản cập nhật mới.
  • Áp dụng cho cụm máy chủ Hẹn Ước.

Điều chỉnh giao diện Chứng Thực

  • Với mỗi loại chứng thực sẽ nhận được 01 rương phần thưởng tương ứng, hạn sử dụng 30 ngày.
  • Lưu ý: Quý nhân sĩ lựa chọn kỹ trước khi quyết định chứng thực. Khi đã nhận thưởng ở rương chứng thực thanh đồng, nhân sĩ sẽ không thể nhận lại phần thưởng của rương bạch ngân, hoàng kim.
  • Ví dụ:Nhân vật A chứng thực Bạch Ngân nhưng đã nhận thưởng hết, sau đó mới tiếp tục sử dụng chứng thực Hoàng Kim thì phần thưởng sẽ ko nhận lại được nữa.
Loại chứng thưcRương nhận được
Thanh Đồng
Bạch Ngân
Hoàng Kim
Kim Long
Phần thưởng Cụm Hẹn Ước
Cụm Hẹn Ước
Vật PhẩmThanh ĐồngBạch NgânHoàng KimNhận 1 lần duy nhất
 Quy Nguyên Lệnh  4 13 24 Nhận 1 lần duy nhất
 Thiên Niên Linh Quả  4 13 24 Nhận 1 lần duy nhất
 Tinh Phách Đặc Biệt Cấp 2  2 7 12 Nhận 1 lần duy nhất
 Bàn Thạch Phù Cấp 10  5 5 10 Nhận 1 lần duy nhất
 Đồng khóa  2.000 6.000 12.000 Nhận 1 lần duy nhất
 Vũ Hoa Thạch  5 15 30 Nhận 1 lần duy nhất
 Khổng Tước Đông Nam Phi (Tuần)  0 1 4 Nhận 1 lần duy nhất
 Hàn Thiên Thúy Ngọc (phòng cụ)  1 3 6 Nhận 1 lần duy nhất
 Hàn Thiên Thúy Ngọc (trang sức)  1 3 6 Nhận 1 lần duy nhất
 Hàn Thiên Thúy Ngọc (vũ khí)  0 3 6 Nhận 1 lần duy nhất
Phần thưởng Cụm Cao Thủ
Chứng thực Kim Long
Phần thưởngSố lượngTính chất, hạn sử dụngNhận 1 lần duy nhấtĐiều kiện
Túi Phi Phong Trấn Thiên - mở nhận Phi Phong Trấn Thiên 1 khóa, 7 ngày Nhận 1 lần duy nhất Yêu cầu 10 ô trống
Túi Quan Ấn/Trận Pháp - mở nhận 1 Quan Ấn Quốc Công 1 khóa, 7 ngày Nhận 1 lần duy nhất Yêu cầu 10 ô trống
Thương Viêm Bảo Điển (7 ngày) - mở nhận Thương Viêm Thất Thánh Đồ 1 Khóa 7 ngày Nhận 1 lần duy nhất Yêu cầu 10 ô trống
Diệt Thần Đơn (10 ngày) 1 khóa, 7 ngày Nhận 1 lần duy nhất Yêu cầu 10 ô trống
Hộ Tâm Đan (10 ngày) 1 khóa, 7 ngày Nhận 1 lần duy nhất Yêu cầu 10 ô trống
Tinh Phách Kỳ Diệu cấp 3 10 khóa, Vĩnh viễn Nhận 1 lần duy nhất Yêu cầu 10 ô trống
Vạn Vật Quy Nguyên Đơn 20 khóa, Vĩnh viễn Nhận 1 lần duy nhất Yêu cầu 10 ô trống
Bàn Thạch Phù 30 khóa, Vĩnh viễn Nhận 1 lần duy nhất Yêu cầu 10 ô trống
Mảnh Tiềm Năng-Cao 2.000 khóa, Vĩnh viễn Nhận 1 lần duy nhất Yêu cầu 10 ô trống
Tuyệt Học Tấn Công 10 khóa, 3 ngày Nhận 1 lần duy nhất Yêu cầu 10 ô trống
Tuyệt Học Phòng Thủ 10 khóa, 3 ngày Nhận 1 lần duy nhất Yêu cầu 10 ô trống
Tuyệt Học Hiệu Ứng 10 khóa, 3 ngày Nhận 1 lần duy nhất Yêu cầu 10 ô trống
Thiên Niên Linh Quả 300 khóa, Vĩnh viễn Nhận 1 lần duy nhất Yêu cầu 10 ô trống
Tử Chân Đơn 20 khóa, 30 ngày Nhận 1 lần duy nhất Yêu cầu 10 ô trống
Huyết Chân Đơn 10 khóa, 30 ngày Nhận 1 lần duy nhất Yêu cầu 10 ô trống
Khổng Tước Đông Nam Phi 1 khóa, 30 ngày Nhận 1 lần duy nhất Yêu cầu 10 ô trống
Rương Tu Vi 10 khóa, 30 ngày Nhận 1 lần duy nhất Yêu cầu 10 ô trống
Chứng thực Hoàng Kim
Phần thưởngSố lượngTính chất, hạn sử dụngNhận 1 lần duy nhấtĐiều kiện
Túi Phi Phong Siêu Thần - mở nhận Phi Phong Siêu Thần 1 khóa, 7 ngày Nhận 1 lần duy nhất Yêu cầu 10 ô trống
Túi Quan Ấn/Trận Pháp - mở nhận 1 Quan Ấn Thượng Khanh 1 khóa, 7 ngày Nhận 1 lần duy nhất Yêu cầu 10 ô trống
Thương Viêm Bảo Điển (7 ngày) - mở nhận Thương Viêm Thất Thánh Đồ 1 Khóa 7 ngày Nhận 1 lần duy nhất Yêu cầu 10 ô trống
Diệt Thần Đơn (7 ngày) 1 khóa, 7 ngày Nhận 1 lần duy nhất Yêu cầu 10 ô trống
Hộ Tâm Đan (7 ngày) 1 khóa, 7 ngày Nhận 1 lần duy nhất Yêu cầu 10 ô trống
Tinh Phách Kỳ Diệu cấp 3 10 khóa, Vĩnh viễn Nhận 1 lần duy nhất Yêu cầu 10 ô trống
Vạn Vật Quy Nguyên Đơn 20 khóa, Vĩnh viễn Nhận 1 lần duy nhất Yêu cầu 10 ô trống
Bàn Thạch Phù 30 khóa, Vĩnh viễn Nhận 1 lần duy nhất Yêu cầu 10 ô trống
Mảnh Tiềm Năng-Cao 2.000 khóa, Vĩnh viễn Nhận 1 lần duy nhất Yêu cầu 10 ô trống
Tuyệt Học Tấn Công 5 khóa, 3 ngày Nhận 1 lần duy nhất Yêu cầu 10 ô trống
Tuyệt Học Phòng Thủ 5 khóa, 3 ngày Nhận 1 lần duy nhất Yêu cầu 10 ô trống
Tuyệt Học Hiệu Ứng 5 khóa, 3 ngày Nhận 1 lần duy nhất Yêu cầu 10 ô trống
Thiên Niên Linh Quả 200 khóa, Vĩnh viễn Nhận 1 lần duy nhất Yêu cầu 10 ô trống
Tử Chân Đơn 10 khóa, 30 ngày Nhận 1 lần duy nhất Yêu cầu 10 ô trống
Huyết Chân Đơn 5 khóa, 30 ngày Nhận 1 lần duy nhất Yêu cầu 10 ô trống
Khổng Tước Đông Nam Phi 1 khóa, 30 ngày Nhận 1 lần duy nhất Yêu cầu 10 ô trống
Rương Tu Vi 5 khóa, 30 ngày Nhận 1 lần duy nhất Yêu cầu 10 ô trống
Chứng thực Bạch Ngân
Phần thưởngSố lượngTính chất, hạn sử dụngNhận 1 lần duy nhấtĐiều kiện
Túi Phi Phong Đại Thánh - mở nhận Phi Phong Đại Thánh 1 khóa, 7 ngày Nhận 1 lần duy nhất Yêu cầu 10 ô trống
Túi Quan Ấn/Trận Pháp - mở nhận 1 Quan Ấn Thiếu Khanh 1 khóa, 7 ngày Nhận 1 lần duy nhất Yêu cầu 10 ô trống
Thương Viêm Bảo Điển (3 ngày) - mở nhận Thương Viêm Thất Thánh Đồ 1 Khóa 7 ngày Nhận 1 lần duy nhất Yêu cầu 10 ô trống
Diệt Thần Đơn (3 ngày) 1 khóa, 7 ngày Nhận 1 lần duy nhất Yêu cầu 10 ô trống
Hộ Tâm Đan (3 ngày) 1 khóa, 7 ngày Nhận 1 lần duy nhất Yêu cầu 10 ô trống
Tinh Phách Kỳ Diệu cấp 3 10 khóa, Vĩnh viễn Nhận 1 lần duy nhất Yêu cầu 10 ô trống
Vạn Vật Quy Nguyên Đơn 20 khóa, Vĩnh viễn Nhận 1 lần duy nhất Yêu cầu 10 ô trống
Bàn Thạch Phù 30 khóa, Vĩnh viễn Nhận 1 lần duy nhất Yêu cầu 10 ô trống
Mảnh Tiềm Năng-Cao 2.000 khóa, Vĩnh viễn Nhận 1 lần duy nhất Yêu cầu 10 ô trống
Tuyệt Học Tấn Công 5 khóa, 3 ngày Nhận 1 lần duy nhất Yêu cầu 10 ô trống
Tuyệt Học Phòng Thủ 5 khóa, 3 ngày Nhận 1 lần duy nhất Yêu cầu 10 ô trống
Tuyệt Học Hiệu Ứng 5 khóa, 3 ngày Nhận 1 lần duy nhất Yêu cầu 10 ô trống
Thiên Niên Linh Quả 100 khóa, Vĩnh viễn Nhận 1 lần duy nhất Yêu cầu 10 ô trống
Tử Chân Đơn 5 khóa, 30 ngày Nhận 1 lần duy nhất Yêu cầu 10 ô trống
Huyết Chân Đơn 2 khóa, 30 ngày Nhận 1 lần duy nhất Yêu cầu 10 ô trống
Khổng Tước Đông Nam Phi 1 khóa, 30 ngày Nhận 1 lần duy nhất Yêu cầu 10 ô trống
Rương Tu Vi 2 khóa, 30 ngày Nhận 1 lần duy nhất Yêu cầu 10 ô trống
Chứng thực Thanh Đồng
Phần thưởngSố lượngTính chất, hạn sử dụngNhận 1 lần duy nhấtĐiều kiện
Túi Phi Phong Đại Thánh - mở nhận Phi Phong Đại Thánh 1 khóa, 7 ngày Nhận 1 lần duy nhất Yêu cầu 10 ô trống
Túi Quan Ấn/Trận Pháp - mở nhận 1 QuanẤn Tư Mã 1 khóa, 7 ngày Nhận 1 lần duy nhất Yêu cầu 10 ô trống
Hộ Tâm Đan (3 ngày) 1 khóa, 7 ngày Nhận 1 lần duy nhất Yêu cầu 10 ô trống
Tinh Phách Kỳ Diệu cấp 3 5 khóa, Vĩnh viễn Nhận 1 lần duy nhất Yêu cầu 10 ô trống
Vạn Vật Quy Nguyên Đơn 10 khóa, Vĩnh viễn Nhận 1 lần duy nhất Yêu cầu 10 ô trống
Bàn Thạch Phù 20 khóa, Vĩnh viễn Nhận 1 lần duy nhất Yêu cầu 10 ô trống
Mảnh Tiềm Năng-Cao 2.000 khóa, Vĩnh viễn Nhận 1 lần duy nhất Yêu cầu 10 ô trống
Tuyệt Học Tấn Công 5 khóa, 3 ngày Nhận 1 lần duy nhất Yêu cầu 10 ô trống
Tuyệt Học Phòng Thủ 5 khóa, 3 ngày Nhận 1 lần duy nhất Yêu cầu 10 ô trống
Tuyệt Học Hiệu Ứng 5 khóa, 3 ngày Nhận 1 lần duy nhất Yêu cầu 10 ô trống
Khổng Tước Đông Nam Phi 1 khóa, 30 ngày Nhận 1 lần duy nhất Yêu cầu 10 ô trống
Rương Tu Vi 2 khóa, 30 ngày Nhận 1 lần duy nhất Yêu cầu 10 ô trống

Bạch Hổ Đường Kim Long

  • Khắc phục lỗi nhặt rương tại Bạch Hổ Đường Kim Long