Trang chủ

Xem video
Đóng Đầu trang

Trang Bị Bích Long

14-12-15

Nhân sĩ Kiếm Thế thân mến,

Tông Môn Trấn Thiên - Phiên bản mới của Kiếm Thế hiện vẫn đang khuấy động thiên hạ bằng hàng loạt tính năng mới của mình. Chưa dừng lại ở đó, vào tháng 10/2015, Kiếm Thế sẽ tiếp tục cho ra mắt trang bị Bích Long huyền thoại cùng những cập nhật tuyệt vời khác đón chờ nhân sĩ khám phá.

Thời gian & điều kiện

 • Bắt đầu từ sau bảo trì ngày 14/10/2015.
 • Nhân vật cấp 110 trở lên.

NPC & vật phẩm liên quan

Hình ảnhMô tả
Kiếm Thế
Sứ Giả Bích Long
 • Vị trí: Anh Hùng Quán.
 • Chức năng:
  • Mua Trục Luyện.
  • Ghép Bích Long Băng Châu.
Kiếm Thế
Bích Long Huyền Mộc
 • Nguồn gốc: Từ Tống Kim Liên Cụm Máy Chủ.
 • Tính chất: khóa, vĩnh viễn.
 • Chức năng: Dùng để mua Trục Cuốn Bích Long.
Kiếm Thế
Bích Long Lộ Thủy
 • Nguồn gốc: Bán tại Ngự Các.
 • Giá bán: 475 Đồng.
 • Chức năng: Ghép Bích Long Băng Châu.
Kiếm Thế
Rương Bích Long Lộ Thủy
 • Nguồn gốc: Bán tại Ngự Các.
 • Giá bán: 47.500 Đồng.
 • Chức năng: Chứa 100 Bích Long Lộ Thủy.

Công thức ghép vật phẩm

Hàn Tinh Thạch (khóa) + Bích Long Lộ Thủy = Bích Long Băng Châu (khóa, 14 ngày)
Hàn Tinh Thạch (không khóa) + Bích Long Lộ Thủy = Bích Long Băng Châu (không khóa, vĩnh viễn)

Trang bị Bích Long

  • Điều kiện sở hữu Áo & Phù Bích Long:
Loại trang bị Bích LongDanh vọng yêu cầu
Áo 600.000 điểm
Phù 30.000 điểm
  • Dùng Bích Long Băng Châu sẽ giúp tăng điểm danh vọng Áo & Phù Bích Long:
Trang bịDanh vọng nhận được khi dùng 01 Bích Long Băng Châu
Từ 1 - 10Từ 11 - 25Từ 26 - 50Từ 51 -100101 trở đi
Áo 416 208 166 125 83
Phù 41 20 16 12 8
 • Lưu ý: Chỉ có Bích Long Băng Châu mới có thể tăng danh vọng Bích Long.

Hình ảnh minh họa thuộc tính Bích Long


Kiếm Thế
Ảnh minh họa trang bị

Kiếm Thế
Thuộc tính kích hoạt khi trang bị đủ bộ Bích Long

Kiếm Thế
Thuộc tính trang bị Áo & Phù