Trang chủ

Xem video
Đóng Đầu trang

Tông Môn Trấn Thiên

01-01-70

Tông Môn - Tính năng khai tông lập phái lần đầu tiên xuất hiện tại Kiếm Thế sẽ mang đến cho nhân sĩ giang hồ nhiều trải nghiệm hấp dẫn, thú vị. Nội dung chi tiết về tính năng này như sau:

Thời gian cập nhật

 • Máy chủ Thổ Kiếm: Từ sau bảo trì ngày 12/09/2015.
 • Máy chủ khác: Từ sau bảo trì ngày 15/09/2015.
 • Nhân sĩ có thể tham khảo Tông Môn tại giao diện F12.

Kiếm Thế
Hình minh giao diện hướng dẫn Tông Môn

Lập Tông Môn

Thuê lãnh địa
 • Điều kiện thuê đất thường:
  • Tài Phú Top 200 trở lên.
  • Bang chủ đang tại vị tại các Bang hội.
  • Bang chưa thuê đất (đất thường hoặc bảo địa).
 • Điều kiện đấu giá bảo địa: Bang chủ đang tại vị tại các Bang hội.
 • Giá thuê đất thường: 5.800 Đồng/30 ngày.
 • Đấu giá bảo địa:
  • Vào lúc 08h00 thứ Hai hàng tuần sẽ đấu giá định kỳ 2 mảnh bảo địa.
  • Mỗi mảnh bảo địa sẽ có giá khởi điểm, mỗi lần ra giá đấu có thể lựa chọn tăng thêm 1.000, 3.000 hoặc 10.000 Đồng.
  • Sau 3 phút ra giá đấu, nếu không có nhân sĩ khác ra giá cao hơn thì đấu giá kết thúc. Nhân sĩ ra giá cao nhất sẽ nhận được bảo địa.
  • Thời gian đấu giá tối đa cho 1 mảnh bảo địa là 20 phút và sẽ trao đất cho nhân sĩ ra giá cao nhất. Nếu sau 20 phút không ai đấu giá thì hệ thống sẽ chọn thời điểm đấu giá khác cho mảnh bảo địa này.
  • Giãn cách giữa 2 đợt đấu giá (2 mảnh bảo địa) là 05 phút.
  • Thứ Sáu hàng tuần, nhân sĩ có thể 2 mảnh bảo địa được đấu giá vào tuần sau.
  • Tông Môn tại bảo địa sẽ được thêm những kỹ năng đặc biệt.
Gia hạn & di dời lãnh địa
 • Gia hạn:
  • Có thể gia hạn thời gian thuê lãnh địa của Tông Môn (trừ bảo địa).
  • Mỗi lần được gia hạn thêm 30 ngày và tiêu hao một lượng Đồng nhất định.
 • Di dời lãnh địa:
  • Mỗi Tông Môn chỉ được sở hữu 01 lãnh địa duy nhất.
  • Có thể di dời Tông Môn từ đất thường sang đất thường, từ đất thường sang bảo địa hoặc từ bảo địa sang bảo địa khác.
  • Khi di dời sẽ tiêu hao một lượng phí nhất định.
Hủy thuê đất & đáo hạn
 • Hủy thuê đất:
  • Khi hủy thuê đất thường, hệ thống sẽ hoàn trả lại số ngày còn lại thời hạn thuê đất và được sử dụng trong các lần thuê đất thường tiếp theo.
  • Hủy thuê bảo địa sẽ không hoàn trả thời hạn còn lại và tiền thuê bảo địa.
 • Đáo hạn:
  • Đáo hạn đất thường, các chức năng của Tông Môn sẽ bị đóng băng.
  • Đáo hạn bảo địa, hệ thống sẽ chuyển Tông Môn sang đất thường, thời hạn của mảnh đất tạm thời là 7 ngày, trong thời gian đó, Tông Môn sẽ mất đi các kỹ năng hiếm.
Lập Tông Môn
  • Điều kiện:
   • Bang chủ của Bang hội đã thông qua thời gian khảo nghiệm.
   • Bang hội đã sở hữu đất thường hoặc bảo địa.
   • Bang hội chưa từng thành lập Tông Môn.
  • Tên Tông Môn chỉ được đặt từ 2 - 4 ký tự.
  • Chưởng môn có thể đổi tên Tông Môn, mỗi lần đổi tiêu hao 30.000 Đồng.
  • Cấp bậc của Tông Môn:
   • Xây dựng Đại Điện có thể giúp Tông Môn tăng cấp.
   • Cấp Tông Môn càng cao thì kỹ năng lĩnh ngộ được càng tăng và có thể tham gia nhiều hoạt động khác của Tông Môn.
   • Cấp cao nhất của Tông Môn sẽ khác nhau đối với từng máy chủ:
Máy chủCấp cao nhất Tông Môn
Ra mắt ít hơn 60 ngày 7
Ra mắt từ 60 đến dưới 149 ngày 8
Ra mắt từ 149 ngày trở lên 9
 • Quỹ Tông Môn:
  • Nhân vật hoàn thành các nhiệm vụ Tông Môn hàng ngày hoặc tham gia Tông Môn Chiến sẽ nhận được quỹ Tông Môn.
  • Thành viên Tông Môn có thể dùng Đồng để đóng góp vào quỹ.

Các ảnh hưởng từ Tông Môn

 • Bang hội có Tông Môn thì không thể giải tán được.
 • Nếu muốn giải tán Bang hội thì phải giải tán Tông Môn trước.
 • Chưởng môn đang tại vị không thể bị trục xuất hoặc rút khỏi Gia Tộc.
 • Gia tộc của Chưởng môn tại vị không thể bị trục xuất hoặc rút khỏi Bang hội.