Phần thưởng

12-05-20

Bang Hội Tứ Hùng là giải đấu được tổ chức định kỳ hàng năm, với mục đích tạo sân chơi thi đấu lớn cho các game thủ chơi game Kiếm Thế nhằm chọn ra bang hội mạnh nhất trong tất cả các cụm máy chủ game Kiếm Thế.

Tương xứng với giải đấu, hệ thống phần thưởng giành cho các chiến đội vô địch cũng vô cùng hấp dẫn. Hãy cùng Bổn Trang tìm hiểu về cơ cấu phần thưởng giải đấu ngay sau đây:

Phần thưởng

Phần Thưởng cụm Cao Thủ
HạngVật phẩm Số lượng Tính chất
1 Bích Long Anh Hùng Lưu Niên Hạng Liên
(+1 kỹ năng phái & 1 Kỹ Năng Già Lam Kinh)
1 Không khóa, vĩnh viễn
Phá Ngọc Chùy 1.000 Không khóa, 30 ngày
Mảnh Trung Hồn Thạch 150 Không khóa, vĩnh viễn
Sách Kỹ Năng Chân Linh 15.000 Không khóa, vĩnh viễn
Cánh Thiên Long Linh Vũ 65 Khóa, 15 ngày
Phi Phong Bang Hội Vô Song 65 Khóa, 15 ngày
2 Bích Long Anh Hùng Lưu Niên Bội or Giày (+1 Kỹ năng phái) 1 Không khóa, vĩnh viễn
Phá Ngọc Chùy 600 Không khóa, 30 ngày
Mảnh Trung Hồn Thạch 100 Không khóa, vĩnh viễn
Sách Kỹ Năng Chân Linh 10.000 Không khóa, vĩnh viễn
Cánh Thiên Long Linh Vũ 65 Khóa, 15 ngày
Phi Phong Bang Hội Vô Song 65 Khóa, 15 ngày
3 Ức Vân Anh Hùng 1 Không khóa, vĩnh viễn
Phá Ngọc Chùy 300 Không khóa, 30 ngày
Mảnh Trung Hồn Thạch 50 Không khóa, vĩnh viễn
Sách Kỹ Năng Chân Linh 7.000 Không khóa, vĩnh viễn
Cánh Thiên Long Linh Vũ 65 Khóa, 7 ngày
Phi Phong Bang Hội Vô Song 65 Khóa, 7 ngày
4 Lăng Thiên Anh Hùng 1 Không khóa, vĩnh viễn
Phá Ngọc Chùy 200 Không khóa, 30 ngày
Mảnh Trung Hồn Thạch 30 Không khóa, vĩnh viễn
Sách Kỹ Năng Chân Linh 5.000 Không khóa, vĩnh viễn
Cánh Thiên Long Linh Vũ 65 Khóa, 7 ngày
Phi Phong Bang Hội Vô Song 65 Khóa, 7 ngày
Phần thưởng cụm Hẹn ước
HạngVật phẩm Số lượng Tính chất
1 Ức Vân-Anh Hùng 1 Không khóa, vĩnh viễn
Bảo châu chưa mài 10 Không khóa, vĩnh viễn
Mảnh Trung Hồn Thạch 30 Không khóa, vĩnh viễn
Chân Khí Hoàn 2.000 Không khóa, vĩnh viễn
Huyền Tinh 11 30 Không khóa, 30 ngày
Huyền Tinh 10 40 Không khóa, 30 ngày
Cánh Thiên Long Linh Vũ  65 Khóa, 15 ngày
Phi Phong Đại Thánh (11) 65 Khóa, 15 ngày
2 Lăng Thiên- Anh Hùng 1 Không khóa, vĩnh viễn
Bảo châu chưa mài 5 Không khóa, vĩnh viễn
Mảnh Trung Hồn Thạch 30 Không khóa, vĩnh viễn
Chân Khí Hoàn 1.500 Không khóa, vĩnh viễn
Huyền Tinh 11 30 Không khóa, 30 ngày
Huyền Tinh 10 40 Không khóa, 30 ngày
Cánh Thiên Long Linh Vũ 65 Khóa, 15 ngày
Phi Phong Đại Thánh (11) 65 Khóa, 15 ngày
3 Bảo châu chưa mài 5 Không khóa, vĩnh viễn
Mảnh Trung Hồn Thạch 30 Không khóa, vĩnh viễn
Chân Khí Hoàn 1.000 Không khóa, vĩnh viễn
Huyền Tinh 11 20 Không khóa, 30 ngày
Huyền Tinh 10 30 Không khóa, 30 ngày
Cánh Thiên Long Linh Vũ 65 Khóa, 7 ngày
Phi Phong Đại Thánh (11) 65 Khóa, 7 ngày
4 Bảo châu chưa mài 5 Không khóa, vĩnh viễn
Chân Khí Hoàn 500 Không khóa, vĩnh viễn
Huyền Tinh 11 15 Không khóa, 30 ngày
Huyền Tinh 10 20 Không khóa, 30 ngày
Cánh Thiên Long Linh Vũ 65 Khóa, 7 ngày
Phi Phong Đại Thánh (11) 65 Khóa, 7 ngày
Phần thưởng cụm Hồi ức
HạngVật phẩm Số lượng Tính chất
1 Mảnh Trung Hồn Thạch
(dùng để luyện hóa Lưng Trung Hồn +1 kỹ năng bí kíp)
30 Không khóa, vĩnh viễn
Tiền Du Long 10.000 Không khóa, vĩnh viễn
Huyền Tinh 11 10 Không khóa, 30 ngày
Huyền Tinh 10 10 Không khóa, 30 ngày
Phi Phong Vô Song 65 Khóa, 15 ngày
2 Mảnh Trung Hồn Thạch 30 Không khóa, vĩnh viễn
Tiền Du Long 7.000 Không khóa, vĩnh viễn
Huyền Tinh 11 7 Không khóa, 30 ngày
Huyền Tinh 10 7 Không khóa, 30 ngày
Phi Phong Vô Song 65 Khóa, 15 ngày
3 Tiền Du Long 5.000 Không khóa, vĩnh viễn
Huyền Tinh 11 5 Không khóa, 30 ngày
Huyền Tinh 10 5 Không khóa, 30 ngày
Phi Phong Vô Song 65 Khóa, 7 ngày
4 Tiền Du Long 3.000 Không khóa, vĩnh viễn
Huyền Tinh 11 3 Không khóa, 30 ngày
Huyền Tinh 10 3 Không khóa, 30 ngày
Phi Phong Vô Song 65 Khóa, 7 ngày

Hình ảnh vật phẩm

Mọi khó khăn hoặc thắc mắc, nhân sĩ vui lòng liên hệ ngay đến trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 VNĐ/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.