Cụm Cao Thủ 1

28-10-22

Ưu đãi Code Phúc Lợi Nạp Thẻ tháng 11 tại cụm Cao Thủ 1 trở lại với hệ thống phần thưởng mới từ 31/10/2022, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhân sĩ tham gia Kiếm Thế. Thông tin chi tiết như sau:

Code Phúc Lợi Nạp Thẻ

 • Dựa vào số lượng Zing Xu nạp trong game, nhân sĩ sẽ được quy đổi thành loại Code mình mong muốn khi đủ điểm. Sau khi quy đổi số điểm sẽ bị trừ tương ứng.
 • Thời gian tính điểm tích lũy: Từ 01/01/2022.
 • Thời gian nhận CODE mới: Từ 14h00 ngày 31/10/2022.
 • Thời gian nhận thưởng: Từ 16h00 ngày 01/11/2022 đến 28/02/2023.
 • Thời gian kết thúc tích lũy & nhận CODE: Đến 23h59 ngày 31/12/2022.
 • Điểm quy đổi được tích lũy cộng dồn không bị reset cho đến hết ngày 31/12/2022, bắt đầu reset về 0 số điểm quy đổi vào lúc 00h00 ngày 01/01/2023.
 • Tương Phùng Lệnh mua tại Kỳ Trân Các với giá 5.000 Đồng.
 • Điều kiện: Có sử dụng Chứng Thực.

Công thức quy đổi

 • 100 Zingxu chuyển thành đồng Kiếm Thế sẽ hỗ trợ 1 điểm Tích Lũy.
 • 10.000 Zingxu đổi 1 lượt quay Vòng Quay May Mắn.

Loại Code Zing Xu Số điểm quy đổi Số lượt quay tương ứng
CODE 1 60.000 600 6
CODE 2 300.000 3.000 30

Đủ điểm có thể quy đổi loại code mình mong muốn hoặc đổi số lượt quay chương trình Vòng Quay May Mắn.
Sau khi quy đổi số điểm sẽ bị trừ tương ứng.

Phần thưởng CODE1

 • Phần thưởng miễn phí:
Tên Vật Phẩm Số Lượng Tính Chất
Đồng Khóa         10,000,000 Khóa
Bạc Khóa    1,000,000,000 Khóa
Tinh Trần Khấu (Đổi ngoại trang đồ giám)                  1,000 Khóa
Huyền Tinh 12                     100 Khóa
Ức Vân-Anh Hùng                         1 Khóa
Tiền Du Long              100,000 Khóa
Huyết Ảnh Thương                15,000 Khóa
Tần Lăng-Mạc Kim Phù                  2,400 Khóa
Khoan Kim Cương                       30 Khóa
Huy Chương Gia Tộc Cao                     100 Khóa
Ngũ Hành Hồn Thạch              300,000 Khóa
Mảnh Tiềm Năng              300,000 Khóa
Chân Khí Hoàn                18,000 Khóa
Rương Mảnh Bí Bảo                10,000 Khóa
Bát linh lệnh                  3,000 Khóa
Hiên Viên Lệnh                  3,000 Khóa
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 1                       40 Khóa
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 2                       40 Khóa
Mảnh Cửu Dương Chân Kinh-Tầng 1                       40 Khóa
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 1                  9,000 Khóa
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 2                  9,000 Khóa
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3                  9,000 Khóa
Túi Giấy Tiêu Dao 3                70,000 Khóa
Kim Long Bảo Thạch                     850 Khóa
Bích Long Băng Châu                10,000 Khóa
Hòa Thị Bích                     500 Khóa
Long Văn Ngân Tệ                20,000 Khóa
Long Hồn Giám-Áo (cấp 1)                     200 Khóa
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 1)                     300 Khóa
Long Hồn Giám-Phù (cấp 1)                     300 Khóa
Long Hồn Giám-Áo (cấp 2)                     400 Khóa
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 2)                     600 Khóa
Long Hồn Giám-Phù (cấp 2)                     600 Khóa
Long Hồn Giám-Áo (cấp 3)                  1,200 Khóa
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 3)                  1,800 Khóa
Long Hồn Giám-Phù (cấp 3)                  1,800 Khóa
Võ Lâm Mật Tịch Sơ                         5 Khóa
Võ Lâm Mật Tịch Trung                         5 Khóa
Tẩy Tủy Kinh Sơ                         5 Khóa
Tẩy Tủy Kinh Trung                         5 Khóa
Bánh Ít Bát Bảo                         2 Khóa
Bánh Ít Thập Cẩm                         2 Khóa
Thương Hải Nguyệt Minh                         2 Khóa
Thái Vân Truy Nguyệt                         2 Khóa
Quyển kỹ Năng Khai Sáng Cấp 145                         1 Khóa
Quyển kỹ Năng Sơ Thành Cấp 155                         1 Khóa
Sao Đồng                  4,800 Khóa
Sao Bạc                     480 Khóa
Trục Cuốn Công Trạng                  1,200 Khóa
Thiên Canh Mật Tịch                  6,000 Khóa
Địa Sát Mật Tịch                  6,000 Khóa
Rương Tu Vi                     600 Khóa
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Phòng cụ)                12,000 Khóa
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Trang sức)                12,000 Khóa
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Vũ Khí)                  6,000 Khóa
Vũ Hoa Thạch                  6,000 Khóa
Sách Kỹ Năng Chân Linh                  6,000 Khóa
Yến Tiểu Na                         2 Khóa
Vô Thượng Tinh Hoa                     200 Khóa
Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành Rương                       10 Khóa
Rương Chân Nguyên Cao (xếp chồng)                       50 Khóa
Mật tịch đồng hành cao                         2 Khóa
Bí kíp đồng hành đặc biệt                         2 Khóa
Rương Thần Sa Cực Thiên Hiệp                         1 Khóa
Rương Thần Sa Cực Thiên Chiến                         1 Khóa
Thần Sa Vô Hạ Dẫn-Cấp 1                  1,000 Khóa
Thần Sa Phồn Hoa Dẫn-Cấp 2                     500 Khóa
Thần Sa Phong Vân Dẫn-Cấp 3                     400 Khóa
Thần Sa Kình Tiếu Dẫn-Cấp 4                     500 Khóa
Phôi Ấn-Tri Bạch                        1 Khóa
 • Phần thưởng tiêu hao Kim Ngân Bảo:
Tên Vật Phẩm Số Lượng Tính Chất Điều kiện
Điểm Quy Nguyên                12,000 Khóa Tiêu hao 10 Kim Ngân Bảo nhận được 12,000 điểm Quy Nguyên.
Level 178                         1 Khóa Tiêu hao 4000 Kim Ngân Bảo nhận lên level 178
Bạc    1,000,000,000 Không khóa Tiêu hao 1000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Lệnh bài mở rộng rương level 4 (mở rương thứ 5)                         1 Khóa Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Lôi Đình Ấn Cường Hóa 1000                         1 Khóa Tiêu hao 15 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Luân Hồi Lệnh                         1 Khóa Tiêu hao 20 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Mảnh Tiềm Năng-Cao              300,000 Khóa Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 50000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Chân Khí Hoàn              300,000 Khóa Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 50000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 1                       60 Khóa Tiêu hao 30 Kim Ngân Bảo nhận 60 cái, nhận 1 lần duy nhất.
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 2                       60 Khóa Tiêu hao 60 Kim Ngân Bảo nhận 60 cái, nhận 1 lần duy nhất.
Mảnh Cửu Dương Chân Kinh-Tầng 1                       60 Khóa Tiêu hao 120 Kim Ngân Bảo nhận 60 cái, nhận 1 lần duy nhất.
Danh vọng Cửu Dương Chân Kinh-Tầng 2                         1 Khóa Tiêu hao 1000 Kim Ngân Bảo nhận 60 cái, nhận 1 lần duy nhất.
Danh vọng Ấn Chương-Bích Lạc                  1,500 Khóa Tiêu hao 750 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Danh vọng Phu Tử Miếu level 3                  1,000 Khóa Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3                  9,000 Khóa Tiêu hao 90 Kim Ngân Bảo nhận 900 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Bích Long Bảo Châu                34,000 Khóa Tiêu hao 340 Kim Ngân Bảo nhận 3400 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Quyển kỹ Năng Đại Thành Cấp 165                         1 Khóa Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Hoàng Kim Huy Chương Khắc Thạch                       10 Khóa Tiêu hao 2000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
1 Túi Giấy Tiêu Dao 4                       20 Khóa Tiêu hao 40 Kim Ngân Bảo nhận 1 cái, nhận 5 lần, mỗi lần nhận 4 cái.
Sao Đồng              120,000 Khóa Tiêu hao 24 Kim Ngân Bảo nhận 12000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Sao Bạc                  6,000 Khóa Tiêu hao 3 Kim Ngân Bảo nhận 600 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Trục Cuốn Công Trạng                18,000 Khóa Tiêu hao 18 Kim Ngân Bảo nhận 1800 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Thiên Canh Mật Tịch                60,000 Khóa Tiêu hao 180 Kim Ngân Bảo nhận 6000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Địa Sát Mật Tịch                60,000 Khóa Tiêu hao 120 Kim Ngân Bảo nhận 6000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Rương Tu Vi                  6,000 Khóa Tiêu hao 180 Kim Ngân Bảo nhận 600 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Phòng cụ)              120,000 Khóa Tiêu hao 240 Kim Ngân Bảo nhận 12000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Trang sức)              120,000 Khóa Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận 12000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Vũ Khí)                60,000 Khóa Tiêu hao 120 Kim Ngân Bảo nhận 6000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Vũ Hoa Thạch              300,000 Khóa Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 30000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Sách Kỹ Năng Chân Linh                90,000 Khóa Tiêu hao 1350 Kim Ngân Bảo nhận 9000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Rương Thần Binh 4 Sao-Có tì vết                     300 Khóa Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Hồn Tiểu Na                18,000 Khóa Tiêu hao 360 Kim Ngân Bảo nhận 3000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Bí Kíp Kỹ Năng Đồng Hành-Siêu                          7 Khóa Tiêu hao 350 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Đằng Chiến Y                         1 Khóa Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Đằng Giới Chỉ                         1 Khóa Tiêu hao 4000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Đằng Hộ Uyển                         1 Khóa Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Đơn Tâm Chi Nhẫn                         1 Khóa Tiêu hao 20 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Đơn Tâm Hộ Thân Phù                         1 Khóa Tiêu hao 20 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Đằng Hạng Liên                         1 Khóa Tiêu hao 2500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Đằng Thúc Yêu                         1 Khóa Tiêu hao 2000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Đơn Tâm Bội                         1 Khóa Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Đơn Tâm Chi Quán                         1 Khóa Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Đằng Chiến Ngoa                         1 Khóa Tiêu hao 6000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Thần Sa Phồn Hoa Dẫn-Cấp 2                  1,000 Khóa Tiêu hao 30 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Thần Sa Phong Vân Dẫn-Cấp 3                  1,000 Khóa Tiêu hao 60 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Thần Sa Kình Tiếu Dẫn-Cấp 4                  1,000 Khóa Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Thần Sa Thiên Địa Dẫn-Cấp 5                  1,500 Khóa Tiêu hao 1350 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Thần Sa Thiên Địa Dẫn-Cấp 6                     500 Khóa Tiêu hao 375 Kim Ngân Bảo nhận 50 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày nhận 1 lần.
Ẩm Huyết Thạch                  5,000 Khóa Tiêu hao 175 Kim Ngân Bảo nhận 500 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày nhận 1 lần.

Phần thưởng CODE2

 • Phần thưởng miễn phí:
Tên Vật Phẩm Số Lượng Tính Chất
Đồng Khóa         10,000,000 Khóa
Bạc Khóa    1,000,000,000 Khóa
Tinh Trần Khấu (Đổi ngoại trang đồ giám)                  1,000 Khóa
Huyền Tinh 12                     100 Khóa
Ức Vân-Anh Hùng                         1 Khóa
Tiền Du Long              100,000 Khóa
Huyết Ảnh Thương                15,000 Khóa
Tần Lăng-Mạc Kim Phù                  2,400 Khóa
Khoan Kim Cương                       30 Khóa
Huy Chương Gia Tộc Cao                     100 Khóa
Ngũ Hành Hồn Thạch              500,000 Khóa
Mảnh Tiềm Năng              500,000 Khóa
Chân Khí Hoàn                30,000 Khóa
Rương Mảnh Bí Bảo                10,000 Khóa
Bát linh lệnh                  5,000 Khóa
Hiên Viên Lệnh                  5,000 Khóa
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 1                       40 Khóa
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 2                       40 Khóa
Mảnh Cửu Dương Chân Kinh-Tầng 1                       40 Khóa
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 1                  9,000 Khóa
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 2                  9,000 Khóa
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3                  9,000 Khóa
Túi Giấy Tiêu Dao 3                70,000 Khóa
Kim Long Bảo Thạch                     850 Khóa
Bích Long Băng Châu                10,000 Khóa
Hòa Thị Bích                     500 Khóa
Long Văn Ngân Tệ                20,000 Khóa
Long Hồn Giám-Áo (cấp 1)                     200 Khóa
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 1)                     300 Khóa
Long Hồn Giám-Phù (cấp 1)                     300 Khóa
Long Hồn Giám-Áo (cấp 2)                     400 Khóa
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 2)                     600 Khóa
Long Hồn Giám-Phù (cấp 2)                     600 Khóa
Long Hồn Giám-Áo (cấp 3)                  1,200 Khóa
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 3)                  1,800 Khóa
Long Hồn Giám-Phù (cấp 3)                  1,800 Khóa
Võ Lâm Mật Tịch Sơ                         5 Khóa
Võ Lâm Mật Tịch Trung                         5 Khóa
Tẩy Tủy Kinh Sơ                         5 Khóa
Tẩy Tủy Kinh Trung                         5 Khóa
Bánh Ít Bát Bảo                         2 Khóa
Bánh Ít Thập Cẩm                         2 Khóa
Thương Hải Nguyệt Minh                         2 Khóa
Thái Vân Truy Nguyệt                         2 Khóa
Quyển kỹ Năng Khai Sáng Cấp 145                         1 Khóa
Quyển kỹ Năng Sơ Thành Cấp 155                         1 Khóa
Sao Đồng                  8,000 Khóa
Sao Bạc                     800 Khóa
Trục Cuốn Công Trạng                  2,000 Khóa
Thiên Canh Mật Tịch                10,000 Khóa
Địa Sát Mật Tịch                10,000 Khóa
Rương Tu Vi                  1,000 Khóa
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Phòng cụ)                20,000 Khóa
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Trang sức)                20,000 Khóa
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Vũ Khí)                10,000 Khóa
Vũ Hoa Thạch                10,000 Khóa
Sách Kỹ Năng Chân Linh                10,000 Khóa
Yến Tiểu Na                         2 Khóa
Vô Thượng Tinh Hoa                     200 Khóa
Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành Rương                       10 Khóa
Rương Chân Nguyên Cao (xếp chồng)                       50 Khóa
Mật tịch đồng hành cao                         2 Khóa
Bí kíp đồng hành đặc biệt                         2 Khóa
Rương Thần Sa Cực Thiên Hiệp                         1 Khóa
Rương Thần Sa Cực Thiên Chiến                         1 Khóa
Thần Sa Vô Hạ Dẫn-Cấp 1                  1,000 Khóa
Thần Sa Phồn Hoa Dẫn-Cấp 2                     500 Khóa
Thần Sa Phong Vân Dẫn-Cấp 3                     400 Khóa
Thần Sa Kình Tiếu Dẫn-Cấp 4                     500 Khóa
Phôi Ấn-Tri Bạch                        1 Khóa
 • Phần thưởng tiêu hao Kim Ngân Bảo:
Tên Vật Phẩm Số Lượng Tính Chất Điều kiện
Điểm Quy Nguyên                12,000 Khóa Tiêu hao 10 Kim Ngân Bảo nhận được 12,000 điểm Quy Nguyên.
Level 179                         1 Khóa Tiêu hao 12000 Kim Ngân Bảo nhận lên level 179
Bạc    1,000,000,000 Không khóa Tiêu hao 1000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Lệnh bài mở rộng rương level 4 (mở rương thứ 5)                         1 Khóa Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Lôi Đình Ấn Cường Hóa 1000                         1 Khóa Tiêu hao 15 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Luân Hồi Lệnh                         1 Khóa Tiêu hao 20 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Mảnh Tiềm Năng-Cao              500,000 Khóa Tiêu hao 250 Kim Ngân Bảo nhận 50000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Chân Khí Hoàn              500,000 Khóa Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 50000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 1                       60 Khóa Tiêu hao 30 Kim Ngân Bảo nhận 60 cái, nhận 1 lần duy nhất.
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 2                       60 Khóa Tiêu hao 60 Kim Ngân Bảo nhận 60 cái, nhận 1 lần duy nhất.
Mảnh Cửu Dương Chân Kinh-Tầng 1                       60 Khóa Tiêu hao 120 Kim Ngân Bảo nhận 60 cái, nhận 1 lần duy nhất.
Danh vọng Cửu Dương Chân Kinh-Tầng 2                         1 Khóa Tiêu hao 1000 Kim Ngân Bảo nhận 60 cái, nhận 1 lần duy nhất.
Danh vọng Ấn Chương-Ngưng Hàn                  3,500 Khóa Tiêu hao 1750 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Danh vọng Phu Tử Miếu level 4                  7,500 Khóa Tiêu hao 750 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3                  9,000 Khóa Tiêu hao 90 Kim Ngân Bảo nhận 900 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Bích Long Bảo Châu                34,000 Khóa Tiêu hao 340 Kim Ngân Bảo nhận 3400 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Quyển kỹ Năng Đại Thành Cấp 165                         1 Khóa Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Hoàng Kim Huy Chương Khắc Thạch                       10 Khóa Tiêu hao 2000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
1 Túi Giấy Tiêu Dao 4                       20 Khóa Tiêu hao 40 Kim Ngân Bảo nhận 1 cái, nhận 5 lần, mỗi lần nhận 4 cái.
Sao Đồng              200,000 Khóa Tiêu hao 40 Kim Ngân Bảo nhận 20000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Sao Bạc                10,000 Khóa Tiêu hao 5 Kim Ngân Bảo nhận 1000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Trục Cuốn Công Trạng                30,000 Khóa Tiêu hao 30 Kim Ngân Bảo nhận 3000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Thiên Canh Mật Tịch              100,000 Khóa Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận 10000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Địa Sát Mật Tịch              100,000 Khóa Tiêu hao 200 Kim Ngân Bảo nhận 10000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Rương Tu Vi                10,000 Khóa Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận 1000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Phòng cụ)              200,000 Khóa Tiêu hao 400 Kim Ngân Bảo nhận 20000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Trang sức)              200,000 Khóa Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận 2000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Hàn Thiên Thúy Ngọc (Vũ Khí)              100,000 Khóa Tiêu hao 200 Kim Ngân Bảo nhận 10000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Vũ Hoa Thạch              500,000 Khóa Tiêu hao 250 Kim Ngân Bảo nhận 50000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Sách Kỹ Năng Chân Linh              150,000 Khóa Tiêu hao 2250 Kim Ngân Bảo nhận 15000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Rương Thần Binh 4 Sao-Có tì vết                     600 Khóa Tiêu hao 600 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Hồn Tiểu Na                30,000 Khóa Tiêu hao 600 Kim Ngân Bảo nhận 3000 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày 1 lần.
Bí Kíp Kỹ Năng Đồng Hành-Siêu                          7 Khóa Tiêu hao 350 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Đằng Chiến Y                         1 Khóa Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Đằng Giới Chỉ                         1 Khóa Tiêu hao 4000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Đằng Hộ Uyển                         1 Khóa Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Đơn Tâm Chi Nhẫn                         1 Khóa Tiêu hao 20 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Đơn Tâm Hộ Thân Phù                         1 Khóa Tiêu hao 20 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Đằng Hạng Liên                         1 Khóa Tiêu hao 2500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Đằng Thúc Yêu                         1 Khóa Tiêu hao 2000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Đơn Tâm Bội                         1 Khóa Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Đơn Tâm Chi Quán                         1 Khóa Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Đằng Chiến Ngoa                         1 Khóa Tiêu hao 6000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Thần Sa Phồn Hoa Dẫn-Cấp 2                  1,000 Khóa Tiêu hao 30 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Thần Sa Phong Vân Dẫn-Cấp 3                  1,000 Khóa Tiêu hao 60 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Thần Sa Kình Tiếu Dẫn-Cấp 4                  1,000 Khóa Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Thần Sa Thiên Địa Dẫn-Cấp 5                  2,000 Khóa Tiêu hao 1800 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Thần Sa Thiên Địa Dẫn-Cấp 6                     800 Khóa Tiêu hao 600 Kim Ngân Bảo nhận 80 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày nhận 1 lần.
Ẩm Huyết Thạch                15,000 Khóa Tiêu hao 350 Kim Ngân Bảo nhận 1500 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày nhận 1 lần.