Tân Tam Thức

01-01-70

Xưa kia, cổ nhân có quan điểm cho rằng cảnh giới cao nhất của võ học chính là ở 4 chữ "phản phác quy chân", chiêu thức chỉ là phụ, thực lực bản thân mới là điều quan trọng nhất. Do đó, ở thời kỳ cực thịnh của võ đạo, mỗi môn phái đều sở hữu một bộ thể thuật trấn phái, chủ yếu dùng để rèn luyện thân thể cường kiện, gân cốt khỏe mạnh nhưng lại giúp người học có khả năng dời non lấp bể, lực bạt sơn hà.

Thương hải tang điền, biển cả hóa nương dâu, những tâm pháp rèn luyện thể thuật ngày xưa đã sớm thất truyền và chìm vào quên lãng, cho đến khi có người vô tình tìm được trọn bộ bí kíp thể thuật từ nhập môn đến đại thành, phân biệt gồm 3 bộ tuyệt học Thiết Bố Sam - Vô Song Thuẫn và Xuyên Y Phá Giáp.

Từ đây, võ học thiên hạ bước sang một cảnh giới mới, giang hồ lại một phen phúc vũ phiên vân...

Vật phẩm liên quan

Hình ảnhGhi chú
Kiếm Thế
Quyển Kỹ Năng Khai Sáng
 • Nguồn gốc: Mua ở cửa hàng Tiền Vui Vẻ hoặc cửa hàng Chiến Tệ.
 • Công dụng: Sử dụng sẽ học được kỹ năng Thiết Bố Sam.
 • Yêu cầu: Nhân vật đạt cấp 145 trở lên.
Kiếm Thế
Quyển Kỹ Năng Sơ Thành
 • Nguồn gốc: Mua ở cửa hàng Chiến Tệ.
 • Công dụng: Sử dụng sẽ học được kỹ năng Vô Song Thuẫn.
 • Yêu cầu:
  • Nhân vật đạt cấp 155 trở lên.
  • Đã học kỹ năng Thiết Bố Sam.
Kiếm Thế
Quyển Kỹ Năng Đại Thành
 • Nguồn gốc: Mua ở cửa hàng Chiến Tệ.
 • Công dụng: Sử dụng sẽ học được kỹ năng Xuyên Y Phá Giáp.
 • Yêu cầu:
  • Nhân vật đạt cấp 165 trở lên.
  • Đã học kỹ năng Vô Song Thuẫn.
Kiếm Thế
Mảnh Tiềm Năng
 • Nguồn gốc: Mua ở cửa hàng Tiền Vui Vẻ hoặc cửa hàng Chiến Tệ, Kỳ Trân Các.
 • Công dụng: Dùng để thăng cấp kỹ năng Thiết Bố Sam, Vô Song Thuẫn và Xuyên y Phá Giáp.
Kiếm Thế
Mảnh Tiềm Năng Cao
 • Nguồn gốc: Chế tạo từ Mảnh Tiềm Năng, tiêu hao 150 Tinh Hoạt Lực.
 • Công dụng: Dùng để thăng cấp kỹ năng Thiết Bố Sam, Vô Song Thuẫn và Xuyên y Phá Giáp.

Thông tin kỹ năng

Thông tin kỹ năngGhi chú liên quan
Kiếm Thế
Kỹ năng Thiết Bố Sam
  • Mỗi kỹ năng có 10 cấp độ.
  • Mỗi cấp kỹ năng cần điểm tiềm năng nhất định, khi điểm tiềm năng đầy, kỹ năng sẽ thăng cấp.
  • Sử dụng Mảnh Tiềm Năng hoặc Mảnh Tiềm Năng Cao sẽ nhận điểm tiềm năng ngẫu nhiên:
-2 -1 1 10 2 20 3 30
 • Mảnh Tiềm Năng Cao có xác suất nhận điểm tiềm năng cao hơn Mảnh Tiềm Năng.
 • Thuần thục kỹ năng Thiết Bố Sam thì mới có thể học được Vô Song Thuẫn. Tương tự, thuần thục kỹ năng Vô Song Thuẫn thì mới học được Xuyên Y Phá Giáp.
 • Sau khi học kỹ năng Vô Song Thuẫn thì kỹ năng Thiết Bố Sam sẽ bị xóa.
 • Kỹ năng sẽ thay đổi tùy theo ngũ hành hiện tại của nhân vật.
Kiếm Thế
Kỹ năng Vô Song Thuẫn
Kiếm Thế
Kỹ năng Xuyên y Phá Giáp
Kiếm Thế
Thăng cấp kỹ năng yêu cầu điểm tiềm năng
Kiếm Thế
Nhận điểm tiềm năng ngẫu nhiên
Kiếm Thế
Điểm tiềm năng trước đóKiếm Thế
Điểm tiềm năng hôm sau (bị trừ ngẫu nhiên)

00h00 mỗi ngày hệ thống sẽ trừ ngẫu nhiên 1 số điểm tiềm năng vốn có của nhân vật.