Cụm Hồi Ức 1

28-10-22

Ưu đãi Code Phúc Lợi Nạp Thẻ tháng 11 tại cụm Hồi Ức 1 trở lại với hệ thống phần thưởng mới từ 31/10/2022, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhân sĩ tham gia Kiếm Thế. Thông tin chi tiết như sau:

Code Phúc Lợi Nạp Thẻ

 • Dựa vào số lượng Zing Xu nạp trong game, nhân sĩ sẽ được quy đổi thành loại Code mình mong muốn khi đủ điểm. Sau khi quy đổi số điểm sẽ bị trừ tương ứng.
 • Thời gian tính điểm tích lũy: Từ ngày 01/01/2022
 • Thời gian nhận CODE mới: Từ 14h00 ngày 31/10/2022
 • Thời gian nhận thưởng: Từ 16h00 ngày 01/11/2022 đến 28/02/2023
 • Thời gian kết thúc tích lũy & nhận CODE: Đến 23h59 ngày 31/12/2022
 • Điểm quy đổi được tích lũy cộng dồn không bị reset cho đến hết ngày 31/12/2022, bắt đầu reset về 0 số điểm quy đổi vào lúc 00h00 ngày 01/01/2023.
 • Tương Phùng Lệnh mua tại Kỳ Trân Các với giá 5.000 Đồng.
 • Điều kiện: Có sử dụng Chứng Thực.

Công thức quy đổi

 • 100 Zingxu chuyển thành đồng Kiếm Thế sẽ hỗ trợ 1 điểm Tích Lũy.
 • 10.000 Zingxu đổi 1 lượt quay Vòng Quay May Mắn.

Loại Code Zing Xu Số điểm quy đổi Số lượt quay tương ứng
CODE 1 60.000 600 6
CODE 2 300.000 3.000 30

Đủ điểm có thể quy đổi loại code mình mong muốn hoặc đổi số lượt quay chương trình Vòng Quay May Mắn.
Sau khi quy đổi số điểm sẽ bị trừ tương ứng.

Phần thưởng CODE1

 • Phần thưởng miễn phí:
Tên Vật Phẩm Số Lượng Tính Chất
Đồng Khóa           1,000,000  
Bạc Khóa   5,000,000,000  
Huyền Tinh 8                        50 Khóa
Huyền Tinh 9                        50 Khóa
Huyền Tinh 10                        50 Khóa
Ngũ Hành Hồn Thạch                60,000 Khóa
Tần Lăng Mạc Kim Phù                   2,500 Khóa
Tìm Ngựa Mảnh                        10 Khóa
Tiền Du Long                18,000 Khóa
Huy Chương Gia Tộc Cao                      500 Khóa
Vũ Hoa Thạch                   1,800 Khóa
Hàn Thiên Thúy Ngọc (phòng cụ)                      600 Khóa
Hàn Thiên Thúy Ngọc (trang sức)                      600 Khóa
Hàn Thiên Thúy Ngọc (vũ khí)                      300 Khóa
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 1                      300 Khóa
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 2                      300 Khóa
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3                      300 Khóa
Chân Khí Hoàn                      300 Khóa
Sao Đồng                      200 Khóa
Vô Thượng Tinh Hoa                      100 Khóa
Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành                      100 Khóa
Lệnh bài mở rộng rương 2                          1 Khóa
Lệnh bài mở rộng rương 3                          1 Khóa
Túi Phi Phượng                          3 Khóa
Huyết Ảnh Thương                   9,000 Khóa
 • Phần thưởng tiêu hao Kim Ngân Bảo:
Tên Vật Phẩm Số Lượng Tính Chất Điều kiện
Level 164                          1   Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận được level 164.
Điểm Quy Nguyên                12,000 Khóa Tiêu hao 60 Kim Ngân Bảo nhận 12000 Điểm Quy Nguyên.
Lệnh bài mở rộng rương level 4 (mở rương thứ 5)                          1 Khóa Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Tìm Ngựa-Trọn Bộ                      100 Khóa Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Huyền Tinh 12                        50 Khóa Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Hòa Thị Bích                      200 Khóa Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần
Tần Lăng Mạc Kim Phù                   2,500 Khóa Tiêu hao 125 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần
Tiền Du Long              102,000 Khóa Tiêu hao 10 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 10200 Tiền Du Long.
Long Hồn Giám-Áo (cấp 1)                      200 Khóa Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 1)                      300 Khóa Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Hồn Giám-Phù (cấp 1)                      300 Khóa Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Hồn Giám-Áo (cấp 2)                      400 Khóa Tiêu hao 200 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 2)                      600 Khóa Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Hồn Giám-Phù (cấp 2)                      600 Khóa Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Văn Ngân Tệ                10,000 Khóa Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Vũ Hoa Thạch                18,000 Khóa Tiêu hao 540 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Hàn Thiên Thúy Ngọc (phòng cụ)                10,000 Khóa Tiêu hao 370 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 1000 cái.
Hàn Thiên Thúy Ngọc (trang sức)                10,000 Khóa Tiêu hao 370 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 1000 cái.
Hàn Thiên Thúy Ngọc (vũ khí)                   5,000 Khóa Tiêu hao 265 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 500 cái.
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 1                   6,000 Khóa Tiêu hao 600 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 2                   6,000 Khóa Tiêu hao 900 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3                   6,000 Khóa Tiêu hao 1200 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Thiên Canh Mật Tịch                   1,500 Khóa Tiêu hao 75 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 150 cái.
Địa Sát Mật Tịch                   1,500 Khóa Tiêu hao 75 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 150 cái.
Chân Khí Hoàn                   3,000 Khóa Tiêu hao 15 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 300 cái.
Sao Bạc                        20 Khóa Tiêu hao 20 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 2 cái.
Trục Cuốn Công Trạng                      600 Khóa Tiêu hao 30 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 60 cái.
Yến Tiểu Lâu                          1 Khóa Tiêu hao 700 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Bích Huyết Chiến Y                          1 Khóa Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Bích Huyết Giới Chỉ                          1 Khóa Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Bích Huyết Hộ Uyển                          1 Khóa Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Bích Huyết Chi Nhẫn                          1 Khóa Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Bích Huyết Hộ Thân Phù                          1 Khóa Tiêu hao 3000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Bích Huyết Chi Quán                          1 Khóa Tiêu hao 1000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Bích Huyết Bội                          1 Khóa Tiêu hao 800 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Bích Huyết Thúc Yêu                          1 Khóa Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Bích Huyết Ngoa                          1 Khóa Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Bích Huyết Liên                          1 Khóa Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Rương Tu Vi                      250 Khóa Tiêu hao 250 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.

Phần thưởng CODE2

 • Phần thưởng miễn phí:
Tên Vật Phẩm Số Lượng Tính Chất
Đồng Khóa           2,000,000  
Bạc Khóa      500,000,000  
Huyền Tinh 8                        50 Khóa
Huyền Tinh 9                        50 Khóa
Huyền Tinh 10                        50 Khóa
Ngũ Hành Hồn Thạch              100,000 Khóa
Tần Lăng Mạc Kim Phù                   2,500 Khóa
Tìm Ngựa Mảnh                        20 Khóa
Tiền Du Long                30,000 Khóa
Huy Chương Gia Tộc Cao                      500 Khóa
Vũ Hoa Thạch                   3,000 Khóa
Hàn Thiên Thúy Ngọc (phòng cụ)                   1,000 Khóa
Hàn Thiên Thúy Ngọc (trang sức)                   1,000 Khóa
Hàn Thiên Thúy Ngọc (vũ khí)                      500 Khóa
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 1                      300 Khóa
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 2                      300 Khóa
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3                      300 Khóa
Chân Khí Hoàn                      500 Khóa
Sao Đồng                      500 Khóa
Vô Thượng Tinh Hoa                      100 Khóa
Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành                      100 Khóa
Phôi Ấn-Tri Bạch                          1 Khóa
Lệnh bài mở rộng rương 2                          1 Khóa
Lệnh bài mở rộng rương 3                          1 Khóa
Túi Phi Phượng                          3 Khóa
Huyết Ảnh Thương                   9,000 Khóa
 • Phần thưởng tiêu hao Kim Ngân Bảo:
Tên Vật Phẩm Số Lượng Tính Chất Điều kiện Tiêu hao
Level 166                          1   Tiêu hao 1000 Kim Ngân Bảo nhận được level 166.
Điểm Quy Nguyên                12,000 Khóa Tiêu hao 60 Kim Ngân Bảo nhận 12000 Điểm Quy Nguyên.
Lệnh bài mở rộng rương level 4 (mở rương thứ 5)                          1 Khóa Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Tìm Ngựa-Trọn Bộ                      200 Khóa Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Huyền Tinh 12                        50 Khóa Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Hòa Thị Bích                      500 Khóa Tiêu hao 250 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần
Tần Lăng Mạc Kim Phù                   2,500 Khóa Tiêu hao 125 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần
Tiền Du Long              170,000 Khóa Tiêu hao 17 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 17000 Tiền Du Long.
Danh vọng Ấn Chương - Tri Bạch                      500 Khóa Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Hồn Giám-Áo (cấp 1)                      200 Khóa Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 1)                      300 Khóa Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Hồn Giám-Phù (cấp 1)                      300 Khóa Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Hồn Giám-Áo (cấp 2)                      400 Khóa Tiêu hao 200 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 2)                      600 Khóa Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Hồn Giám-Phù (cấp 2)                      600 Khóa Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Hồn Giám-Áo (cấp 3)                   1,200 Khóa Tiêu hao 600 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Hồn Giám-Nhẫn (cấp 3)                   1,800 Khóa Tiêu hao 900 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Hồn Giám-Phù (cấp 3)                   1,800 Khóa Tiêu hao 900 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Rương Chân Nguyên-Cao                        20 Khóa Tiêu hao 100 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Long Văn Ngân Tệ                10,000 Khóa Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Vũ Hoa Thạch                30,000 Khóa Tiêu hao 900 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Hàn Thiên Thúy Ngọc (phòng cụ)                20,000 Khóa Tiêu hao 740 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 2000 cái.
Hàn Thiên Thúy Ngọc (trang sức)                20,000 Khóa Tiêu hao 740 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 2000 cái.
Hàn Thiên Thúy Ngọc (vũ khí)                10,000 Khóa Tiêu hao 530 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 1000 cái.
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 1                   9,000 Khóa Tiêu hao 900 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 2                   9,000 Khóa Tiêu hao 1350 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Mảnh Trang Bị Khu Chiến-Tầng 3                   9,000 Khóa Tiêu hao 1800 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất.
Thiên Canh Mật Tịch                   3,000 Khóa Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 300 cái.
Địa Sát Mật Tịch                   3,000 Khóa Tiêu hao 150 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 300 cái.
Chân Khí Hoàn                   5,000 Khóa Tiêu hao 25 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 500 cái.
Sao Bạc                        50 Khóa Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 5 cái.
Trục Cuốn Công Trạng                   1,000 Khóa Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 10 lần, mỗi lần nhận 100 cái.
Yến Tiểu Lâu                          1 Khóa Tiêu hao 700 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần duy nhất
Kim Lân Chiến Y                          1 Khóa Tiêu hao 4000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Kim Lân Giới Chỉ                          1 Khóa Tiêu hao 4000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Bích Huyết Hộ Uyển                          1 Khóa Tiêu hao 50 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Bích Huyết Chi Nhẫn                          1 Khóa Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Bích Huyết Hộ Thân Phù                          1 Khóa Tiêu hao 3000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Bích Huyết Chi Quán                          1 Khóa Tiêu hao 1000 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Bích Huyết Bội                          1 Khóa Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Kim Lân Thúc Yêu                          1 Khóa Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Bích Huyết Ngoa                          1 Khóa Tiêu hao 300 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Kim Lân Liên                          1 Khóa Tiêu hao 700 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.
Rương Tu Vi                      500 Khóa Tiêu hao 500 Kim Ngân Bảo nhận 1 lần.