Cụm Hẹn Ước

28-10-22

Ưu đãi Code Phúc Lợi Nạp Thẻ tháng 11 tại cụm Hẹn Ước trở lại với hệ thống phần thưởng mới từ 31/10/2022, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhân sĩ tham gia Kiếm Thế. Thông tin chi tiết như sau:

Code Phúc Lợi Nạp Thẻ

 • Dựa vào số lượng Zing Xu nạp trong game, nhân sĩ sẽ được quy đổi thành loại Code mình mong muốn khi đủ điểm. Sau khi quy đổi số điểm sẽ bị trừ tương ứng.
 • Thời gian tính điểm tích lũy: Từ ngày 01/01/2022.
 • Thời gian nhận CODE mới: Từ 14h00 ngày 31/10/2022.
 • Thời gian nhận thưởng: Từ 16h00 ngày 01/11/2022 đến 28/02/2023.
 • Thời gian kết thúc tích lũy & nhận CODE: Đến 23h59 ngày 31/12/2022.
 • Điểm quy đổi được tích lũy cộng dồn không bị reset cho đến hết ngày 31/12/2022, bắt đầu reset về 0 số điểm quy đổi vào lúc 00h00 ngày 01/01/2023.
 • Tương Phùng Lệnh mua tại Kỳ Trân Các với giá 5.000 Đồng.
 • Điều kiện: Có sử dụng Chứng Thực.

Công thức quy đổi

 • 100 Zingxu chuyển thành đồng Kiếm Thế sẽ hỗ trợ 1 điểm Tích Lũy.
 • 10.000 Zingxu đổi 1 lượt quay Vòng Quay May Mắn.

Loại Code Zing Xu Số điểm quy đổi Số lượt quay tương ứng
CODE 1 60.000 600 6
CODE 2 300.000 3.000 30

Đủ điểm có thể quy đổi loại code mình mong muốn hoặc đổi số lượt quay chương trình Vòng Quay May Mắn.
Sau khi quy đổi số điểm sẽ bị trừ tương ứng.

Phần thưởng CODE 1

 • Phần thưởng miễn phí:
Tên Vật Phẩm Số Lượng Tính Chất
Đồng Khóa       3,000,000  
Bạc Khóa   600,000,000  
Huyền Tinh 8                     50 Khóa
Huyền Tinh 9                     50 Khóa
Huyền Tinh 10                     50 Khóa
Huyền Tinh 12                     10 Khóa
Ngũ Hành Hồn Thạch             60,000 Khóa
Tần Lăng Mạc Kim Phù               2,500 Khóa
Tìm Ngựa Mảnh                     20 Khóa
Tiền Du Long             50,000 Khóa
Huy Chương Gia Tộc Cao                  100 Khóa
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 1                     40 Khóa
Vũ Hoa Thạch               1,800 Khóa
Hàn Thiên Thúy Ngọc (phòng cụ)                  600 Khóa
Hàn Thiên Thúy Ngọc (trang sức)                  600 Khóa
Hàn Thiên Thúy Ngọc (vũ khí)                  300 Khóa
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 1                  600 Khóa
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 2                  600 Khóa
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3                  600 Khóa
Chân Khí Hoàn               3,000 Khóa
Thiên Canh Mật Tịch                  500 Khóa
Địa Sát Mật Tịch                  500 Khóa
Mảnh Tiềm Năng                  300 Khóa
Sao Đồng               1,200 Khóa
Sao Bạc                     90 Khóa
Trục Cuốn Công Trạng                  300 Khóa
Vô Thượng Tinh Hoa                  100 Khóa
Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành                  100 Khóa
Lệnh bài mở rộng rương 2                       1 Khóa
Lệnh bài mở rộng rương 3                       1 Khóa
Túi Phi Phượng                       3 Khóa
Huyết Ảnh Thương               9,000 Khóa
 • Phần thưởng tiêu hao Kim Ngân Bảo:
Tên Vật Phẩm Số Lượng Tính Chất Điều kiện
Level 168                       1   Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận được level 168.
Điểm Quy Nguyên             12,000 Khóa Tiêu hao 12 Kim Ngân Bảo nhận 12000 Điểm Quy Nguyên.
Lệnh bài mở rộng rương level 4 (mở rương thứ 5)                       1 Khóa Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Hòa Thị Bích                  500 Khóa Tiêu hao 250 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần
Tiền Du Long           300,000 Khóa Tiêu hao 30 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 30000 Tiền Du Long.
Lôi Đình Ấn                       1 Khóa Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 1                     60 Khóa Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Danh vọng Ấn Chương - Tri Bạch (thiếu)                  500 Khóa Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Danh vọng Phu Tử Miếu - cấp 2                  500 Khóa Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Long Hồn Giám-Áo (cấp 1)                  200 Khóa Tiêu hao 4 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 1)                  300 Khóa Tiêu hao 6 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Hồn Giám-Phù (cấp 1)                  300 Khóa Tiêu hao 6 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Hồn Giám-Áo (cấp 2)                  400 Khóa Tiêu hao 12 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 2)                  600 Khóa Tiêu hao 18 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Hồn Giám-Phù (cấp 2)                  600 Khóa Tiêu hao 18 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Vũ Hoa Thạch           100,000 Khóa Tiêu hao 1500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Hàn Thiên Thúy Ngọc (phòng cụ)             25,000 Khóa Tiêu hao 625 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 2500 cái.
Hàn Thiên Thúy Ngọc (trang sức)             25,000 Khóa Tiêu hao 625 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 2500 cái.
Hàn Thiên Thúy Ngọc (vũ khí)             10,000 Khóa Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 1000 cái.
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 1               9,000 Khóa Tiêu hao 18 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 720 cái.
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 2               9,000 Khóa Tiêu hao 27 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 900 cái.
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3               9,000 Khóa Tiêu hao 36 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 900 cái.
Chân Khí Hoàn             30,000 Khóa Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 3000 cái.
Thiên Canh Mật Tịch             10,000 Khóa Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 1000 cái.
Địa Sát Mật Tịch             10,000 Khóa Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 1000 cái.
Rương Tu Vi                  500 Khóa Tiêu hao 25 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 50 cái.
Quyển kỹ Năng Khai Sáng Cấp 145                       1 Khóa Tiêu hao 20 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Quyển kỹ Năng Sơ Thành Cấp 155                       1 Khóa Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Quyển kỹ Năng Đại Thành Cấp 165                       1 Khóa Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Mảnh Tiềm Năng-Cao             15,000 Khóa Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 1500 cái.
Rương Thần Binh 3 Sao-Có tì vết                  200 Khóa Tiêu hao 120 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Sao Đồng             30,000 Khóa Tiêu hao 60 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 3000 cái.
Sao Bạc               3,000 Khóa Tiêu hao 90 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 300 cái.
Trục Cuốn Công Trạng               3,000 Khóa Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 300 cái.
Yến Tiểu Lâu                       2 Khóa Tiêu hao 30 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Yến Tiểu Thanh                       2 Khóa Tiêu hao 30 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Yến Tiểu Hà                       1 Khóa Tiêu hao 70 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Rương Chân Nguyên-Cao                     60 Khóa Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành Rương                     30 Khóa Tiêu hao 3 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Đơn Tâm Chiến Y                       1 Khóa Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Đơn Tâm Giới Chỉ                       1 Khóa Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Đơn Tâm Hộ Uyển                       1 Khóa Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Kim Lân Chi Nhẫn                       1 Khóa Tiêu hao 30 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Kim Lân Hộ Thân Phù                       1 Khóa Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Kim Lân Chi Quán                       1 Khóa Tiêu hao 10 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Kim Lân Bội                       1 Khóa Tiêu hao 20 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Kim Lân Thúc Yêu                       1 Khóa Tiêu hao 30 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Kim Lân Ngoa                       1 Khóa Tiêu hao 30 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Kim Lân Liên                       1 Khóa Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Hoàng Kim Huy Chương Khắc Thạch                       2 Khóa Tiêu hao 800 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Ẩm Huyết Thạch                  5,000 Khóa Tiêu hao 175 Kim Ngân Bảo nhận 500 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày nhận 1 lần.

Phần thưởng CODE2

 • Phần thưởng miễn phí:
Tên Vật Phẩm Số Lượng Tính Chất
Đồng Khóa           5,000,000  
Bạc Khóa   1,000,000,000  
Huyền Tinh 8                        50 Khóa
Huyền Tinh 9                        50 Khóa
Huyền Tinh 10                        50 Khóa
Huyền Tinh 12                        10 Khóa
Ngũ Hành Hồn Thạch              100,000 Khóa
Tần Lăng Mạc Kim Phù                   2,500 Khóa
Tìm Ngựa Mảnh                        20 Khóa
Tiền Du Long                50,000 Khóa
Long Văn Ngân Tệ                20,000 Khóa
Huy Chương Gia Tộc Cao                      100 Khóa
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 1                        40 Khóa
Vũ Hoa Thạch                   3,000 Khóa
Hàn Thiên Thúy Ngọc (phòng cụ)                   1,000 Khóa
Hàn Thiên Thúy Ngọc (trang sức)                   1,000 Khóa
Hàn Thiên Thúy Ngọc (vũ khí)                      500 Khóa
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 1                   1,000 Khóa
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 2                   1,000 Khóa
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3                   1,000 Khóa
Chân Khí Hoàn                   5,000 Khóa
Thiên Canh Mật Tịch                   1,000 Khóa
Địa Sát Mật Tịch                   1,000 Khóa
Mảnh Tiềm Năng                      500 Khóa
Sao Đồng                   2,000 Khóa
Sao Bạc                      150 Khóa
Trục Cuốn Công Trạng                      500 Khóa
Vô Thượng Tinh Hoa                      100 Khóa
Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành                      100 Khóa
Phôi Ấn-Tri Bạch                          1 Khóa
Lệnh bài mở rộng rương 2                          1 Khóa
Lệnh bài mở rộng rương 3                          1 Khóa
Túi Phi Phượng                          3 Khóa
Huyết Ảnh Thương                   9,000 Khóa
 • Phần thưởng tiêu hao Kim Ngân Bảo:
Tên Vật Phẩm Số Lượng Tính Chất Điều kiện
Level 170                          1   Tiêu hao 1000 Kim Ngân Bảo nhận được level 170.
Điểm Quy Nguyên                12,000 Khóa Tiêu hao 12 Kim Ngân Bảo nhận 12000 Điểm Quy Nguyên.
Lệnh bài mở rộng rương level 4 (mở rương thứ 5)                          1 Khóa Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Hòa Thị Bích                      500 Khóa Tiêu hao 250 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần
Tiền Du Long              300,000 Khóa Tiêu hao 30 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 30000 Tiền Du Long.
Lôi Đình Ấn                          1 Khóa Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 1                        60 Khóa Tiêu hao 240 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Mảnh Già Lam Kinh-Tầng 2                       100 Khóa Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Danh vọng Ấn Chương - Tri Bạch (thiếu)                      500 Khóa Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Danh vọng Phu Tử Miếu - cấp 2                      500 Khóa Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Long Hồn Giám-Áo (cấp 1)                      200 Khóa Tiêu hao 4 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 1)                      300 Khóa Tiêu hao 6 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Hồn Giám-Phù (cấp 1)                      300 Khóa Tiêu hao 6 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Hồn Giám-Áo (cấp 2)                      400 Khóa Tiêu hao 12 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 2)                      600 Khóa Tiêu hao 18 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Hồn Giám-Phù (cấp 2)                      600 Khóa Tiêu hao 18 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Hồn Giám-Áo (cấp 3)                   1,200 Khóa Tiêu hao 120 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 3)                   1,800 Khóa Tiêu hao 144 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Hồn Giám-Phù (cấp 3)                   1,800 Khóa Tiêu hao 144 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Vũ Hoa Thạch              200,000 Khóa Tiêu hao 3000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Hàn Thiên Thúy Ngọc (phòng cụ)                50,000 Khóa Tiêu hao 1250 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 5000 cái.
Hàn Thiên Thúy Ngọc (trang sức)                50,000 Khóa Tiêu hao 1250 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 5000 cái.
Hàn Thiên Thúy Ngọc (vũ khí)                20,000 Khóa Tiêu hao 600 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 2000 cái.
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 1                   9,000 Khóa Tiêu hao 18 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 900 cái.
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 2                   9,000 Khóa Tiêu hao 27 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 900 cái.
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3                   9,000 Khóa Tiêu hao 36 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 900 cái.
Chân Khí Hoàn                50,000 Khóa Tiêu hao 250 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 5000 cái.
Thiên Canh Mật Tịch                20,000 Khóa Tiêu hao 200 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 2000 cái.
Địa Sát Mật Tịch                20,000 Khóa Tiêu hao 200 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 2000 cái.
Rương Tu Vi                   1,000 Khóa Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 100 cái.
Quyển kỹ Năng Khai Sáng Cấp 145                          1 Khóa Tiêu hao 20 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Quyển kỹ Năng Sơ Thành Cấp 155                          1 Khóa Tiêu hao 60 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Quyển kỹ Năng Đại Thành Cấp 165                          1 Khóa Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Mảnh Tiềm Năng-Cao                15,000 Khóa Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 1500 cái.
Rương Thần Binh 3 Sao-Có tì vết                      500 Khóa Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Sao Đồng                50,000 Khóa Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 5000 cái.
Sao Bạc                   5,000 Khóa Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 500 cái.
Trục Cuốn Công Trạng                   5,000 Khóa Tiêu hao 250 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 500 cái.
Yến Tiểu Lâu                          2 Khóa Tiêu hao 30 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Yến Tiểu Thanh                          2 Khóa Tiêu hao 30 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Yến Tiểu Hà                          2 Khóa Tiêu hao 140 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Rương Chân Nguyên-Cao                      100 Khóa Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành Rương                        50 Khóa Tiêu hao 5 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Long Đằng Chiến Y                          1 Khóa Tiêu hao 2000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Đơn Tâm Giới Chỉ                          1 Khóa Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Long Đằng Hộ Uyển                          1 Khóa Tiêu hao 3000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Kim Lân Chi Nhẫn                          1 Khóa Tiêu hao 30 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Kim Lân Hộ Thân Phù                          1 Khóa Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Kim Lân Chi Quán                          1 Khóa Tiêu hao 10 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Kim Lân Bội                          1 Khóa Tiêu hao 20 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Đơn Tâm Thúc Yêu                          1 Khóa Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Đơn Tâm Ngoa                          1 Khóa Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Đơn Tâm Liên                          1 Khóa Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Hoàng Kim Huy Chương Khắc Thạch                          4 Khóa Tiêu hao 1600 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Ẩm Huyết Thạch                15,000 Khóa Tiêu hao 350 Kim Ngân Bảo nhận 1500 cái, nhận 10 lần, mỗi ngày nhận 1 lần.