Anh Hùng Tân Thủ Lệnh

28-10-22

Nhằm giúp các đại hiệp mới có thể bắt đầu làm quen Kiếm Thế thuận lợi hơn, Bổn Trang xin mang đến hệ thống Code Tân Thủ mới. Kính mời quý đại hiệp cùng theo dõi:

  • Anh Hùng Tân Thủ Lệnh có thể mua với giá 5.000 Đồng tại Kỳ Trân Các.
  • Điều kiện: Có sử dụng chứng thực, áp dụng cho tất cả máy chủ.
  • Hạn sử dụng: Đến hết ngày 31/12/2022. 

Phần thưởng cụm Cao Thủ 1

  • Phần thưởng miễn phí:
Tên Vật PhẩmSố LượngTính Chất
Đồng Khóa           5,000,000 Khóa
Bạc Khóa    1,000,000,000 Khóa
Tinh Trần Khấu (Đổi ngoại trang đồ giám)                  1,000 Khóa
Huyền Tinh 12                     100 Khóa
Ức Vân-Anh Hùng                         1 Khóa
Tiền Du Long              100,000 Khóa
Huyết Ảnh Thương                15,000 Khóa
Tần Lăng-Mạc Kim Phù                  2,400 Khóa
Khoan Kim Cương                       30 Khóa
Huy Chương Gia Tộc Cao                     100 Khóa
Ngũ Hành Hồn Thạch              200,000 Khóa
Mảnh Tiềm Năng                10,000 Khóa
Chân Khí Hoàn                  5,000 Khóa
Rương Mảnh Bí Bảo                10,000 Khóa
Bát linh lệnh                  1,000 Khóa
Hiên Viên Lệnh                  1,500 Khóa
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 1                       40 Khóa
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 2                       40 Khóa
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 1                  9,000 Khóa
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 2                  9,000 Khóa
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3                  3,000 Khóa
Túi Giấy Tiêu Dao 3                62,575 Khóa
Kim Long Bảo Thạch                     850 Khóa
Bích Long Băng Châu                  5,000 Khóa
Hòa Thị Bích                     500 Khóa
Võ Lâm Mật Tịch Sơ                         5 Khóa
Võ Lâm Mật Tịch Trung                         5 Khóa
Tẩy Tủy Kinh Sơ                         5 Khóa
Tẩy Tủy Kinh Trung                         5 Khóa
Bánh Ít Bát Bảo                         2 Khóa
Bánh Ít Thập Cẩm                         2 Khóa
Thương Hải Nguyệt Minh                         2 Khóa
Thái Vân Truy Nguyệt                         2 Khóa
Quyển kỹ Năng Khai Sáng Cấp 145                         1 Khóa
Quyển kỹ Năng Sơ Thành Cấp 155                         1 Khóa
Sao Đồng                  3,000 Khóa
Sao Bạc                     200 Khóa
Trục Cuốn Công Trạng                     500 Khóa
Thiên Canh Mật Tịch                  3,000 Khóa
Địa Sát Mật Tịch                  3,000 Khóa
Rương Tu Vi                     100 Khóa
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Phòng cụ)                  2,000 Khóa
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Trang sức)                  2,000 Khóa
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Vũ Khí)                     800 Khóa
Vũ Hoa Thạch                  5,000 Khóa
Sách Kỹ Năng Chân Linh                  3,000 Khóa
Yến Tiểu Na                         2 Khóa
Vô Thượng Tinh Hoa                     200 Khóa
Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành Rương                     100 Khóa
Rương Chân Nguyên Cao (xếp chồng)                       50 Khóa
Mật tịch đồng hành cao                         2 Khóa
Bí kíp đồng hành đặc biệt                         2 Khóa
Rương Thần Sa Cực Thiên Hiệp                         1 Khóa
Rương Thần Sa Cực Thiên Chiến                         1 Khóa
Thần Sa Vô Hạ Dẫn-Cấp 1                  1,000 Khóa
Thần Sa Phồn Hoa Dẫn-Cấp 2                     500 Khóa
Thần Sa Phong Vân Dẫn-Cấp 3                     400 Khóa
Thần Sa Kình Tiếu Dẫn-Cấp 4                     200 Khóa
  • Phần thưởng tiêu hao Kim Ngân Bảo:
Tên Vật PhẩmSố LượngTính ChấtĐiều kiện
Điểm Quy Nguyên 12000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 10 Kim Ngân Bảo nhận được 12,000 điểm Quy Nguyên.
Lên cấp 177 1   Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận được cấp 177.
Lệnh bài mở rộng rương cấp 4 (mở rương thứ 5) 1 Khóa Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Lôi Đình Ấn Cường Hóa 1000 1 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 15 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Luân Hồi Lệnh 1 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 20 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Mảnh Tiềm Năng-Cao 30000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 45 Kim Ngân Bảo nhận 3000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Chân Khí Hoàn 200000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 20 Kim Ngân Bảo nhận 20000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 1 60 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 60 Kim Ngân Bảo nhận 60 cái, nhận 1 lần duy nhất.
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 2 60 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 120 Kim Ngân Bảo nhận 60 cái, nhận 1 lần duy nhất.
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3 9000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 90 Kim Ngân Bảo nhận 900 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Bích Long Bảo Châu 25000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận 2500 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Quyển kỹ Năng Đại Thành Cấp 165 1 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Hoàng Kim Huy Chương Khắc Thạch 4 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 800 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
1 Túi Giấy Tiêu Dao 4 5 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 15 Kim Ngân Bảo nhận 1 cái, nhận 5 lần, mỗi ngày 1 lần.
Sao Đồng 60000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 60 Kim Ngân Bảo nhận 6000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Sao Bạc 2000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 1 Kim Ngân Bảo nhận 200 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Trục Cuốn Công Trạng 10000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 10 Kim Ngân Bảo nhận 1000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Thiên Canh Mật Tịch 50000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 5000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Địa Sát Mật Tịch 50000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 5000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Rương Tu Vi 2000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 60 Kim Ngân Bảo nhận 200 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Phòng cụ) 30000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 60 Kim Ngân Bảo nhận 3000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Trang sức) 30000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 75 Kim Ngân Bảo nhận 3000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Vũ Khí) 10000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 20 Kim Ngân Bảo nhận 1000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Vũ Hoa Thạch 30000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 30 Kim Ngân Bảo nhận 3000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Sách Kỹ Năng Chân Linh 50000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 1000 Kim Ngân Bảo nhận 5000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Rương Thần Binh 3 Sao-Có tì vết 500 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 250 Kim Ngân Bảo nhận 50 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Hồn Tiểu Na 10000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận 1000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Long Đằng Chiến Y 1 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Đằng Giới Chỉ 1 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 4000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Đằng Hộ Uyển 1 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Đơn Tâm Chi Nhẫn 1 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 20 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Đơn Tâm Hộ Thân Phù 1 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 20 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Đơn Tâm Liên 1 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Đơn Tâm Thúc Yêu 1 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Đơn Tâm Bội 1 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Đơn Tâm Chi Quán 1 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Đơn Tâm Ngoa 1 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Thần Sa Phồn Hoa Dẫn-Cấp 2 1000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 30 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Thần Sa Phong Vân Dẫn-Cấp 3 999 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 60 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Thần Sa Kình Tiếu Dẫn-Cấp 4 1000 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Thần Sa Thiên Địa Dẫn-Cấp 5 700 Khóa, vĩnh viễn Tiêu hao 105 Kim Ngân Bảo nhận 70 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày nhận 1 lần.

Phần thưởng cụm Hẹn Ước

  • Phần thưởng miễn phí:
Tên Vật PhẩmSố LượngTính Chất
Đồng Khóa                     50,000  
Huyền Tinh 8                              40 Khóa
Huyền Tinh 9                              30 Khóa
Huyền Tinh 10                              30 Khóa
Ngũ Hành Hồn Thạch                     20,000 Khóa
Tiền Du Long                     10,000 Khóa
Huy Chương Gia Tộc Cao                              50 Khóa
Vũ Khí Thanh Đồng Luyện Hóa Đồ                                1 Khóa
Vũ Hoa Thạch                        1,000 Khóa
Hàn Thiên Thúy Ngọc (phòng cụ)                              50 Khóa
Hàn Thiên Thúy Ngọc (trang sức)                              50 Khóa
Hàn Thiên Thúy Ngọc (vũ khí)                              50 Khóa
Chân Khí Hoàn                           200 Khóa
Vô Thượng Tinh Hoa                              20 Khóa
Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành                           100 Khóa
Thiên Thiên (6 kỹ năng)                                1 Khóa
Rương Chân Nguyên-Cao                                5 Khóa
  • Phần thưởng tiêu hao Kim Ngân Bảo:
Tên Vật PhẩmSố LượngTính ChấtĐiều kiện
Level 167                                1   -
Điểm Quy Nguyên                     12,000 Khóa -
Bạc Khóa           100,000,000   -
Tìm Ngựa Mảnh                           100 Khóa Tiêu hao 10 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Hòa Thị Bích                           500 Khóa Tiêu hao 250 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Kim Lân Chiến Y                                1 Khóa Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Kim Lân Giới Chỉ                                1 Khóa Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Kim Lân Hộ Uyển                                1 Khóa Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Kim Lân Chi Nhẫn                                1 Khóa Tiêu hao 70 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Kim Lân Hộ Thân Phù                                1 Khóa Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Kim Lân Liên                                1 Khóa Tiêu hao 600 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Kim Lân Thúc Yêu                                1 Khóa Tiêu hao 200 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Kim Lân Bội                                1 Khóa Tiêu hao 200 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Kim Lân Chi Quán                                1 Khóa Tiêu hao 200 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Kim Lân Ngoa                                1 Khóa Tiêu hao 400 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Tiền Du Long                   260,000 Khóa Tiêu hao 52 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 26000 Tiền Du Long.
Hàn Thiên Thúy Ngọc (phòng cụ)                        1,000 Khóa Tiêu hao 60 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 100 cái.
Hàn Thiên Thúy Ngọc (trang sức)                        1,000 Khóa Tiêu hao 40 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 100 cái.
Hàn Thiên Thúy Ngọc (vũ khí)                           300 Khóa Tiêu hao 15 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 30 cái.
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 1                        9,000 Khóa Tiêu hao 36 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 900 cái.
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 2                        9,000 Khóa Tiêu hao 45 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 900 cái.
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3                        9,000 Khóa Tiêu hao 63 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 900 cái.
Chân Khí Hoàn                        3,000 Khóa Tiêu hao 24 Kim Ngân Bảo nhận 30 lần, mỗi lần nhận 20 cái.
Sao Đồng                     10,000 Khóa Tiêu hao 200 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Sao Bạc                           500 Khóa Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Trục Cuốn Công Trạng                        1,000 Khóa Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Thiên Canh Mật Tịch                        2,000 Khóa Tiêu hao 30 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 200 cái.
Địa Sát Mật Tịch                        2,000 Khóa Tiêu hao 30 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 200 cái.
Rương Tu Vi                           500 Khóa Tiêu hao 25 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 50 cái.

Phần thưởng cụm Hồi Ức 1

  • Phần thưởng miễn phí:
Tên Vật PhẩmSố LượngTính Chất
Đồng Khóa        50,000  
Bạc Khóa   1,000,000  
Bộ Trang Bị 4% (Level 100)                  1 Khóa
Huyền Tinh 8                30 Khóa
Huyền Tinh 9                20 Khóa
Huyền Tinh 10                  5 Khóa
Ngũ Hành Hồn Thạch        20,000 Khóa
Hòa Thị Bích                  5 Khóa
Tiền Du Long          5,000 Khóa
Võ Lâm Mật Tịch Sơ                  5 Khóa
Tẩy Tủy Kinh Sơ                  5 Khóa
Vũ Hoa Thạch              500 Khóa
Tinh Phách Cấp 2                10 Khóa
  • Phần thưởng tiêu hao Kim Ngân Bảo:
Tên Vật PhẩmSố LượngTính ChấtĐiều kiện
Điểm Quy Nguyên        12,000   Tiêu hao 60 Kim Ngân Bảo nhận 12000 Điểm Quy Nguyên.
Level 163                  1   Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận được level 163.
Lệnh bài mở rộng rương lv (mở rương thứ 3)                  1 Khóa Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Huyền Tinh 10                50 Khóa Tiêu hao 2 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Hòa Thị Bích              200 Khóa Tiêu hao 1000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Tiền Du Long        45,000 Khóa Tiêu hao 59 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 4500 cái.
Vũ Hoa Thạch          4,000 Khóa Tiêu hao 200 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Hàn Thiên Thúy Ngọc (phòng cụ)          1,000 Khóa Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Hàn Thiên Thúy Ngọc (trang sức)          1,000 Khóa Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Hàn Thiên Thúy Ngọc (vũ khí)              300 Khóa Tiêu hao 120 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Thiên Thiên (6 kỹ năng)                  2 Khóa Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Sách kinh nghiệm đồng hành              150 Khóa Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 1          3,000 Khóa Tiêu hao 30 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 300 cái.
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 2          3,000 Khóa Tiêu hao 45 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 300 cái.
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3          3,000 Khóa Tiêu hao 60 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 300 cái.
Bích Huyết Thúc Yêu                  1 Khóa Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Bích Huyết Liên                  1 Khóa Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Bích Huyết Chi Nhẫn                  1 Khóa Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất